SP Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi) / 152, Liekki-Ko-Gi

Ko-Gi 152

Liekki-Ko-Gi 152 kutsuu sinut jalostumaan johtajana, syventymään itseesi ja omiin arvoihisi sekä löytämään liekkihetkiä yhdeksän elämyksellisen päivän aikana Evolla. Ko-Gi on mahdollisuus kehittää ja haastaa itseään, löytää omia vahvuuksiaan, hyödyntää osaamistaan, innostua ja onnistua yhdessä toinen toisiltamme oppien.

Leiri rakennetaan omin käsin yhdessä tehden, yövytään teltoissa, kannetaan vesi, valmistetaan ruoka veturilla ja eletään leiriolosuhteissa sateella ja paisteella. Evon maastoihin tutustutaan haikilla. Luonto on oiva ympäristö kehittäville keskusteluille, kutkuttaville koulutuksille, yhdessä oivaltamiselle ja uusien verkostojen luomiselle.

Ko-Gi:lle jokainen tuo oman partio- ja johtamishistoriansa ja saa siitä juuri niin paljon, kun on itse valmis antamaan ja ottamaan vastaan. Avoin ja utelias mieli matkassa mukana sekä ilon kautta ja hyvällä sykkeellä tekeminen saavat liekkimme loistamaan.

Staabimme on jo ihan liekeissä juuri sinua varten! Tehdään yhdessä ikimuistoinen Ko-Gi!

  Lähiosat: 27.6.-5.7. (Evo, Hämeenlinna) sekä 25.-27.10. (Laitikkala, Pälkäne)


  Osallistuminen Ko-Gille

  Ennen koulutukseen ilmoittautumista olet suorittanut partiojohtajaperuskoulutuksen (pj-pk) sekä ehtinyt kerätä käytännön kokemusta partiojohtajapesteistä lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Sinulla on ainakin perustaidot retkeilystä ja leirielämästä. Olet 22 vuotias, yläikärajaa ei ole. Oleellista on, että olet halukas oppimaan uutta ja valmis sitoutumaan minimissään vuoden kestävään prosessiin.  

  Kolmiapila-Gilwell -kurssi sisältää koulutusjärjestelmän mukaisen partiojohtajajatkokoulutuskokonaisuuden. Oman partiopiirisi koulutusryhmä tukee koulutuksen suorittamista ja tarjoaa Ko-Gi-ohjaajan, joka auttaa sinua osaamiskartoituksen täyttämisessä, työstämään toimintaosan tehtäviä, hyväksyy Ko-Gi-toimintaosan suorituksen ja lopulta luovuttaa Ko-Gi-tunnukset.  

  Koulutus koostuu kahdesta eri pituisesta lähioppimisjaksosta sekä toimintaosasta.  Toisella lähijaksoista toimitaan luonnossa. Kaikilla kursseilla on erilaisia sähköisiä oppimistehtäviä ennen lähijaksoja ja niiden välissä. Kurssilla verkostoidutaan uusien, eri puolilta Suomea saapuvien partiolaisten kanssa ja tutustutaan partion tekemisen monimuotoisuuteen. Lähijaksoilla on luvassa monipuolista, laadukasta koulutusta ja tukea toimintaosaan.  

  Toimintaosa koostuu pohdinnoista, kehittämistehtävästä ja syventävästä oppimistehtävästä. Kehittämistehtävään sisältyy tavoitteellista johtamista ja sitä tukee syventävä oppimistehtävä kurssilaisen itse valitsemasta aiheesta. Kurssin suoritusaika on enintään kolme vuotta siitä, kun kurssilainen on saanut hyväksymisilmoituksen. Lisäaikaa myöntää Ko-Gi -ryhmä Ko-Gi -ohjaajan suosituksesta. Suoritus päättyy raportointiin ja huipentuu kurssitunnusten juhlalliseen luovutukseen.


  Ko-Gi lippukuntien tukena

  Ko-Gi-koulutus tukee lippukuntapesteissä toimimista ja lippukuntien kehittymistä merkittävällä tavalla. Suomen Partiolaiset on vuoden 2024 toimintasuunnitelmassa päättänyt tukea lippukuntapesteistä erityisesti pestijohtajia. Sen vuoksi me Ko-Gi-ryhmässä päätimme tarjota 100 euron alennuksen 25:lle pestijohtajalle Ko-Gi-kurssista. Alennus jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja pesti tulee näkyä Kuksassa ilmoittautumisajan päätyttyä (helmikuun 2024 puolessavälissä). Jos haluat hyödyntää alen, valitse maksuvaihtoehdoista alennushintainen, pestijohtajan osallistumismaksu.

  *

  Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen koulutuspaikkojen esteettömyyteen tai haluat keskustella mahdollisista erityistarpeista ja sopia tarvittavista järjestelyistä, olethan yhteydessä SP:n koulutuksista vastaavaan toimihenkilöön Matilda Kälvinmäkeen (Matilda.kalvinmaki@partio.fi).

  Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen ja Auramosäätiön tuella. Opintopisteytetyt todistukset myöntää Opintokeskus Sivis.

  Tapahtuman saavutettavuus

  Tapahtumassa on huomioitu

  Koulutus, Ohjelma, Lepo ja yöpyminen, Lääkitys ja ensiapu, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

  Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa