Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna

Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna välkomnar alla från sju år och uppåt.

Vi har våra möten på måndagarna, i Manegen, Brunnsvägen.

Mötestider för 7-9 åringar: måndagar klockan 17.30–19.00.

Mötestider för 10 åringar och uppåt: måndagar klockan 19.00–20.30.

Jäsenhakemus