Harrastamalla huippuosaajaksi – Osaamiskeskuksen työ koottiin yksiin kansiin

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen uusi julkaisu Osaamisen kiertotalous – Harrastamalla huippuosaajaksi julkaistiin tänään. Julkaisu avaa hyvin sitä perinpohjaista työtä, jota osaamiskeskus kumppaneineen on viimeiset kaksi vuotta tehnyt vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen saamiseksi entistä paremmin hyötykäyttöön.

Julkaisun kansi

Julkaisutilaisuudessa Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen Antti Reinikainen muistutti, että partio on ollut koko 100 vuotisen historiansa kokemuksellisen tekemisen edelläkävijä ja tekemällä oppiminen aidossa ympäristössä on partiolaisille tuttua. Myös osaamisen tunnustamisen ja tunnustamisen eteen partiossa on tehty systemaattista työtä jo vuodesta 2013 alkaen. Osaamiskeskuksen työ viimeisen kahden vuoden aikana on mahdollistanut entistä tehokkaamman työskentelyn nonformaalin oppimisen tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.

”Suomessa on paljon paikkoja, joissa voi oppia harrastuksen tai vapaaehtoistyön kautta. Osaamiskeskus on nyt luonut työkaluja tuon osaamisen tunnistamiseen, esimerkiksi Osaamiskiekko.fi-palvelun avulla”, Reinikainen kertoi.

Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksestä toi puheenvuorossaan esiin ammatillisen koulutuksen uudistusta, jonka tavoitteena on varmistaa jatkuvan oppimisen edellytykset sekä tunnistaa ja tunnustaa entistä paremmin erilaista osaamista. Yksi tärkeimpiä toimia on jokaiselle opiskelijalle tehtävä oma osaamispolku, minkä yhteydessä tarkastellaan millaista osaamista hänelle on jo kertynyt muualta.

”Esimerkiksi osaamismerkkien ympärillä on nyt paljon positiivista pöhinää. Tärkeää onkin pitää huolta laadusta, jotta ne aidosti toimivat tasalaatuisena työkaluna”, Ågren muistuttaa.

Opintokeskus Siviksen Marita Salo iloitsee partion osaamiskeskuksen tekemästä työstä osaamisen tunnistamisen hyväksi.

”Koulutusten validointi ja osaamiskiekko työkaluna säästävät paljon turhaa työtä ja edistävät osaamisen hyödyntämistä. Järjestöt ovat iso osa jatkuvassa oppimisessa ja nyt meillä on mahdollisuus tehdä näkyväksi sitä osaamista, mitä vapaaehtoistyössä ja harrastuksissa kertyy”, Salo toteaa.

Salo kannustaakin miettimään entistä aktiivisemmin mitä mahdollisuuksia järjestöissä on oppia ja suunnittelemaan sen osaksi opintoja. Tutkimuksen mukaan 75 % opiskelijoista haluaisi kokeilla vapaaehtoistyötä osana opintoja, mikäli oppilaitos antaisi siihen mahdollisuuden.

Tuoreen Osaamisenkiertotalous – Harrastamalla huippuosaajaksi -julkaisun 15 artikkelia kertovat osaamisen kuvaamiseen ja validointiin liittyviä prosesseja, työkaluja, toimintamalleja ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Julkaisu on ladattavissa täältä.

Kuva yleisöstä julkaisun esittelytilaisuudessa
Osaamiskeskuksen johtaja Timo Sinivuori esittelee julkaisun sisältöä.