PERUTTU L-SP Ensiavun jatkokurssi

Ensiavun jatkokurssi PERUTTU!

17.2., pohjoinen, VIP 1.1.

Kurssin laajuus on 10 oppituntia ja kurssilla käydään läpi seuraavat aihealueet: toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä sydäniskurin käyttö, tukehtumassa olevan henkilön ensiapu, suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja sokin tunnistaminen, alilämpöisen henkilön auttaminen, murtumien tukeminen ja lämpötaloudesta huolehtiminen, myrkytysten aiheuttamat ensiaputilanteet, lämmön aiheuttamat ensiaputilanteet sekä henkinen ensiapu. 

Aihealueita käydään läpi partion toimintaympäristöön painottuen. 

Kurssi on samoajille, vaeltajille ja aikuisille, joiden ensiapukurssi vanhenee vuoden 2023 tai 2024 aikana. Kurssille otetaan maksimissaan 15 hlö. Kurssi on retken-, leirin- tai purjehduksen johtajalle hyvä vaihtoehto kerrata ja syventää taitoja. Kurssipäivä kestää klo 9–18, päivän aikana tarjotaan yksi lämmin ruoka, aamupalaa sekä välipalaa.

Kurssista saa todistuksen, joka sisältyy kurssihintaan. Kurssi ei ole SPR:n kurssi, joten kurssilaisia ei rekisteröidä eikä henkilötunnuksia kerätä.

Kurssi on suunnattu erityisesti L-SP:n lippukuntien jäsenille. Jos kurssi on täynnä, kurssille otetaan maksimissaan kaksi osallistujaa per lippukunta. Ilmoitattehan lippukuntalaistenne sijaluvun jonossa, jos teiltä on ilmoittautujia enemmän kuin kaksi.

Hinta: 20 €/hlö

Turvallisuusjaosto/ensiapuryhmä, Tiina Harkia, tiina.harkia@gmail.com

Samoaja;Vaeltaja;Aikuinen;


Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.

Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa.
Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

Raha
Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.
Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Liikkuminen
Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Hygienia
Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.
Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua.
Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.
Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti
Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti.
Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.

Hajuaisti
Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
Tapahtumanjärjestäjän hankkimat pesuaineet ovat hajusteettomia.
Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa.

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia.
Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.
Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen.

Lapsiperhe
Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia.
Tapahtumassa on mahdollisuus lämpimään pesuveteen.

Ohjelma
Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.
Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.

Digitaalinen saavutettavuus
Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta.
Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla.
Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä. Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiä käyttämästä palvelua.
Aikarajoitteisissa toiminnallisuuksissa on varattu riittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.

Lisätietoja saavutettavuudesta antaa:
Tiina Harkia