Yleinen Partio-ohjelma Ohjelmauudistus

Kasvatustavoitteet kehittyvät

Meille on muodostunut tärkeä periaate osana Ohjelmauudistus 2028 -projektia: ei rikota toimivaa mutta tarkastellaan kaikkea.

Partion kasvatustavoitteet on Suomen Partiolaisten peruskirjassa sanoitettu neljään suhteeseen: suhde itseen, toiseen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Suhteiden alla kuvaamme sitä, miksi haluamme partiona tarjota lapsille ja nuorille kasvamisympäristöjä, joissa he voivat partiopartiomenetelmän avulla kasvaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi sekä itsenäisesti ajatteleviksi paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniksi.

Neljä suhdettamme ovat toimivia. Mutta voisivatko ne toimia paremmin? Tällä hetkellä ajattelemme, että voisivat.

Ajatuksemme on, että suhde itseen säilyisi otsikkotasolla ennallaan. Sisällöllisesti huomioitaneen aiempaa vahvemmin esimerkiksi omat rajat ja jaksaminen.

Suhde toiseen laajenisi suhteeksi toisiin, mikä mahdollistaisi ryhmässä toimimiseen liittyvien tavoitteiden siirtämisen suhde yhteiskuntaan -osiosta tähän osioon.

Suhde yhteiskuntaan pysyisi otsikkona ennallaan. Osion sisältöä fokusoitaisiin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja sen alle siirrettäisiin rakennettuun elinympäristöön ja siihen vaikuttamiseen liittyvät tavoitteet suhde ympäristöön -osiosta. Elinympäristöön vaikuttaminen tarjoaa hyvän tilaisuuden harjoitella aktiivista kansalaisuutta ja se onkin tyypillistä yhteiskunnallista vaikuttamista, jota partiossa tehdään ja voitaisiin tehdä vielä enemmän.

Suurin muutos tapahtuisi suhteessa ympäristöön, joka uudistettaisiin suhteeksi luontoon. Tämä muutos korostaisi elollisen ja elottoman luonnon merkitystä sekä ihmiskunnan tarvetta löytää tasapaino luonnon kanssa. Maapallon planetaariset rajat on enimmäkseen ylitetty, ja on aika tunnustaa, että maailman suurimmat haasteet etenkin pitkällä aikavälillä juontuvat rikkiolevasta suhteestamme luontoon.

Suhde luontoon kattaisi toiminnan luonnossa, jokaisen henkilökohtaisen luontosuhteen ja ennen kaikkea pyrkimyksen saavuttaa kestävä tasapaino ihmisten ja luonnon välillä. Tämä edellyttää – paitsi suojelua – myös luonnon elvyttämistä.

Mitä ajatuksia suunnitelmamme herättävät? Kuulemme miellämme näkemyksiänne esimerkiksi kevään tapahtumissa, kasvatuspajojen avoimissa Teams-työpajoissa tai vaikka sähköpostilla. (Katso lisää: https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/partio-ohjelman-uudistus/)

Yleisistä kasvatustavoitteista päättää Suomen Partiolaisten jäsenkokous marraskuussa 2024, jolle Suomen Partiolaisten hallitus tekee esitykset Ohjelmauudistus 2028 -projektin valmistelun pohjalta. Ennen jäsenkokousta partioneuvosto lausuu jäsenkokoukselle tehtävistä ohjelmauudistukseen liittyvistä esityksistä.