Yleinen

Ohjelmauudistuksen kansainvälisyyskatsaus

Partiota harrastetaan yli 200 eri maassa. Monissa maissa keskusjärjestöjä on myös useampi kappale. Näin ollen voidaan todeta, että erilaisia partio-ohjelmia löytyy lukuisia. Yksi osa ohjelmauudistuksen taustatyötä on ollut tutustua eri maiden partio-ohjelmiin, erityisesti ohjelman rakenteeseen, partiomenetelmään ja ikäkausiin (toki kielitaidon vuoksi tutustuessa ollaan keskitytty enemmän englanninkielisiin materiaaleihin). Jos joku on keksinyt loistavan tavan toimia, miksi emme mekin ottaisi sitä mallia käyttöön?

Materiaaleihin tutustumisen lisäksi osallistuimme marraskuussa Saksassa järjestettyyn The Scout and Guide Academy 2023 -tapahtumaan, jossa saimme kuulla käytännön kokemuksia Euroopassa järjestettävästä partiotoiminnasta. 

Esimerkiksi Scouts Australia aloitti ohjelmauudistuksen reilu kymmenen vuotta sitten. Uudistuksen taustatyössä selvisi, että nuoret pysyvät partiossa luonnon, ystävien, seikkailun, hauskanpidon ja uusien taitojen takia. Kuulostaako tutulta? Ennen uudistusta jokaisella ikäkaudella oli oma ohjelmansa, termistönsä ja rakenteensa. Uudistuksen jälkeen ohjelma oli kaikille sama, jaettuna viidelle eri ikäkaudelle. 

Kuulimme myös maasta, jossa sudenpentuikäisten partio-ohjelma rakentuu jollekin tarinalle ja teemalle, joka etenee vuoden aikana. Tarinoiden ei tarvitse olla itse keksitty, vaan ohjelmassa on hyödynnetty populäärikulttuurista tuttuja elokuvia, sarjoja ja kirjoja. Lapset ilmeisesti pitävät tästä, mutta haasteena on että kesken kauden on vaikea päästä mukaan.

Vaeltajaikäkauden yläikäraja eli kasvatuksellisen partio-ohjelman päätös vaihtelee ainakin meidän löytämien tietojen mukaan Euroopan partiojärjestöissä 18-30 vuoden välillä. Partion aloitusikä linkittyy monesti muuallakin koulun alkuun, mutta koulujärjestelmien erojen vuoksi ikä saattaa olla eri kuin meillä Suomessa. Saimme kuulla monelta kokemuksia vaeltajaikäkauden (oli sen ikäraja sitten mikä tahansa) haasteista – emme siis ole tämänkään asian kanssa yksin!

Partiomenetelmään oli myös mielenkiintoista tutustua. Meidän malli on hyvin lähellä WOSM:in mallia, johon on tehty viimeisin muutos vuonna 2017. Menetelmä sisältää 8 osaa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Ruotsissa Scouterna lähestyy partiomenetelmää osin samoin kuin mekin – palapelinä, jossa jokainen pala on yhtä tärkeä. Ihan en ole vain varma niiden yhteensopivuudesta… Tässä menetelmässä on 7 kohtaa, jotka ovat myös melko tuttuja kun vertaa meidän menetelmään. WAGGGS sen sijaan lähestyy partiomenetelmää hyvin eri tavalla, heidän kasvatusmenetelmä sisältää viisi eri elementtiä (vapaasti suomennettuna): Pienryhmissä oppiminen, minun polku minun vauhti, tekemällä oppiminen, yhteys toisiin ja yhteys maailmaan. Ensisilmäyksellä elementit vaikuttavat hyvin erilaisilta kuin WOSM:in partiomenetelmä, mutta tarkemmin niihin tutustuessa huomaa että samoja asioita sieltäkin löytyy, ne on vain pakattu erilaiseen ulkomuotoon. 

Tutustu lähdemateriaaleihin:

Scouts Australia New Program Overview https://scouts.com.au/wp-content/uploads/2019/02/New-Program-Overview_08-Web.pdf 

WOSM Scout Method https://www.scout.org/who-we-are/scout-movement/scout-method

Scouterna Scoutmetoden https://www.scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-scouting/scouternas-program/scoutmetoden/

WAGGGS Educational Method https://www.wagggs.org/en/what-we-do/Learn/prepared-learn-prepared-lead/our-non-formal-educational-method/