HP Lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja- ja pestijohtajakoulutus

Lippukunnanjohtaja-, pestijohtaja- ja ohjelmajohtajakoulutukset järjestetään samassa paikassa samaan aikaan, osin yhteisin ja osin erillisin moduulein. Viikonlopun aikana voi osallistua yhteen koulutukseen.

Lippukunnanjohtajakoulutuksessa on yhdistyksen johtamiskiemuroiden lisäksi tarjolla mm. painavaa asiaa aikuisten johtamisesta, turvallisuudesta ja yhteistoiminnan kuvioista. Päivität myös tietosi partion tämän hetken kuumimmista asioista. Lippukunnanjohtajakoulutus on suunnattu sinulle, joka johdat lippukuntaasi joko lippukunnanjohtajana tai hallituksen jäsenenä.

Ohjelmajohtajakoulutus on suunnattu niille, jotka vastaavat lippukunnassa yhden ikäkauden toiminnasta tai johtavat koko lippukunnan partio-ohjelman toteutumista. Ohjelmajohtajakoulutuksessa saat syventävää tietoa mm. partio-ohjelmasta, eri-ikäisistä partiolaisista, johtamisesta ja turvallisuudesta.

Pestijohtajakoulutus on sinulle, joka olet vastuussa lippukuntasi pestaamisesta, johtajaresurssin määrästä, kouluttautumisesta ja motivoinnista. Saat mm. paljon tietoa aikuisten ohjaamisesta, motivoinnista, rekrytoinnista ja kuinka pestijärjestelmä auttaa lippukuntaasi tässä.

Kaikilla kurssilaisilla tulee olla partiojohtajaperuskoulutus suoritettuna.

Koulutuksen hinta on 52 €.

Ilmoittautumisaika kurssille: 1.12.2020-11.1.2021. Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on alustavasti 20 henkilöä. Mikäli kurssi on täynnä, suosittelemme ilmoittautumaan varasijalle. Kurssin kokoa ja toteutustapaa voidaan muuttaa voimassa olevien koronarajoitusten ja -suositusten mukaan.

Päivitys (29.1.2021): Kurssi toteutetaan etäkoulutuksena. Toteutustavan muutoksen vuoksi kurssiviikonloppua täydennetään lisäillalla 23.2. klo 18-20.