Olet täällä

Vapaaehtoistuen avoimet pestit

 

Voit hakea pestiä ottamalla yhteyttä ilmoituksessa mainittuun henkilöön. 


 

eoppimispäällikkö

Pestin sijainti organisaatiossa: eoppimisen tiimi, koulutusryhmä, vapaaehtoistuen valiokunta

Pestin pituus: 1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 7

Pestaajan yhteystiedot: Maya Hänninen, Vapaaehtoistuen valiokunnan puheenjohtaja, maya.hanninen@scout.fi, +358 50 4201166 ja Antti Reinikainen, Hallituksen jäsen, Vapaaehtoistuki, +358 40 302 4724, antti.reinikainen@partio.fi 

Pestin kuvaus: Eoppimisen kokonaisuuden johtaminen partiossa yhdessä työparin kanssa, koulutusryhmän työskentelyyn osallistuminen. Sovitaan työnjaosta tarkemmin valittavan henkilön kanssa.

Toivottavasti olet kiinnostunut joistakin tai kaikista näistä: Sähköinen oppimisympäristö partiossa (esim. Moodle, O365), Sosiaalinen media partiokoulutuksessa, Blogit ja wikit, eportfoliot ja open badges -osaamismerkit, Verkkotyökalut partiokoulutuksessa, Etäopetus- ja oppiminen, Audiovisuaalinen tuotanto, materiaalipankit ja tekijänoikeuskysymykset, MOOC (massive online open course), verkkokurssin rakentaminen, Kansallinen (piirit, muut järjestöt) ja kansainvälinen (muut maat) vuoropuhelu elearning-asioissa.

SP:n eoppimisen suuntaviivoja löydät bit.ly/1CbgC8x

Pääset johtamaan ja luomaan uutta toimintaa, innostumaan ja innostamaan! Mahdollistat digityökalujen käytön partiokoulutuksissa. Opit itse valtavasti ja pönöttämisen sijaan pääset sukeltamaan "hands on" elearning-asioihin järjestömaailmassa!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

Must have: Ymmärrys osittain tai kokonaan verkossa tapahtuvasta kouluttamisesta, joidenkin verkkotyökalujen tuntemista, asioiden ja ihmisten johtamista, halu ja kyky oppia uutta, kyky nähdä strategia pilkottuna käytännön toiminnaksi ja aikatauluiksi.

Nice to have: osaamista esim. verkkokursseihin (esim. Moodle), arviointiin ja osaamisen osoittamiseen (esim. portfoliot ja open badges), yhteisölliseen tuottamiseen (esim. Google Drive, O365, some), tekijänoikeuskysymyksiin (esim. CC-lisenssit) liittyen.

Plussaa: EU-projektit, toinen kotimainen

Pestissä pääsee oppimaan: Riippuu aiemmasta osaamisestasi, kiinnostuksen kohteistasi ja tavoitteista, joita sovimme pestiisi liittyen. Lupaamme ainakin uuden luomista ja porukalla tekemisen meininkiä! :) Ihmisten ja asioiden johtaminen

Lisätietoja: Anna von Zansen, eoppimispäällikkö (edeltäjäsi), anna.von.zansen@partio.fi, p.0400509731

Johanna "Jonna" Heinonen, eoppimispäällikkö (tuleva työparisi) johanna.heinonen@partio.fi, p.0505658872


 

Value Based Leadership -koulutuksen johtaja (kurssinjohtaja)

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoistuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: noin 1 vuosi

Johdettavien määrä: 5

Pestaajan yhteystiedot: Perttu Ehn, Ropsu, ropsu@iki.fi, 050 050 2332

Pestin kuvaus: Value Based Leadership on noin vuoden mittainen koulutusohjelma 20-29-vuotiaille vapaaehtoistoiminnan johtajille. VBL-koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Koulutus koostuu neljästä moduulista, joiden teemat ovat 1) ryhmien johtaminen, 2) johtaminen monimuotoisuuteen, 3) itsensä johtaminen ja 4) johtaminen tuottoisasti arvoilla.

Haemme kurssinjohtajaa loppukeväästä 2018 alkavaan koulutukseen. Pääset itse vaikuttamaan aikatauluihin. Huomaathan, että VBL-kurssin vetäminen parijohtajan kanssa on täysin mahdollista - hakekaa pestiä silloin yhdessä.

VBL-kurssinjohtaja vastaa yhden kurssin toteutuksesta vuoden 2018 aikana. Kurssinjohtajana toimit kurssin staabin eli neljän fasilitaattorin (kouluttajan) tiimin kanssa ja huolehdit erinomaisesta kurssista aika lailla alusta loppuun. Tukenasi on kenties parijohtajasi, mutta vähintäänkin käytännön seikkojen järjestelyissä Partioaseman väki sekä sisältöasioissa koko VBL -ryhmä (ensisijaisesti Perttu Ehn).

Kurssinjohtajana tulet vaikuttamaan suoraan jokaisen kurssilaisen ja staabissa mukana olevan elämään tavalla, jota hyvin harvoin näkee. Tämä muutoksen seuraaminen itsessään on kurssinjohtajalle hyvin palkitsevaa. Henkilökohtainen, sopivasti annosteltu muutos onkin kurssin keskeinen tavoite - muuttaa ihmisiä siten, että heistä tulee parmpia johtaja esimerkiksi parantuneen itsetuntemuksen kautta.

Loistava kurssinjohtaja tekee ainakin näitä asioita:

 • huolehtii staabista yksilöinä sekä ryhmänä (tapaatte vähintään neljä kertaa omalla porukalla)
 • varmistaa kurssin sisällön toteutumisen tarkoitetusti (saatte avuksi hyvän kouluttajaoppaan)
 • katsoo kurssin talouden perään
 • kommunikoi paljon joka suuntaan, mm. staabille, VBL-ryhmälle, Partioasemalle, kurssin yritysyhteistyökumppanille
 • suunnittelee ja toteuttaa itse esimerkillisiä työpajoja kurssille

Aikaa pestin hoitaminen vaatii erityisesti moduuliviikonloppujen aikana - moduulit ovat kestoltaan perjantai aamusta sunnuntai-iltaan (viimeinen moduuuli alkaa jo torstaina) ja staabi tapaa normaalisti edellisenä iltana.

Lisäksi staabin tavannee 1-2 pv kerrallaan ennen jokaista moduulia. Moduulien valmistelussa kuluu luonnollisestikin sopivaksi katsomasi määrä aikaa ja pestiisi kuuluu myös VBL-ryhmän kokouksiin osallistuminen noin parin kuukauden välein.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

Kurssinjohtajalla on syvällinen ymmärrys kurssin tavoitteista ja kyky saavuttaa ne yhdessä koko staabin kanssa. Kouluttajakokemus on tärkeää, joskaan emme välttämättä hae kaiken nähnyttä ja kokenutta kouluttajagurua.

Kurssinjohtajasta tekee erinomaisen se, että hän ymmärtää ja osaa ohjata ryhmän ryhmäprosessia, erottaa oleellisen kohinasta, ymmärtää henkilökohtainen kehittymisen olevan aika harvoin lineaarista sekä tuntee oman sekä staabinsa osaamisen rajat ymmärtäen pyytää apua silloin, kun siitä on hyötyä.

Pesti ei edellytä kokemusta partiosta, mutta järjestökentän tunteminen on ehdottomasti hyödyksi.

Pestissä pääsee oppimaan: Saat omakohtaisen kokemuksen usean rinnakkaisen ryhmäprosessin johtamisesta. Opit lisää diversiteetin merkityksestä ryhmässä, paljon itsestäsi kurssilla käytettyjen työvälineiden avulla, johtamisesta sekä erilaisissa järjestöissä ja kaupallisessa kontekstissa.

Lisätietoja: Perttu Ehn, ropsu@iki.fi, 050 050 2332


 

Fasilitaattoreita Value Based Leadership -koulutukseen (kouluttaja)

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoistuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: Noin vuosi

Johdettavien määrä: 1

Pestaajan yhteystiedot: Valittava kurssinjohtaja toimii pestiesimiehenä, pestaajana toimii Perttu Ehn, ropsu@iki.fi, 050 050 2332

Pestin kuvaus: Value Based Leadership on noin vuoden mittainen koulutusohjelma 20-29 -vuotiaille vapaaehtoistoiminnan johtajille. VBL-koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Koulutus koostuu neljästä moduulista, joiden teemat ovat 1)  ryhmien johtaminen, 2) johtaminen monimuotoisuuteen, 3) itsensä johtaminen ja 4) johtaminen tuottoisasti arvoilla.

Haemme nyt kouluttajia keväällä 2018 alkavaan koulutukseen. Kurssimoduulien päivämäärät tarkentuvat kurssinjohtajan valinnan jälkeen ja löytyvät www.parempaajohtajuutta.fi osoitteesta.

VBL-fasilitaattori osallistuu yhden kurssin toteutukseen vuoden 2018 aikana. Kurssin staabi (kouluttajaryhmä) koostuu 1-2 kurssinjohtajasta sekä kaikkiaan neljästä fasilitaattorista.

Fasilitaattorina tulet vaikuttamaan suoraan jokaisen kurssilaisen ja erityisesti oman pienryhmäsi jäsenten (sekä toki muiden staabilaisten) elämään tavalla, jota hyvin harvoin näkee. Tämä muutoksen seuraaminen itsessään on hyvin palkitsevaa. Henkilökohtainen, sopivasti annosteltu muutos onkin kurssin keskeinen tavoite - muuttaa ihmisiä siten, että heistä tulee parempia johtaja esimerkiksi parantuneen itsetuntemuksen kautta.

Loistava fasilitaattori tekee ainakin näitä asioita:

 • on aktiivinen sekä oma-aloitteinen, muut kurssin asioista ajan tasalla pitävä jäsen staabissa koko kurssin ajan (tapaatte vähintään neljä kertaa omalla porukalla)
 • varmistaa kurssin sisällön toteutumisen oman pienryhmän sekä omien työpajojen osalta (saatte avuksi hyvän kouluttajaoppaan)

Aikaa pestin hoitaminen vaatii erityisesti moduuliviikonloppujen aikana - moduulit ovat kestoltaan perjantaiaamusta sunnuntai-iltaan (viimeinen moduuli alkaa jo torstaina) ja staabi kokoontuu normaalisti paikan päällä jo edellisenä iltana. Lisäksi staabi tapaa suunnittelun merkeissä 1-2 pv kerrallaan ennen jokaista moduulia. Moduulin koulutusrupeamien valmisteluun kuluu lisäksi itseltäsi luonnollisestikin sopivaksi katsomasi määrä aikaa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Fasilitaattorilla on kyky ymmärtää kurssin tavoitteet ja taito saavuttaa ne yhdessä muun  staabin kanssa. Kouluttajakokemus on tärkeää, joskaan emme välttämättä hae kaiken nähneitä ja kokeneita kouluttajaguruja.

Fasilitaattorista tekee erinomaisen se, että hän ymmärtää ja osaa ohjata ryhmän ryhmäprosessia oman pienryhmänsä osalta, erottaa oleellisen kohinasta, ymmärtää henkilökohtainen kehittymisen olevan aika harvoin lineaarista sekä tuntee oman osaamisensa rajat ymmärtäen pyytää apua silloin, kun tuntee sitä tarvitsevansa. Fasilitaattorin tärkein tuki löytyy kurssinjohtajasta sekä muista fasilitaattoreista.

Pesti ei edellytä kokemusta partiosta tai itse käytyä VBL kurssia, mutta järjestötoiminnan tunteminen on ehdottomasti hyödyksi.

Pestissä pääsee oppimaan: Saat omakohtaisen kokemuksen ryhmäprosessin ohjaamisesta sekä syvennät ymmärrystäsi ryhmäprosessin vaikutuksesta minkä tahansa (pidempiaikaisen) ryhmän toimintaan. Opit lisää diversiteetin merkityksestä ryhmässä ja paljon itsestäsi.

Lisätietoja: Perttu Ehn, ropsu@iki.fi, 050 050 2332


 

KO-verkoston ja KO-koulutuksen vastaava pesti (pari)

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta / Koulutusryhmä

Pestin pituus: 1-2v kerrallaan. KO koulutuksen osalta keikkatekijät tervetulleita

Johdettavien määrä: 1

Pestaajan yhteystiedot: Koulutusryhmän pj VaVLK pj Maya Hänninen maya.hanninen@scout.fi, Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen Antti Reinikainen, Antti.Reinikainen@partio.fi, Maya 050 420 1166

Pestin kuvaus: Pesti on pääasiassa ohjaamista ja kouluttamista. KO koulutuksen johtajuuteen liittyy 2-5 hlö staabin johtaminen.

Työtä, jolla on tarkoitus partiokoulutuksen upeiden ihmisten kanssa ympäri maan. Teet yhteistyötä sekä oma-aloitteisesti että pyydettäessä piirien ja muiden tahojen (esim. muut toiminnan alat ja alueet) kanssa partiokoulutukseen liittyvässä asioissa. Osa tätä tukea on huolehtia, KO koulutus tulee säännöllisesti järjestetyksi laadukkaasti. Kehität yhdessä muun ryhmän kanssa erityisesti KO koulutusta vastaamaan todelliseen tarpeeseen. Pestit räätälöidään tekijöilleen sopivaksi. Pääset kehittämään KO verkostoa niin, että koulutuksen ja kouluttajien laatu ovat timanttista koko Suomessa.

Pääset perehtymään koulutuksen kehittymiseen ja kehittämiseen ja tukemaan piirejä kaikessa koulutukseen ja miksei muuhunkin vapaaehtoistukeen liittyvissä tekemisessä.

 Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Tunnet partiokoulutuksen ja koulutustoiminnan piireissä. Olet käynyt Ko-Gi:n ja ehkä KO koulutuksen tai sinulla on vastaava osaaminen. Sinulla on kokemusta koulutuksen järjestämisestä ja mielellään KO pestistä tai vastaavasta toiminnasta piirissä.

Pestissä pääsee oppimaan: Verkostoidut ja tutustut uusiin ihmisiin vapaaehtoistuen ympärillä SP:ssä ja piireissä. Saat kehittää itseäsi ohjaajana, johtajana ja kouluttajana osaavassa seurassa.

Lisätietoja: Maya 050 420 1166 maya.hanninen@scout.fi


 

Paremman johtajuuden seminaarin johtaja (pari)

Pestin sijainti organisaatiossa:  Vapaaehtoistuen valiokunta / Johtamisverkosto

Pestin pituus: noin 1 vuosi (2018)

Johdettavien määrä: 1

Pestaajan yhteystiedot: Inna Kulla, inna.kulla@partio.fi, 0408676474

Pestin kuvaus: Johtajuus ja ennen kaikkea parempi johtajuus on nyt kuuma aihe partiossa, niin SP:ssa kuin maailmanjärjestötasolla! 

Syksyllä 2018 järjestetään kaikille kiinnostuneille partionjohtajille avoin Paremman johtajuuden seminaari ja tapahtuma etsii nyt innokasta johtajaa tai johtajaparia. Seminaarin tarkoitus on edistää parempaa johtajuutta partiossa. Tapahtumaan odotetaan noin sataa osallistujaa. Pestissä saat(te) melko vapaat kädet seminaarin suunnitteluun ja toteutukseen. Seminaarin järjestämistä organisoi SP:n johtamisverkosto, joka auttaa koulutusten suunnittelussa ja materiaalien tuottamisessa. 

Lue lisää johtamisverkostosta seuraavasta pesti-ilmoituksesta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Aiempi kokemus tapahtumien järjestämisestä katsotaan eduksi

Pestissä pääsee oppimaan:

Lisätietoja: Johtamisverkoston puheenjohtajat Inna Kulla ja Sarita Murtojärvi, inna.kulla@partio.fi ja sarita.murtojarvi@partio.fi


 

Johtamisverkoston ydintiimin jäsen (2-3 henkilöä)

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta / Johtamisverkosto

Pestin pituus: vuoden 2018 loppuun

Johdettavien määrä: 1

Pestaajan yhteystiedot: Sarita Murtojärvi, sarita.murtojarvi@partio.fi, 0407734813

Pestin kuvaus: Johtamisverkosto koordinoi keskustelua johtamisesta partiossa. Verkoston tarkoituksena on tarjota välineitä johtajuuden kehittämiseen ja tavoitteenamme on, että jokainen partiolainen pyrkii parempaan johtajuuteen. Kaiken ytimessä on yksittäisen ihmisen innostus ja omistajuus paremman johtajuuden kehittämiseen. 

Edistämisen muodoksi on valittu verkosto, sillä haluamme tukea avointa keskusteluyhteyttä keskusjärjestön, piirin ja lippukuntien välillä. Johtaminen on kaikkien meidän yhteinen juttu ja tekee partiosta partion. Verkosto koostuu ydintiimistä, sisällöntuottajista, kouluttajista ja yhteyshenkilöistä. Henkilöllä voi olla verkostossa monia rooleja samanaikaisesti. Järjestämme esimerkiksi johtamisen taitokoulutuksia, tapahtumia, tuotamme johtamiseen liittyviä tukimateriaaleja ja työkaluja.

Ydintiimi vastaa johtamisverkoston toiminnan koordinoinnista ja johtaa verkoston toimintaa. Ydintiimipesti on antoisa ja haastava asiantuntijapesti, joka vastaa ajankäytöltään ryhmän jäsenen pestiä keskusjärjestössä tai piirissä. Toivomme, että olisit kiinnostunut johtamisesta jo entuudestaan ja sinulla olisi jonkinlaista perehtyneisyyttä johtamiseen partiokurssien tai vaikkapa opintojen kautta. Partio ei kuitenkaan ole ydinfysiikkaa, vaan tärkeintä on innostus ja motivaatio. Jos sinua kiinnostaa vähääkään, ole rohkeasti yhteydessä. Mahdollisia vastuualueita ydintiimissä ovat esimerkiksi projektien koordinoiminen tai piiriyhteistyö.

Innostuitko? 

Lähetä osoitteeseen inna.kulla@partio.fi ja sarita.murtojarvi@partio.fi vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot partiotaustastasi ja mahdollisesta sinua erityisesti kiinnostavasta pestistä johtamisverkostossa. Viimeinen hakupäivä 31.12.2017.


 

Johtamisverkoston jäsen (kouluttajia, asiantuntijoita ja sisällöntuottajia)

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta / Johtamisverkosto

Pestin pituus: vuoden 2018 loppuun

Johdettavien määrä: 1

Pestaajan yhteystiedot: Inna Kulla, inna.kulla@partio.fi, 0408676474

Pestin kuvaus: Johtamisverkosto koordinoi keskustelua johtamisesta partiossa. Verkoston tarkoituksena on tarjota välineitä johtajuuden kehittämiseen ja tavoitteenamme on, että jokainen partiolainen pyrkii parempaan johtajuuteen. Kaiken ytimessä on yksittäisen ihmisen innostus ja omistajuus paremman johtajuuden kehittämiseen. 

Edistämisen muodoksi on valittu verkosto, sillä haluamme tukea avointa keskusteluyhteyttä keskusjärjestön, piirin ja lippukuntien välillä. Johtaminen on kaikkien meidän yhteinen juttu ja tekee partiosta partion. Verkosto koostuu ydintiimistä, sisällöntuottajista, kouluttajista ja yhteyshenkilöistä. Henkilöllä voi olla verkostossa monia rooleja samanaikaisesti. Järjestämme esimerkiksi johtamisen taitokoulutuksia, tapahtumia, tuotamme johtamiseen liittyviä tukimateriaaleja ja työkaluja.

Verkosto kaipaa tekijöitä, kuten koulutusten pitäjiä ja suunnittelijoita. Koulutuskokemus, partion johtamismallin sisäistäminen ja/tai kokemus koulutuksellisen materiaalin suunnittelusta ja tuottamisesta katsotaan eduksi.

Verkoston jäsenen pestin ei ole tarkoitus olla pääasiallinen partiopesti, vaan tehtävä, jossa voi toimia omien resurssien ja verkoston tarpeiden mukaisesti joko jatkuvasti tai verkoston erillisestä pyynnöstä. Sisällöntuottajat tuottavat ydintiimin pyynnöstä työkaluja partiolaisten käyttöön. Kouluttajat kouluttavat omilla alueillaan, ryhmissä ja piireissä johtamisverkoston alaista aiheita ja tukevat alueensa partiolaisia johtamisessa ja johtajuudessa. Yhteyshenkilöt toimivat linkkinä verkoston ja edustamansa tahon välillä. Verkosto kaipaa tekijöitä kaikille osa-alueille. Voit kertoa itse, mitkä osa-alueista sinua kiinnostaisi. Aikataulullisesti verkosto vie juuri sen verran aikaa kuin olet valmis antamaan, voit esimerkiksi sitoutua tuottamaan meille koulutusmateriaalia tai ottaa projektiluonteisesti jonkin koulutuksen vetämisen vastuullesi. 

Innostuitko? 

Lähetä osoitteeseen inna.kulla@partio.fi ja sarita.murtojarvi@partio.fi vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot partiotaustastasi ja mahdollisesta sinua erityisesti kiinnostavasta pestistä johtamisverkostossa. Viimeinen hakupäivä on 31.12.2017.

 


TG-kursansvarig

Uppdragets position i organisationen: FS TG grupp

Uppdragets längd: januari 2018-maj 2019 eller januari 2018-december 2019?

Uppdragsgivare: TG gruppens ordförande: Maria Skarp, “Maira”, maria.skarp@partio.fi, 050 9664826

Beskrivning av uppdraget: 2019 arrangeras historiens andra svenskspråkiga TG utbildning tillsammans med Scouterna. Vi söker nu en kursansvarig från Finland som rekryterar och håller handslag med de övriga utbildarna från Finland, samt tillsammans med kursledaren från Sverige leder planeringen och förverkligandet av kursen. Målsättningen är att halva kursteamet är från Finland och den andra halvan från Sverige, totalt ca 10 personer. Uppdraget genomförs i huvudsak som parledarskap tillsammans med den svenska kursansvariga. Till uppdraget hör även att vara delaktig TG gruppens arbete inom FS.

Förhandskunskaper: Kursansvariga bör ha utbildarerfarenhet från minst två tidigare TG utbildningar, samt god insyn i det validerade kursinnehållet inom FS. Kursen planeras, förverkligas och leds på svenska, så kursledaren förväntas ha goda kunskaper i svenska.

Stöd i uppdraget får du av TG gruppens övriga medlemmar och av FS vapaaehtoistuen koordinaattori, som ansvarar för TG ärenden. Du får handledning i användningen av FS extranät Jemma och elektroniska inlärningsplattform Moodle samt övriga praktiska saker som t.ex. budgetuppföljning.

Vad uppdraget ger dig: I uppdraget har du möjlighet att lära dig att leda ett internationellt projektteam, samt att bygga upp TG utbildningehelheten ur två olika organisationers helheter. Genom samarbetet med teammedlemmarna från Sverige får du utmana dina tankar om vad TG utbildningen är och hurdan den borde vara, samt möjligheten att göra en kurs där de bästa bitarna från båda ländernas TG utbildningar lyfts fram.

Tilläggsinformation: Meddela om ditt intresse så fort som möjligt, ändå senast den 20.12! Vi svarar gärna på dina frågor endera via telefon eller e-post. Ta gärna kontakt med Ko-Gi-ryhmäs ordförande Maria Skarp, maria.skarp@partio.fi. För mer insyn i hur arbetet med Scouterna skedde under den första samarbetskursen får du gärna ta kontakt med den kursens kursansvariga Josefin Taubert, josefin.taubert@scout.fi. Beslut om rekryteringen görs i slutet av december.

 


 

Koulutusryhmän puheenjohtaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta

Pestin pituus: 01-12/2017

Johdettavien määrä: 7

Pestaajan yhteystiedot: Maya Hänninen, Maya, maya.hanninen@scout.fi, +358504201166

Pestin kuvaus: Koulutusryhmä kehittää partion koulutusjärjestelmää ja edistää koulutusten tavoitettavuutta erilaisten koulutusmuotojen ja -menetelmien avulla. Koulutuksia tutkitaan ja arvioidaan kerätyn palautteen avulla jatkuvasti, jotta varmistetaan niiden kiinnostavuus ja ajankohtaisuus. Tavoitteena on, että jokaiseen pestin tueksi on tarjolla erittäin korkealaatuista ja innostavaa koulutusta. Koulutukset toimivat myös partion strategian ja painotusten tehokkaina jalkauttajina ympäri maata. Ryhmä kehittää e-oppimisen ja monimuotoisen kouluttautumisen työkaluja, ja tukee kouluttajia niiden hyödyntämisessä.

Koulutusryhmän puheenjohtaja toimit partiokoulutuksen innokkaana soihdunkantajana. Johdat huippuasiantuntijoista koostuvaa ryhmää ja vastaat sen toiminnan kehittämisestä. Varmistat partiokouluttajien parhaan mahdollisen tuen ympäri maata. Kuulut vapaaehtoistuen valiokuntaan ja pääset kokonaisvaltaisesti edistämään partion vapaaehtoisten hyvinvointia ja kehittymistä pesteissään.

Pesti sisältää ryhmän kokouksien valmistelua ja johtamista n. 6-8 kertaa vuodessa, valiokunnan kokouksiin osallistumista n. 6-8 kertaa vuodessa, ryhmän jäsenten johtamista ja pestaamista, vapaaehtoistuen toiminnanalan tapahtumiin osallistumista sekä ryhmän toiminnan kehittämistä.

Pääset ideoimaan ja kehittämään uusia keinoja partion vapaaehtoisten tukemiseen koulutusten avulla. Olet kehittämässä koulutuksia kohti entistä paremmin yksilöllisen osaamisen ja kehittymisen huomioivaa mallia. Saat tukea ja edistää partiokouluttajien ja koulutusohjaajien osaamisen kehittymistä. Luot mahdollisuuksia koulutusten korkealle laadulle entistä parempien työkalujen avulla.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Koulutusryhmän puheenjohtajana toiminen edellyttää vahvaa koulutustoiminnan tuntemusta sekä kokemusta vapaaehtoisten johtamisesta ja tukemisesta. Haluat kehittää partiokoulutuksia entistä paremmiksi sekä kasvattaa niiden kiinnostavuutta ja tavoitettavuutta ympäri maata. Haluat oppia ja kehittää itseäsi partiokoulutuksen ja vapaaehtoisten tukemisen asiantuntijana. Tunnet e-oppimisen työkaluja ja ymmärrät osaamisperusteisuuden merkityksen koulutuksissa. Olet suorittanut partiojohtajan jatkokoulutuksen (Ko-Gi).

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääset kehittymään asiantuntijaryhmän johtajana ja vapaaehtoisten tukijana. Opit monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaa sekä kehitystoiminnan luotsaamista. Harjaannutat motivointi- ja vuorovaikutustaitojasi erilaisten ihmisten kanssa toimiessas Koulutusryhmän puheenjohtajana pääset luomaan visiota partiokoulutuksen tulevaisuudesta. Innostat ja motivoit muita ryhmän jäseniä sekä partiokouluttajia ympäri Suomea. Ryhmän jäsenten johtamisessa pääset harjoittelemaan monipuolisesti vuorovaikutustaitoj

Lisätietoja: Maya Hänninen, Vapaaehtoistuen valiokunnan puheenjohtaja, maya.hanninen@scout.fi, +358 50 4201166 ja Antti Reinikainen, Hallituksen jäsen, Vapaaehtoistuki, +358 40 302 4724, antti.reinikainen@partio.fi


 

Fasilitaattoreita Value Based Leadership -koulutukseen (kouluttaja)

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoistuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: noin 1 vuosi

Pestiesimiehen yhteystiedot: Valittava kurssinjohtaja toimii pestiesimiehenä, Hakemukset 4.1. mennessä: Perttu Ehn, ropsu@iki.fi, 050 050 2332

Pestin kuvaus:

Value Based Leadership on noin vuoden mittainen koulutusohjelma 20-29 -vuotiaille vapaaehtoistoiminnan johtajille. VBL-koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Koulutus koostuu neljästä moduulista, joiden teemat ovat 1)  ryhmien johtaminen, 2) johtaminen monimuotoisuuteen, 3) itsensä johtaminen ja 4) johtaminen tuottoisasti arvoilla.

Haemme suosituille VBL-kursseille nyt ensi vuodeksi kahdelle eri kurssille fasilitaattoreita, eli “kouluttajia”. Ensimmäisen kurssin valmistelu alkaa marras-joulukuussa ja toisen valmistelu huhti-toukokuussa. Kurssimoduulien päivämäärät löytyvät täältä: www.parempaajohtajuutta.fi.

VBL-fasilitaattori osallistuu yhden kurssin toteutukseen vuoden 2018 aikana. Kurssin staabi (kouluttajaryhmä) koostuu 1-2 kurssinjohtajasta sekä kaikkiaan neljästä fasilitaattorista.

Fasilitaattorina tulet vaikuttamaan suoraan jokaisen kurssilaisen ja erityisesti oman pienryhmäsi jäsenten (sekä toki muiden staabilaisten) elämään tavalla, jota hyvin harvoin näkee. Tämä muutoksen seuraaminen itsessään on hyvin palkitsevaa. Henkilökohtainen, sopivasti annosteltu muutos onkin kurssin keskeinen tavoite - muuttaa ihmisiä siten, että heistä tulee parempia johtaja esimerkiksi parantuneen itsetuntemuksen kautta.

Loistava fasilitaattori tekee ainakin näitä asioita:

 • on aktiivinen sekä oma-aloitteinen, muut kurssin asioista ajan tasalla pitävä jäsen staabissa koko kurssin ajan (tapaatte vähintään neljä kertaa omalla porukalla)
 • varmistaa kurssin sisällön toteutumisen oman pienryhmän sekä omien työpajojen osalta (saatte avuksi hyvän kouluttajaoppaan)

Aikaa pestin hoitaminen vaatii erityisesti moduuliviikonloppujen aikana - moduulit ovat kestoltaan perjantaiaamusta sunnuntai-iltaan (viimeinen moduuli alkaa jo torstaina) ja staabi kokoontuu normaalisti paikan päällä jo edellisenä iltana. Lisäksi staabi tapaa suunnittelun merkeissä 1-2 pv kerrallaan ennen jokaista moduulia. Moduulin koulutusrupeamien valmisteluun kuluu lisäksi itseltäsi luonnollisestikin sopivaksi katsomasi määrä aikaa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

Fasilitaattorilla on kyky ymmärtää kurssin tavoitteet ja taito saavuttaa ne yhdessä muun staabin kanssa. Kouluttajakokemus on tärkeää, joskaan emme välttämättä hae kaiken nähneitä ja kokeneita kouluttajaguruja.

Fasilitaattorista tekee erinomaisen se, että hän ymmärtää ja osaa ohjata ryhmän ryhmäprosessia oman pienryhmänsä osalta, erottaa oleellisen kohinasta, ymmärtää henkilökohtainen kehittymisen olevan aika harvoin lineaarista sekä tuntee oman osaamisensa rajat ymmärtäen pyytää apua silloin, kun tuntee sitä tarvitsevansa. Fasilitaattorin tärkein tuki löytyy kurssinjohtajasta sekä muista fasilitaattoreista.

Pesti ei edellytä kokemusta partiosta tai itse käytyä VBL kurssia, mutta järjestötoiminnan tunteminen on ehdottomasti hyödyksi.

Pestissä pääsee oppimaan:

Saat omakohtaisen kokemuksen ryhmäprosessin ohjaamisesta sekä syvennät ymmärrystäsi ryhmäprosessin vaikutuksesta minkä tahansa (pidempiaikaisen) ryhmän toimintaan. Opit lisää diversiteetin merkityksestä ryhmässä, paljon itsestäsi kurssilla käytettyjen työvälineiden avulla, sekä johtamisesta erilaisissa järjestöissä ja  kaupallisessa kontekstissa. Opit myös  omista ja muiden arvoista ja niiden merkityksestä päivittäisessä toiminnassa.

Pääset myös oppimaan paljon itsestäsi sekä kurssilla käytettävien itsetuntemusta lisäävien työskentelymenetelmien että toistuvasti käytettävän aktiivisen palautteen avulla.

 


 

 Järjestelmäosaaja

Pestin sijainti organisaatiossa:  Vapaaehtoistuen valiokunta / Pestiryhmä

Pestin pituus:  6-8 kk

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Mari Piironen, mari.piironen@partio.fi,  0503690381

Pestin kuvaus:

Järjestelmäosaaja on avainroolissa uuden pestaustyökalun käyttöönotossa. Pestattava henkilö on ryhmän MacGyver, joka keksii keinot selvitä tukalista järjestelmähaasteista ja löytää onnellisia loppuja. Pestin tavoitteena on ottaa pestiryhmän käyttöön helppokäyttöinen työkalu, jota on simppeli ylläpitää ja joka ei ole liian raskas käyttää. Järjestelmän valinnassa pyritään hyödyntämään olemassa olevia alustoja.

Pestaustyökalulla tarkoitetaan alustaa, ohjelmaa tai järjestelmää, jolla SP:n ohjattua rekrytointia ja pestihakemuksia voidaan hallinnoida yhdessä paikassa. Tavallisesti vastaavaa kokonaisuutta kutsutaan rekrytointijärjestelmäksi. Ohjatulla rekrytoinnilla tarkoitetaan ajallisesti keskitettyä avoimien pestien markkinointia ja pestaajien tukea.

Ohjelmointipuuhiin tässä pestissä ei välttämättä pääse, mutta kaikki on kiinni pestattavan henkilön osaamisesta, motivaatiosta ja ajankäyttömahdollisuuksista. Aiempaa kokemusta ohjatusta rekrytoinnista tai pestaamisesta pestissä ei tarvita, sillä henkilö saa perehdytyksen tehtävään. Vapaaehtoispestiin kuluu aikaa yleensä 2-4h viikossa, mutta ajankäyttö riippuu pestattavasta ja hänen tilanteestaan.

Järjestelmäprojektin työvaiheisiin kuuluu ainakin seuraavia;

 • Järjestelmältä tarvittavien ominaisuuksien ymmärtäminen ja tilanteen alkukartoitus (yhdessä pestiryhmän kanssa)
 • Tarkoitukseen sopivan ja kustannustehokkaan alustan, ohjelman tai järjestelmän kartoittaminen
 • Järjestelmän modifiointi ohjatun rekrytoinnin ja pestiryhmän tarpeisiin (rekrytointia tukevat ominaisuudet, käyttäjäroolit, automaattiviestit jne.)
 • Rekrytointityökalun käyttöönotto yhdessä tiedonhallintaryhmän kanssa
 • Järjestelmän käyttäjäkoulutus SP:n pestaajille (voi toteuttaa Partioasemalla sekä Skypellä) 
 • Helppo kirjallinen ohjeistus järjestelmän käyttöön

Pesti sopii intohimoiselle järjestelmävelholle, joka innostuu järjestelmän eri mahdollisuuksista ja haluaa ratkoa järjestelmän toimintaan liittyviä teknisiä ongelmia. Pestissä pääset viemään ohjatun rekrytoinnin uudelle tasolle ja helpottamaan pestaajien työtä. Olet paperipartion kovassa ytimessä kehittämässä keskusjärjestön prosesseja ja pestisi ansiosta teemme Suomen Partiolaisissa entistä parempaa vapaaehtoistyötä.

Saat työpariksesi rekrytointiammattilaisen, jonka kanssa voi sparrailla ajatuksia ja saada näkökulmia järjestelmän kehittämiseen ja projektin eri vaiheisiin. Pestattavan oma luovuus on kuitenkin keskeisessä roolissa, sillä hallussasi tulee olemaan Pestiryhmän paras tietotekninen osaaminen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

Pestiin sopivalla henkilöllä on hyvä olla ymmärrystä järjestelmien toimintalogiikasta, kokemusta järjestelmähankkeista ja mahdollisesti ohjelmointitaitoja. Ohjelmointia pestissä ei kuitenkaan välttämättä tarvita. Sopiva koulutustausta tai meneillään olevat alan opinnot auttavat pestissä toimimista. Pesti sopii myös henkilölle, jolla ei ole aikaisemmin ollut pestiä SP:ssä.

Pestissä pääsee oppimaan: 

Pestissä saa kehittää omia taitoja järjestelmäkehittelyssä ja laajentaa tietoteknistä osaamista. Lisäksi pestissä oppii tavoittelemaan suuria! Pääset kokeilemaan projektijohtamista sinulle sopivalla vastuun määrällä ja samalla teet merkittävää työtä SP:n vapaaehtoisten tukemisessa.

Pääset hiomaan taitojasi kouluttajana ja esiintyjänä. Pääset verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa SP:ssä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Visiointitaidot, itsensä johtaminen, projektijohtaminen, asiantuntijoiden johtaminen, vapaaehtoisten johtaminen

Lisätiedot:  

Linda Vainio, linda.vainio@partio.fi +35840 520 5527

 


Osaamisverkoston jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta / Osaamisverkosto

Pestin pituus: 1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Tarja "Titi" Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi, 040 524 1512

Pestin kuvaus: Osana osaamisverkostoa olet luomassa ja kehittämässä Suomen edistyneimpiin kuuluvan osaamisperusteisen järjestelmän kokonaisuutta. Sinulla on halu kehittää osaamisen sanoittamista ja näkyvyyttä, jotta jokainen partiolainen ja partion ulkopuolinen tietää partion kautta hankitusta osaamisesta ja sen hyödyntämisestä. Tulet tekemään tiivistä yhteistyötä vastuualueesi (esim. kasvatus, koulutus tai alue) vetäjien kanssa.

Ydintiimissä pääset osaamisperusteisuuden aallonharjalle koko Suomessa ja maailmalla! Tätä osaamista et muualta saa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Näkemystä ja/tai kokemusta osaamisen sanoittamisesta, tunnistamisesta ja/tai tunnustamisesta.

Pestissä pääsee oppimaan:  Verkoston rakentamisesta partion sisä- ja ulkopuolelle ja monimuotoisissa toimintaympäristöissä toimimista. Opit paljon osaamisperusteisuudesta, osaamisen validoinnista sekä oman ja toisten osaamisen sanoittamisesta.

 Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Osaamisen johtamista.

Lisätietoja: Osaamisverkoston puheenjohtajat:
Tarja ”Titi” Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi, 040 524 1512
Annina Kainu, annina.kainu@partio.fi, 050 525 5745Pestiryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen valiokunta - Pestiryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Mari Piironen, mari.piironen@partio.fi, 050 3690 381

Pestin kuvaus: Pestiryhmä huolehtii ja kehittää aikuisten viihtymistä partiossa. Mielekäs, hyvin johdettu pesti johtaa hyvään vapaaehtoistyöhön.

Pestiryhmässä pääset parantamaan aikuisten vapaaehtoisten partiota.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:  Jos aikuiset partiolaiset kiinnostavat, tule mukaan! Tarvitsemme monenlaisia osaajia ja tekijöitä. Aiempaa kokemusta edes partiosta ei tarvita.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestiryhmän jäsenenä pääset sisälle keskusjärjestön toimintaan ja ihan pian olet guru pestijärjestelmään liittyvissä asioissa.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Jokaisen ryhmän jäsenen pesti on viilattu erikseen omien kiinnostustenkohteiden ja osaamisen mukaan.

Lisätiedot: Mari Piironen, pestiryhmän puheenjohtaja, mari.piironen@partio.fiValue Based Leadership -koulutuksen johtaja (kurssinjohtaja)

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoistuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: noin 1 vuosi

Johdettavien määrä: 4

Pestiesimiehen yhteystiedot: Perttu Ehn, ropsu@iki.fi, 050 050 2332

Pestin kuvaus:

Value Based Leadership on noin vuoden mittainen koulutusohjelma 20-29-vuotiaille vapaaehtoistoiminnan johtajille. VBL-koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Koulutus koostuu neljästä moduulista, joiden teemat ovat 1) ryhmien johtaminen, 2) johtaminen monimuotoisuuteen, 3) itsensä johtaminen ja 4) johtaminen tuottoisasti arvoilla.

Haemme suosituille VBL-kursseille nyt ensi vuodeksi kahden kurssin johtajia. Toinen alkaa heti tammikuussa, toinen loppukevään aikana. Pääset itse vaikuttamaan aikatauluihin. Huomaathan, että VBL-kurssin vetäminen parijohtajan kanssa on täysin mahdollista - hakekaa pestiä silloin yhdessä.

VBL-kurssinjohtaja vastaa yhden kurssin toteutuksesta vuoden 2018 aikana. Kurssinjohtajana toimit kurssin staabin eli neljän fasilitaattorin (kouluttajan) tiimin kanssa ja huolehdit erinomaisesta kurssista aika lailla alusta loppuun. Tukenasi on kenties parijohtajasi, mutta vähintäänkin käytännön seikkojen järjestelyissä Partioaseman väki sekä sisältöasioissa koko VBL -ryhmä (ensisijaisesti Perttu Ehn).

Kurssinjohtajana tulet vaikuttamaan suoraan jokaisen kurssilaisen ja staabissa mukana olevan elämään tavalla, jota hyvin harvoin näkee. Tämä muutoksen seuraaminen itsessään on kurssinjohtajalle hyvin palkitsevaa. Henkilökohtainen, sopivasti annosteltu muutos onkin kurssin keskeinen tavoite - muuttaa ihmisiä siten, että heistä tulee parmpia johtaja esimerkiksi parantuneen itsetuntemuksen kautta.

Loistava kurssinjohtaja tekee ainakin näitä asioita:

 • huolehtii staabista yksilöinä sekä ryhmänä (tapaatte vähintään neljä kertaa omalla porukalla)
 • varmistaa kurssin sisällön toteutumisen tarkoitetusti (saatte avuksi hyvän kouluttajaoppaan)
 • katsoo kurssin talouden perään
 • kommunikoi paljon joka suuntaan, mm. staabille, VBL-ryhmälle, Partioasemalle, kurssin yritysyhteistyökumppanille
 • suunnittelee ja toteuttaa itse esimerkillisiä työpajoja kurssille

Aikaa pestin hoitaminen vaatii erityisesti moduuliviikonloppujen aikana - moduulit ovat kestoltaan perjantai aamusta sunnuntai-iltaan (viimeinen moduuuli alkaa jo torstaina) ja staabi tapaa normaalisti edellisenä iltana.

Lisäksi staabin tavannee 1-2 pv kerrallaan ennen jokaista moduulia. Moduulien valmistelussa kuluu luonnollisestikin sopivaksi katsomasi määrä aikaa ja pestiisi kuuluu myös VBL-ryhmän kokouksiin osallistuminen noin parin kuukauden välein.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

Kurssinjohtajalla on syvällinen ymmärrys kurssin tavoitteista ja kyky saavuttaa ne yhdessä koko staabin kanssa. Kouluttajakokemus on tärkeää, joskaan emme välttämättä hae kaiken nähnyttä ja kokenutta kouluttajagurua.

Kurssinjohtajasta tekee erinomaisen se, että hän ymmärtää ja osaa ohjata ryhmän ryhmäprosessia, erottaa oleellisen kohinasta, ymmärtää henkilökohtainen kehittymisen olevan aika harvoin lineaarista sekä tuntee oman sekä staabinsa osaamisen rajat ymmärtäen pyytää apua silloin, kun siitä on hyötyä.

Pesti ei edellytä kokemusta partiosta, mutta järjestökentän tunteminen on ehdottomasti hyödyksi.

Pestissä pääsee oppimaan:

Saat omakohtaisen kokemuksen usean rinnakkaisen ryhmäprosessin johtamisesta. Opit lisää diversiteetin merkityksestä ryhmässä, paljon itsestäsi kurssilla käytettyjen työvälineiden avulla, johtamisesta sekä erilaisissa järjestöissä ja kaupallisessa kontekstissa sekä omista ja muiden arvoista ja niiden merkityksestä päivittäisessä toiminnassa. Pääset myös oppimaan kokonaisuuden hallintaa vastatessasi koulutuksesta.

Lisätiedot: Perttu Ehn, ropsu@iki.fi, 050 050 2332

 


Value Based Leadership –koulutuksen viestintä- ja markkinointivastaava

Pestin sijainti organisaatiossa: VBL-ryhmä (vapaaehtoisen tuen valiokunnan alainen ryhmä)

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestiesimiehen yhteystiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870

Pestin kuvaus: 

Vastaat VBL-koulutuskokonaisuuden

 • viestintämateriaalien sisällön ylläpidosta ja kehittämisestä
 • uusien viestintämateriaalien luomisesta
 • viestintäkanavien ylläpidosta

Johdollasi VBL:n ilosanoma kulkeutuu tulevaisuuden kurssilaisille, alumneille, mentoreille, yhteistyökumppaneille ja mahdollisille uusille yrityskumppaneille.

Paraatipaikka päästä Suomen parhaan johtajuuskoulutuksen ytimeen!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:Taidat viestinnän ja markkinoinnin perusperiaatteet. Sinulla on kokemusta nuorisojärjestöjen viestinnästä. Luovit kuin kala vedessä erilaisissa viestintäkanavissa ja lähdet ennakkoluulottomasti kokeilemaan uutta. VBL-koulutuskokonaisuuden tuntemus katsotaan eduksi.

Pestissä pääsee oppimaan: Pääset oppimaan, kuinka viestiä VBL:sta sen eri tahoille ja kumppaneille.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pestissäsi pääset työstämään VBL:n viestinnän materiaaleja yhteistyössä VBL-ryhmän ja toimihenkilöiden kanssa. Pestissä kehität ainakin projektinjohtamistaitojasi.

Lisätiedot: Laura Ritola, laura.ritola@gmail.com, 040 587 8870