Jäsenkokouksessa luovutettiin merkittäviä ansiomerkkejä

Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa muistettiin ansioituneita partiolaisia. Kaisa Johdolle ja Annukka Sorjoselle luovutettiin Hopeajoutsenet ja finnjamboree Kajon leirinjohtajille Janne Costianderille ja Maria ”Kerttu” Nikkarille Pohjantähti-soljet.

Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa jaettiin arvostetut Hopeajoutsen-tunnustukset Kaisa Johdolle ja Annukka Sorjoselle. Hopeajoutsen voidaan myöntää naispuoliselle partiojohtajalle, joka on vähintään 20 vuoden ajan toiminut vastuullisissa partiojohtajatehtävissä keskusjärjestössä tai partiopiirissä tai lippukunnassa

Partiojohtajan toiminta on ollut aatteellisesti erittäin vahvaa sekä vastuullista ja vaikuttavaa. Hän on saavuttanut arvoaseman persoonallisuutensa ja partioansioidensa perusteella. Partion arvot näkyvät saajan toiminnassa sekä partiossa että sen ulkopuolella. Saaja on saanut toisissa ihmisissä aikaan kasvua ja sitoutumista partiotoimintaan.  Saaja on omalla panoksellaan kehittävästi, positiivisesti ja rakentavasti vienyt partiotoimintaa eteenpäin.

Toiminnan vaikuttavuus voi toteutua henkilön toimiessa partiossa tai partion ulkopuolella partion arvojen mukaisesti niin, että hänet tunnetaan ja tunnistetaan toimiessaan nimenomaan partiolaisena.

Suomalaisen partiokasvatuksen keskeisimpiä henkilöitä

Myöntämisperusteissa todetaan, että Kaisa Johto on henkilö, joka tuntuu antavan partiolupauksen joka aamu. Niin vahvasti partion arvopohja näkyy hänen toiminnassaan sekä partiossa että muussa elämässä.

– Johto on vaatimaton puurtaja, joka ei pidä meteliä itsestään, mutta pitelee kymmeniä lankoja käsissään ja on tämän päivän suomalaisen partiokasvatuksen keskeisimpiä henkilöitä, merkin jakanut Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero toteaa.

Johto on kantanut vastuuta partiossa johtamistehtävissä lähes 30 vuoden ajan. Hän on toiminut kotilippukunnassaan Liedon Eränkävijöissä lippukunnanjohtajana ja lukuisissa muissa pesteissä, Lounais-Suomen Partiopiirissä ohjelmavalmentajana ja Ko-Gi-ohjaajana sekä Suomen Partiolaisissa muun muassa hallituksen jäsenenä ja kasvatusvaliokunnan puheenjohtajana. Vaikka Kaisa on toiminut pitkään erittäin vaativissa johtamistehtävissä keskusjärjestössä, on hän halunnut säilyttää tiiviin kontaktin myös kotilippukuntaansa. Tälläkin hetkellä hänellä on pestejä lippukunnasta, piiristä ja keskusjärjestöstä.

– Johdon tuntevat pitävät häntä aktiivisena, osaavana, luotettavana ja aatteellisena sekä sitoutuneena ihmisenä, Somerkero kertoo.

Kaisa Johdolle luovutettiin Hopeajoutsen.

Sydämellinen partiokoulutuksen kehittäjä

Annukka Sorjoselle luovutetun Hopeajoutsenen myöntämisperusteissa todetaan, että Sorjosen arvopohjassa näkyy tahtotila auttaa ja parantaa ympäröivää maailmaa sekä antaa kaikille mahdollisuus tulla kohdatuksi ja kuunnelluksi.

Nyt jo lakkautetussa kotipiirissään Etelä-Savon Partiolaisissa Sorjonen toimi muun muassa piirinjohtajana. Suomen Partiolaisissa hän on toiminut vahvasti koulutuksen parissa, esimerkiksi koulutusvaliokunnan puheenjohtajana, kouluttajana monissa Ko-Gi-koulutuksissa ja ohjaajakoulutuksissa sekä Value based leadership -koulutuksen johtajana.

– Sorjonen on parhaimmillaan toisten ihmisten kanssa toimiessaan. Hänellä on aito empaattinen tapa kohdata toinen ihminen ja samalla ohjata häntä juuri oikeaan suuntaan, tarpeen vaatiessa myös suoralla, mutta kannustavalla tavalla. Sorjonen kunnioittaa toisia juuri sellaisena kuin he ovat, Somerkero kertoo.

Sorjosen toiminta on vahvasti arvopohjaista ja sitoutunutta. Hän on laadun tasosta tinkimätön kehittäjä, joka haluaa viedä asiat aina loppuun asti eikä jättää niitä roikkumaan

– Annukka on iloinen ja kohtaamiset hänen kanssaan tehdään hymyissä suin. Hänen kanssaan on mukava tehdä vapaaehtoistyötä, se tuntuu kevyeltä ja kohtaamisista lähtee monien ahaa-elämysten kanssa kohti kotia, Somerkero kuvailee.

Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkeo luovutti Hopeajoutsenen Annukka Sorjoselle.

Pohjantähti-soljet myönnettiin Kajon leirinjohtajille

Pohjantähti-soljet luovutettiin Janne Costianderille ja Maria ”Kerttu” Nikkarille. Solki voidaan myöntää vähintään 28-vuotiaalle partiojohtajalle partion arvopohjan sisäistämisestä ja sen mukaan elämisestä sekä toisissa ihmisissä aikaan saadusta kasvusta ja partiotoimintaan sitoutumisesta.

Costiander ja Nikkari ovat toimineet yli kolmen vuoden ajan finnjamboree Kajon leirinjohtajina. Projektia tehtiin läpi koronavuosien, epävarmuuden keskellä. Costiander ja Nikkari johtivat ja innostivat leiritoimikuntaa johtamaan koko leiriorganisaatiota. Leirin suunnitteluvaihe toteutettiin koronan vuoksi pitkälti etänä ja se vaati johtajiltaan myös vahvaa aatteellista sitoutumista.

Costianderilla ja Nikkarilla on laajaa kokemusta johtamistehtävistä myös ennen Kajoa. Nikkari oli finnjamboree Roihun kasvatusjohtaja ja Explon johtaja. Costiander on toiminut sekä Järvi-Suomen Partiolaisten piirileirin että Johtajatulien johtajana.

– Molempien henkilöiden positiivinen asenne projektin toteutumiseen oli äärimmäisen tärkeää leiritoimikunnalle ja koko projektin luottisorganisaatiolle. Muuttuvien tilanteiden keskellä leirinjohtajat pystyivät palauttamaan toivon ja keskittämään johdettaviensa keskittymisen niihin asioihin, joihin voidaan varautua, Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Stefan Stjärnstedt kuvailee.

Janne Costiander ja Maria ”Kerttu” Nikkari saivat rintaansa Pohjantähti-soljet.