Yleinen Partio-ohjelma Ohjelmauudistus

Seikkailijat, tarpojat ja samoajat – vai surffaajat, turistit ja selviytyjät?

Kun partio-ohjelmaa noin viisitoista vuotta sitten uudistettiin edellisen kerran, oli ehkäpä kaikkien näkyvin ja suurin muutos se, että aikaisemman kolmen ikäkauden sijaan ikäkausia tulikin viisi. Näin jälkikäteen tarkasteltuna silloinen päätös vaikuttaa olleen oikea: useamman ikäkauden avulla partiotoiminnassa on pystytty paremmin kohtaamaan tietyn ikäinen partiolainen ja tarjoamaan juuri hänelle sopivaa partiotoimintaa.

Uudistuksen yhteydessä pohdittiin paljon sitä, mikä on oikea ajankohta siirtymälle ikäkaudesta toiseen. Silloin tehtiin päätös, että siirtymäkohdat haettiin kehityksellisistä taitekohdista, mutta samalla lippukunnille haluttiin antaa mahdollisuus joustaa osassa siirtymiä omien perinteiden ja erityisesti ryhmän tarpeiden mukaan.

Suomen Partiolaisten hallituksen ehdotettua ja Partioneuvoston kannatettua kohderyhmäiän nostamisesta 22 vuodesta 25 vuoteen on Ohjelmauudistus 2028 -projektin yhteydessä aika tehdä arviota ikäkausien kestosta uudelleen. Selvää on se, että ainakin vaeltajaikäkauden ohjelman rakenne vaatii muutosta, jos ikäkauden kestoa pidennetään. Jos vaeltajaksi siirrytään nykyiseen tapaan 18-vuotiaana, tultaisiin ilman uusia ikäkausia kyseisessä ikäkaudessa viettämään todella monta vuotta verrattuna muihin ikäkausiin. Toisaalta väljyys on juuri se, mitä kohderyhmäiän nostolla tavoitellaan. Ohjelmauudistuksen myötä on mahdollisuus tarkastella myös muiden ikäkausien kestoa ja toimivuutta.

Jokaisessa uudistuksessa on kohtia, joiden huomataan jälkikäteen olleen toimimattomia tai hankalia toteuttaa. Isot kiitokset ja kehut edellisille ohjelmauudistuksen tekijöille siitä, että selkeitä sellaisia ei tunnu ikäkausijakoon liittyen olevan. Aina kuitenkin on mahdollisuus yrittää tehdä entistä parempaa. Olemmekin ohjelmauudistuksen projektiryhmän kanssa aloittaneet etsimään eri lähteistä uusinta tietoa siitä, miten harrastusten avulla pystytään tukemaan lapsia ja nuoria erityisesti erilaisissa elämän siirtymäkohdissa. Tähän tarkasteluun liittyy se, kannattaako ikäkauden vaihdos partiossa yläkouluun, toisen asteen opintoihin tai kolmannen asteen opintoihin siirryttäessä, vai onko parempi, että muutokset harrastuksissa sijoittuvat toiseen ajankohtaan. Jokainen lapsi ja nuori on yksilö, joten jokainen varmasti kokee omassa elämässään siirtymät omalla tavallaan. Etsinnässä on se paras malli, joka palvelisi parhaiten mahdollisimman montaa partiolaista niin oman elämän kuin partionkin polulla.

Mikä malli sinusta on paras? Kevään aikana kaikille yli 15-vuotiaille sähköpostikirjeet salliville jäsenille lähtee kysely, jossa selvitetään tänä päivänä toimivinta partiomenetelmää sekä parasta mahdollista ikäkausijakoa. Toivottavasti ennätät vastata ja vaikuttaa.