SP Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi) / 151, Helavkl + lyhytleiri

Ko-Gi 151

Ko-Gi 151 -kurssin 1. osa on leirikeskuksessa, missä opitaan monipuolisilla menetelmillä sekä sisällä ja luonnossa. Lähijaksojen välissä kouluttautujat pääsevät syventämään oppimaansa yksilö- ja ryhmätehtävien avulla, mihin kuuluu myös leirille valmistautumista vartioittain. Kurssin 2.osa on perinteinen metsäleiri, missä päästään kokeilemaan oppeja käytännön leiriolosuhteissa, ja opitaan partiomenetelmää käytännössä.

Lähiosat: 8.-12.5. (Laitikkala, Pälkäne) ja 12.-17.8. (Evo, Hämeenlinna)


  Osallistuminen Ko-Gille

  Ennen koulutukseen ilmoittautumista olet suorittanut partiojohtajaperuskoulutuksen (pj-pk) sekä ehtinyt kerätä käytännön kokemusta partiojohtajapesteistä lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Sinulla on ainakin perustaidot retkeilystä ja leirielämästä. Olet 22 vuotias, yläikärajaa ei ole. Oleellista on, että olet halukas oppimaan uutta ja valmis sitoutumaan minimissään vuoden kestävään prosessiin.  

  Kolmiapila-Gilwell -kurssi sisältää koulutusjärjestelmän mukaisen partiojohtajajatkokoulutuskokonaisuuden. Oman partiopiirisi koulutusryhmä tukee koulutuksen suorittamista ja tarjoaa Ko-Gi-ohjaajan, joka auttaa sinua osaamiskartoituksen täyttämisessä, työstämään toimintaosan tehtäviä, hyväksyy Ko-Gi-toimintaosan suorituksen ja lopulta luovuttaa Ko-Gi-tunnukset.  

  Koulutus koostuu kahdesta eri pituisesta lähioppimisjaksosta sekä toimintaosasta.  Toisella lähijaksoista toimitaan luonnossa. Kaikilla kursseilla on erilaisia sähköisiä oppimistehtäviä ennen lähijaksoja ja niiden välissä. Kurssilla verkostoidutaan uusien, eri puolilta Suomea saapuvien partiolaisten kanssa ja tutustutaan partion tekemisen monimuotoisuuteen. Lähijaksoilla on luvassa monipuolista, laadukasta koulutusta ja tukea toimintaosaan.  

  Toimintaosa koostuu pohdinnoista, kehittämistehtävästä ja syventävästä oppimistehtävästä. Kehittämistehtävään sisältyy tavoitteellista johtamista ja sitä tukee syventävä oppimistehtävä kurssilaisen itse valitsemasta aiheesta. Kurssin suoritusaika on enintään kolme vuotta siitä, kun kurssilainen on saanut hyväksymisilmoituksen. Lisäaikaa myöntää Ko-Gi -ryhmä Ko-Gi -ohjaajan suosituksesta. Suoritus päättyy raportointiin ja huipentuu kurssitunnusten juhlalliseen luovutukseen.


  Ko-Gi lippukuntien tukena

  Ko-Gi-koulutus tukee lippukuntapesteissä toimimista ja lippukuntien kehittymistä merkittävällä tavalla. Suomen Partiolaiset on vuoden 2024 toimintasuunnitelmassa päättänyt tukea lippukuntapesteistä erityisesti pestijohtajia. Sen vuoksi me Ko-Gi-ryhmässä päätimme tarjota 100 euron alennuksen 25:lle pestijohtajalle Ko-Gi-kurssista. Alennus jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja pesti tulee näkyä Kuksassa ilmoittautumisajan päätyttyä (tammikuun 2024 lopussa). Jos haluat hyödyntää alen, valitse maksuvaihtoehdoista alennushintainen, pestijohtajan osallistumismaksu.

  *

  Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen koulutuspaikkojen esteettömyyteen tai haluat keskustella mahdollisista erityistarpeista ja sopia tarvittavista järjestelyistä, olethan yhteydessä SP:n koulutuksista vastaavaan toimihenkilöön Matilda Kälvinmäkeen (Matilda.kalvinmaki@partio.fi).

  Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen ja Auramosäätiön tuella. Opintopisteytetyt todistukset myöntää Opintokeskus Sivis.

  Tapahtuman saavutettavuus

  Tapahtumassa on huomioitu

  Koulutus, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka, Ohjelma, Lepo ja yöpyminen, Lääkitys ja ensiapu

  Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa