Evolle ja Sallatunturille tulossa uudet kansallispuistot

Ympäristöministeriö on tiedottanut 17.11., että Sallatunturia ja Evon metsäaluetta aletaan työstää kansallispuistoiksi. Tiedotteen mukaan Evon kohdalla kansallispuistoalueen ulkopuolelle rajataan Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsä ja partiolaisten leirialue.

Evon kohdalla aloitetaan kokoamalla alueen toimijoista alueellinen työryhmä, jonka työn pohjalta valmistelussa edetään. Työryhmän tavoitteena olisi ehdottaa kansallispuistolle rajaus, joka ottaisi huomioon Evolla toimivien tahojen aluetarpeet sekä mahdollistaisi hirven kaadon puiston ulkopuolella.

Partiolaiset kiittävät, että jo valmistelun tässä vaiheessa on huomioitu partiolaisten aktiivisessa käytössä olevan Evon nuorisoleirialueen rajaaminen puiston ulkopuolelle, jotta tulevaisuudessakin suurleirien ja -tapahtumien järjestäminen on mahdollista Evolla. Leirialue ei ole yksin partiolaisten vaan kaikkien varattavissa leirikäyttöön.

”Partiolaisen ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä, joten kansallispuistoverkoston laajentaminen on partiolaisten mielestä hieno asia. Evon vanhat metsät ja monimuotoinen luonto ansaitsevat parempaa suojelua”, toteaa Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola.

Suomen Partiolaiset seuraa tiiviisti valmistelutyötä ja on aktiivisesti mukana Evon alueen suunnittelu- ja kehitystyössä pyrkien varmistamaan hyvät puitteet retkeily- ja leiritoimintaan niin partiolaisille kuin kaikille muillekin luontokokemusta etsiville.

Leiritoimintaa ympäristö huomioiden

Suurleirit metsässä kuuluvat partioon ja partiolla on tärkeä rooli ympäristökasvattajana: viemme vuosittain 45 000 lasta ja nuorta metsään. Partiolaiset järjestävät vuosittain yli 13 000 retkeä, leiriä, vaellusta ja purjehdusta. Toiminta metsässä on monipuolista ja luontoa kunnioittavaa.

Leirien kuormaa ympäristölle pyritään kaikin tavoin minimoimaan ja esimerkiksi nuorisoleirialueella nykyisin sijaitsevat suojelukohteet otetaan leirien suunnittelussa tarkasti huomioon. Toisaalta leirien yhteydessä pystytään tekemään vaikuttavaa ympäristökasvatusta ja tekemään alueen luonnolle hyviä tekoja. Esimerkiksi yli 5000 osallistujan Kliffa-leirillä 2018 ennallistettiin yhdessä Metsähallituksen kanssa taimenpuroa Evolla osana leiriohjelmaa.

”Näemme tärkeänä, että jatkossakin Evolla järjestettävillä partioleireillä voidaan järjestää esimerkiksi pieniä vaelluksia ja muuta ohjelmaa myös leirialueen ulkopuolella. Odotamme innolla mitä uusia mahdollisuuksia ja yhteistyötä leirialueen lähettyville tuleva uudenlainen tiedekansallispuisto voisi tarjota leireille!” Kaisa Leikola päättää.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Kaisa Leikola, puh. 09 8865 1140