FiSSc: Offshoreseglats Tallinn-Åbo (Tall Ships Race – tävlingsetapp)

Sugen på att segla offshore med s/y Navigator? Du får bekanta dig med navigering på öppet hav under dygnets ljusa och mörka timmar, segeltrimning och ett liv ombord på segelbåt utan att ta i land. Känns det som en kul utmaning för dig?

Denna seglats utgör en del av Navigators medverkan i Tall Ships Race. Genom att delta i seglatsen får du uppleva den unika Tall Ships Race-stämningen på nära håll. 

Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp och förhandskrav: Seglatsen riktar sig främst till explorerscouter (åldersgräns 15 år) och roverscouter, men också äldre ledare är välkomna. Du ska ha seglat en del, gärna flera lite längre seglatser, vara bekant med de mest centrala seglingstermerna och kunna grundläggande navigation.

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator med start från Tallinn och avslut i Åbo.

Hur tar vi oss dit: Resan till Tallinn koordineras sannolikt för den som vill, men detta klarnar då besättningen och skepparna är fastslagna. Hem från Åbo kommer du enkelt med bussar eller tåg till hela landet.  

Hur sover vi? Vi sover ombord på båten; mestadels i skift medan vi seglar, men några gånger under seglatsen i någon hamn.

Deltagaravgift: 198 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4. --> Anmälningstiden förlängd till 19.6. Lediga platser delas ut i anmälningsordning. (Minderåriga deltagare anmäls av sin vårdnadshavare eller av en ledare i kåren som kan anmäla kårmedlemmar.) 

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Purjehdus, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa