FiSSc: Sök och Finn

Sök och Finn är en nattorientering med mottot ”En tanke sparar 1000 steg”. Tävlingen inleds på kvällen; ingen vet var. Med hjälp av kluriga uppgifter tar sig lagen från kontroll till kontroll tills de till slut hittar fram till målet. I deltagarnas mun har tävlingen ibland kallats ”försök och försvinn”. Detta är alltså inte riktigt en normal orienteringstävling

MÅLGRUPP: explorerscouter, roverscouter och äldre ledare. Deltagarna deltar parvis. (Ifall du inte har ett par så kan du anmäla dig i alla fall, så parar staben ihop dig med någon annan ensam tävlingsdeltagare.)

Tävlingsklasser:

"Junior": Två explorerscouter (eller personer i explorerscoutåldern; minst den ena i paret bör vara scout)

"Senior": Två personer varav minst den ena bör vara i roverscoutåldern eller äldre, och den andra explorerscout eller äldre. (Minst en av deltagarna bör vara scout.)

"RubiX": Två personer i roverscoutåldern eller äldre. (Minst en av deltagarna bör vara scout.) Uppgifterna för tävlanden i denna klass är ännu klurigare än för de andra klasserna.

DELTAGARAVGIFT: 45 €/lag

TÄVLINGSKALLELSE: Den officiella tävlingskallelsen

KONTAKTPERSON: Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Anmäl dig senast 15.4.