L-SP Kasvukahvit

Kasvukahvit 3.4. - keskustelua ja tukea aikuisrekryyn! 

Lounais-Suomen Partiopiiri järjestää 3.4. klo 10.00-11.30 Kasvukahvit-tapaamisen, jossa pureudutaan aikuisrekryn polttaviin aiheisiin. Kasvukahvit tarjoaa mahdollisuuden keskustella, ideoida ja vaihtaa ajatuksia kasvusta muiden kanssa. Ota kaveri mukaan linjoille tai tule tekemään uusia partiotuttavuuksia – samalla pääset työstämään ajatuksia lippukuntanne kasvusta! Mukana on piirin luottiksia kertomassa piirin tarjoamista materiaaleista ja jakamassa vinkkejä erityisesti aikuisten rekrytointiin.

Liity mukaan tästä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjczZGUyOWEtMjkyNC00ZTM5LWI4ZmItOWM0MzBjZWVmZDll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%223369662d-16a3-4c03-a00b-56989ecd9220%22%7d

Lisätietoja: Janina Virta, janina.virta@partio.fi