HP Nuoren mielen ensiapu -koulutus

Nuoren mielen ensiapu - mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen
Nuoren mielen ensiapu -koulutus on tarkoitettu työssään, vapaa-ajallaan tai lähipiirissään 7-18 -vuotiaita lapsia tai nuoria kohtaaville. Kurssi sopii esimerkiksi opettajille, nuorisotyöntekijöille, terveydenhuollon ammattilaisille sekä vanhemmille ja huoltajille. Koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten yleisimpiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja ilmiöitä. Tässä koulutuksessa näkökulmana on partiotoiminnassa mahdollisesti vastaan tulevat ilmiöt ja tilanteet. Yhteistä keskustelua pyritäänkin herättelemään partion kasvatustavoitteiden ja arvojen näkökulmasta omaa partiojohtajuutta tukien.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on ennalta ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista ja tarjota apua ripeästi sellaista tarvitseville. koulutus vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista ja sitä kautta lisää aikuisten valmiuksia tarjota varhaista ja tehokasta tukea lapsille ja nuorille.  

Koulutuksen toteutus
Koulutukseen kuuluu kaksi lähiopetuspäivää 25. ja 26.11. klo 10-17 Tampereen partiotoimistolla. Molempiin lähipäiviin osallistuminen on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi. Toisen kurssipäivän päätteeksi jaetaan kurssitodistukset.

Oppimista tukevat materiaalit
Opiskelun tukena toimii toisena kurssipäivänä saatava oppikirja sekä Suomen Mielenterveysseuran verkkosivujen teemaan liittyvä sisältömateriaali. Voit tutustua koulutukseen sekä verkkomateriaaleihin osoitteessa http://www.mielenterveysseura.fi/nuoren-mielen-ensiapu


Koulutuksen hinta on 50 €, sisältäen oppikirjan ja kahvitarjoilut molempina kurssipäivinä. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 25.10.!

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Koulutus, Hyvä olla, Raha, Ruoka, Ohjelma, Digitaalinen saavutettavuus, Liikkuminen, Lääkitys ja ensiapu, Hajuaisti

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa