FiSSc: Vårmöte för Finlands Svenska Scouters och Finlands Svenska Flickscoutförbund

Finlands SvenskaScouters och Finlands Svenska Flickscoutförbunds stadgeenliga vårmöten därföregående års verksamhetsberättelse och bokslut fastställs av medlemskårernasrepresentanter. 

Målgrupp: Kårernasrepresentanter, roverscouter och ledare.


Mer information och möteshandlingar skickas ut till kårerna i kårposten i början av mars.