Partio-ohjelma

Luotsit lopussa ja samoajat savipellossa?

Kuulostaako otsikon kuvailema tilanne tutulta? Valitettavan monessa lippukunnassa joudutaan laittamaan johtajaresursseja niin paljon kiinni nuorempiin ikäkausiin, että vanhemmat ikäkaudet jäävät vaille pätevää luotsausta. Lippukunnan kestävän tulevaisuuden kannalta samoajista kiinni pitäminen saattaa olla jopa merkittävämpää kuin uuden lauman aloittaminen, mutta on ymmärrettävää, että valinta tehdään usein toisin. Tilannetta pystyy kuitenkin korjaamaan huolellisella suunnittelulla ja aikuisen johtajiston yhteen hiileen puhaltamisella.

Seuraavassa esitellään muutamia vinkkejä tilanteen tueksi:

Johtajiston/johtajaneuvoston/vastaavan ohjelma: Kerran kuukaudessa kokoontuvan johtajiston ohjelmanumeroksi sopii vallan mainiosti joka toinen kerta samoajien tai vaeltajien ohjelmasta nostettu aktiviteetti. Jokainen aktiviteetti soveltuu myös aikuisten tehtäväksi ja esimerkiksi ryhmässä tehtävät jutut vaikuttavat positiivisesti koko johtajiston henkeen aikuistenkin osallistuessa kunnolla.

Retken yhteydessä vanhimpien ikäkausien ohjelmaa: Onpa kyseessä sitten sudarien, seikkailijoiden tai tarpojien retki tai leiri, pystyy pienellä suunnittelulla sisällyttämään ohjelmaan myös vanhimpien ikäkausien omia juttuja. Perinteinen taktiikka on järjestää ohjelmaa nuorempien hiljaisuuden jälkeen, mutta miksipä ei myös esimerkiksi pidemmän pihaleikin, kylmiin rasteihin perustuvan luontopolun tai vaikka vapaa-ajan aikana onnistuisi vaeltajien omat jutut. Seppo.io-muotoon rakennetussa luontopolussa saattajina toimivilla samoajilla voi olla samassa kohteessa omat tehtävärastit ja sudenpennuilla omansa.

Luotsaus kuntoon retkien johtajille: Harvassa ovat ne lippukunnat, joissa retkien ja leirien johtamistehtävissä toimivat vain aikuiset. Yhä useampaan lippukuntaan toivoisi rantautuvan sen, että ennen retkeä kukin kohderyhmään kuuluva johtaja saisi oman leiriluotsin, joka tukee retken- tai leirinaikaisessa pestissä. Keittiössä aikuinen voi häärätä pää- tai apukokkina samoajien kanssa. Ohjelmajohtaja voi kysellä aktiivisesti vaeltajaikäisen leirinjohtajan kuulumisia ja auttaa hankalissa tilanteissa. Sudenpenturetkellä johtajana toimivaa samoajaa aikuinen johtaja voi ohjeistaa esimerkiksi siinä, miten kannattaa oman makuupaikan löytäminen ja lakanoiden laittaminen opastaa ja miten toimitaan koti-ikävätilanteissa.

Uusien asioiden sanoittaminen: Meillä partiossa tehdään todella paljon asioita niin kuin on aina ennekin tehty. Juuri johtajaikään siirtyneille samoajille ja vaeltajille lippukunnan arkisissakin toiminnoissa on paljon uutta. Pestistä riippumatta aikuisen johtajan tehtävänä on avata nuoremmille lippukunnan toimintoja. Esimerkiksi vuosikokouksessa on hyvä sanallistaa, mitä missäkin kokousvaiheessa tapahtuu, sillä kokouskäytännöt eivät välttämättä ole kaikille tuttuja. Samoin on vaikkapa lippukunnan taloudenhoitoon liittyvien käytäntöjen kanssa. Aikuisilta saadun tuen avulla asiat sujuvat samoajilta ja vaeltajilta ketterästi ja samalla uutta oppien.

Kisälli-järjestelmä: Ennen muinoin iso osa ammateista opittiin kisälli-mestari-järjestelmässä, jossa mestari koulutti kisällistä seuraajan omaan ammattiinsa. Sama järjestelmä soveltuu mainiosti myös partioon. Kokenut kalustonhoitaja, soppatykinkäyttäjä tai itsenäisyyspäiväjuhlan järjestäjä voi ottaa pestiparikseen nuoremman partiolaisen ja näin kouluttaa hänet kädestä pitäen uuteen pestiin. Valtaosa lippukunnan pesteistä on sellaisia, että ne ovat suoraan ikäkausien ohjelmasta poimittuja. Pestiin saadun tuen avulla samoaja tai vaeltaja pystyy myös aidosti ja rauhassa oppimaan pestissä kokeneemman konkarin jakaessa hänelle vinkkejään.

Piirin tapahtumat: Piirit järjestävät mahtavaa ikäkausitoimintaa ympäri vuoden. Tarpojien taitopäivät, partiotaitokilpailut, jatko-rok ja vaeltajaillat – siinä vasta muutamia erinomaisia osallistumismahdollisuuksia. Jos omasta piiristä ei löydy sopivaa tapahtumaa sopivaan ajankohtaan, kannattaa kurkistaa myös naapuripiirin tapahtumakalenteriin. Aika usein on myös mahdollista osallistua naapurin tapahtumiin. Piirit ovat olemassa lippukuntien tukemista varten, ja ikäkausitoiminnan tarjoaminen on yksi keskeinen partiokasvatuksen tuen muoto.

Entä mikä on sinun vinkkisi? Voit lähettää sen osoitteeseen kaisa.johto@partio.fi tämän vinkkilistan loppuun lisättäväksi. Erilaisia vinkkejä kannattaa aina kysellä myös naapurilippukunnista. Partio-ohjelman toteuttamista voi, saa ja kannattaa soveltaa, erityisesti vanhimmissa ikäkausissa, jotta saamme mahdollisimman monta samoajaa ja vaeltajaa pidettyä mukana toiminnassa.