Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna

Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna välkomnar alla från sju år och uppåt.

Vi har våra möten på måndagarna, i Manegen, Brunnsvägen.

Mötestider för 7-9 åringar: måndagar klockan 18.00–19.30.

Familjescouting (barn under skolåldern med vuxen), måndagar, jämna veckor, klockan 18.00-19.00.

Jäsenhakemus