Yleinen

Meripartiokoulutusten nousujohteisuus

Kurssiuudistuksen myötä meripartiokoulutuksen osaamistavoitteet ja osaamisen arviointiperusteet ovat nyt entistä yhtenäisemmät ja nousujohteisemmat. Kurssien suorittamista ohjaa opintosuunnitelma, kurssista saa virallisen opintopisteytetyn opintosuorituksen, ja kurssin hyväksilukua opintoihinsa voi hakea alan oppilaitoksissa.

Meripartiokoulutusten nousujohteisuus tarkoittaa käytännössä sitä että ryhmänohjaakoulutuksen (ROK) suoritettuaan meripartiolainen osallistuu partiopiirin Meripartio-ohjaajan koordinoimalle veneenohjaajakurssille (VOK), joissa opetellaan partiopurjehduksen perusteet niin teoriassa kuin käytännössä. VOK-kurssin suorituksesta saa partiopaitaan kiinnitettävän VOK-pinssin.

VOK-kurssin oppeja harjoitellaan förstikokelaana lippukunnan partioaluksella vastuullisen partiokipparin ohjauksessa. Förstikokelaan suoritukset kirjataan FK-lokikirjaan partiopurjehduksen vastuullisen kipparin toimesta. Kun FK-lokikirjan suoritukset on hyväksytty, lippukunta voi myöntää kokelaalle Förstin oikeudet partioaluksilleen niiden harjoitusvesialueelle. Förstikurssin suorituksesta saa partiopaitaan kiinnitettävän Förstipinssin. Förstikurssin yhtenäiset materiaalit valmistuvat kuluvalle purjehduskaudelle toukokuussa 2024.

Försti toimii vastuullisen partiokipparin ohjauksessa lippukunnan partioaluksella Förstin tehtävissä. Partiojohtajaperuskoulutuksen jälkeen Försti osallistuu Suomen Partiolaisten koordinoimalle Kipparikurssille, jossa opetellaan vastuullisen päällikön eli Partiokipparin tehtäviin teoriassa ja käytännössä. Kipparikurssin suorittaneelle meripartiolaiselle lippukunta voi myöntää Kipparioikeudet partioaluksilleen niiden harjoitusvesialueelle. Kipparikurssin suorituksesta saa partiopaitaan kiinnitettävän Kipparipinssin.

Meripartiolippukunnan harjoitusvesialueen vahvistaa partiopiirin Meripartio-ohjaaja. Ohjaajantodistukset Saaristovesialueelle myöntää partiopiirin meripartio-ohjaaja, meripartiolippukunnan suosituksesta, ja ohjaajantodistuksen Avomerialueelle Suomen Partiolaisten Meripartio-ohjaaja, meripartiolippukunnan ja partiopiirin Meripartio-ohjaajan suosituksesta. Ohjaajantodistuksista on kerrottu tarkemmin turvallisuusohjeissa partiotoimintaan vesillä.