Globaalit muuttoliikkeet -hanke purki ennakkoluuloja tiedon ja tunteen tasolla

Vuoteen 2018 päättyi Suomen Partiolaisten kaksivuotinen globaalikasvatushanke Globaalit muuttoliikkeet. Globaalikasvatuksella tarkoitetaan opetusta, jonka tähtäimessä on ymmärrys meitä kaikkia koskettavista ihmisoikeuksista, sekä taito toimia niiden toteutumiseksi. Lisäksi globaalikasvatuksessa käsitellään monia maailmanlaajuisia ilmiöitä: ilmastonmuutosta, köyhyyttä, tyttöjen oikeutta koulutukseen ja niin edelleen. Globaalit muuttoliikkeet -hanke pureutui siirtolaisuuteen ja erityisesti pakolaisuuteen, joka on viime vuosina puhuttanut ehkä enemmän kuin koskaan.

Piirroksessa partiolaiset kokoavat maailmankarttapalapeliä
Kuvitus: Meeri Rasivirta

Syy siihen, että hanke käsitteli pakolaisuutta on selvä: Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin ikinä ennen. Tällä hetkellä kodistaan on joutunut pakenemaan yli 68 miljoonaa ihmistä. Tulevaisuus ei näytä tuovan helpotusta näiden ihmisten elämään. Ilmastonmuutos kaventaa elämisen resursseja ympäri maailmaa ja siten myös lisää konflikteja.

Suomesta katsoen on vaikeaa ymmärtää pakolaisilmiön laajuutta. Suurin osa maailman pakolaisista, noin 80 %, asuu kehitysmaissa. Tilanne kuitenkin herättää paljon ajatuksia täälläkin. Pakolaisuuden nostattamia ajatuksia ja kysymyksiä varten syntyi Globaalit muuttoliikkeet -hanke. Globaalit muuttoliikkeet -hankkeen tiimoilta järjestettiin globaalikasvatusohjelmaa kaikissa Suomen suurimmissa partiotapahtumissa vuosina 2017-2018.

Partiolainen on luvannut rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Tuon lupauksen toteuttamiseen tarvitaan globaalikasvatusta. Ystävyyttä on vaikea rakentaa, jos mielessä on paljon, ja ehkä negatiivisiakin, ennakkoluuloja. Olettamien sijaan Globaalit muuttoliikkeet -hankkeessa jaettiin faktoja ja moni niistä tuli hankkeen ohjelmiin osallistuneille yllätyksinä. Suurimpia yllättäjiä oli se, kuinka pieni osa maailman pakolaisista on Suomessa (0,03%) ja se, että naisia ja miehiä on pakolaisissa suurin piirtein yhtä paljon. Nämä tiedot vääristyvät usein kiihkeäksi yltyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Ilmastonmuutos kaventaa elämisen resursseja ympäri maailmaa ja siten myös lisää konflikteja.

Pelkät luvut eivät kuitenkaan riitä rakentamaan aitoa empatiaa. Ne kertovat meille, että pakolaisuus koskettaa käsittämättömän monen ihmisen elämää – mutta koskettavatko ne meitä? Globaalit muuttoliikkeet -hankkeessa toimme näkyväksi sitä yhteistä, mitä ”me” ja ”ne” jaamme. Pienen pakolaispojan matkatavaroista löytyy lempikarkkeja, kavereiden saaminen uudessa koulussa jännittää turvapaikanhakijaakin. Kun silmät avaa sille mitä jaamme, muuttuu eroavaisuuksiemme merkitys vähäpätöisemmäksi. Tärkeää on kuitenkin muistaa sekin, ettei sympaattisuuden kuulu olla vaatimuksena kunnioittavalle kohtelulle, kunnioituksen ansaitsemme me kaikki.

Hankeryhmä haluaa kiittää kaikkia, jotka osallistuivat globaalikasvatusohjelmin ympäri Suomea ja erityiskiitos teille, jotka olitte ohjelmaa mahdollistamassa. Globaalit muuttoliikkeet -hanke tuli päätökseensä, mutta globaalikasvatus partiossa jatkuu. Vastuunsa kantava kansalainen on partiokasvatuksen tavoitteena, ja tätä tavoitetta tukee ymmärrys maailmanlaajuisista ilmiöistä. Tärkeintä on kuitenkin välittäminen: Kutsu erilaisista taustoista tuleva partiokokoukseen, näe ihminen viiteryhmän takana. Sitä on rajoja ylittävä ystävyys.

Globaalit muuttoliikkeet oli Suomen Partiolaisten kaksivuotinen Globaalikasvatushanke. hanketta rahoitettiin Ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Osana hanketta tehtiin Yli rajojen -menetelmäopas, jonka toiminnalliset rastit ovat avuksi kaikille globaalikasvatuksesta kiinnostuneille. Löydät oppaan: https://partio-ohjelma.fi/yli-rajojen/. 

Tehtävä: Keskustele oikein termein!

Tunnetko seuraavien käsitteiden merkityksen? Usein ne menevät sekaisin, mutta on tärkeää pyrkiä käyttämään oikeita sanoja siirtolaisuudesta puhuttaessa. Testaa taitosi. Voit pelata samoin termein myös käsitedominoa koloillassa, katso ohje Yli rajojen -menetelmäoppaasta.

Kiintiöpakolainen - Henkilö, jolla on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n myöntämä pakolaisen asema ja joka saapuu maahan vastaanottajavaltion määrittelemän kiintiön puitteissa.
Pakolainen - Henkilö, jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi rotunsa, etnisen taustansa, uskontonsa, kansallisuutensa tai poliittisen käsityksensä takia tai sen takia, että hän kuuluu tiettyyn yhteiskuntaryhmään, ja joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella.
Paperiton - Henkilö, joka elää maassa vailla laillista oleskeluoikeutta. Henkilön oleskelu ei ole virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa. Erityisen heikossa asemassa, jos ei omista virallisia asiakirjoja, kuten passia.
Oleskelulupa - Viisumia kattavampi lupa oleilla valtion alueella. Antaa viisumia laajempia oikeuksia, sallien mahdollisesti opiskelun, työnteon ja yhteiskunnan palveluiden käytön.
Siirtolainen - Ulkomaille muuttanutta henkilöä, jonka tarkoituksena on asua maassa pidempi aika, yleensä vähintään vuosi
Turvapaikanhakija – Henkilö, joka pyytää suojelua muulta valtiolta, kuin kotimaaltaan. Hänellä, kuten kaikilla maailman kansalaisilla on Ihmisoikeuksien julistuksen mukainen oikeus hakea suojaa.
Kansalaisuus - Yksilön jäsenyys tietyn valtion tai muun poliittisen muodostelman kansalaisyhteisössä, johon liittyy oikeus osallistua poliittiseen toimintaan.
Viisumi - Viranomaisen antama lupa tulla maahan ja oleskella maassa rajoitetusti ja rajoitetuin oikeuksin.
Maan sisäinen pakolainen - Kotinsa jättämään joutunut henkilö, joka ei ole poistunut kotimaastaan.

Tekstin lähteenä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR