Kansainvälisten asioiden koordinaattoriksi Sylvi Otranen

Sylvi Otranen (28) aloittaa kansainvälisten asioiden koordinaattorin vanhempainvapaan sijaisena 10.6. Otrasella on monipuolinen tausta kansainvälisyyden parissa.

”Olen valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Opintojani tein Suomen lisäksi Kiinassa, minkä lisäksi olen kolunnut maailmaa sekä vapaaehtoisena että järjestöpuolen töiden merkeissä. Kansainvälisten asioiden ja kansainvälistämisen parissa työskentely lukeutuu ehdottomasti intohimoihini”, Sylvi Otranen kertoo.

Kv-koordinaattorin monipuoliseen työnkuvaan kuuluu mm. partion kansainväliset yhteydet, Suomessa järjestettävät kansainväliset tapahtumat, Suomeen saapuvat kv-partiolaiset, kansainväliset leirimatkat, matka-apurahat ja kehitysyhteistyöhankkeet. Koordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa.

”On mahtavaa päästä tekemään työtä partion kansainvälisyyden parissa! Odotan uuden työn alkua ja vapaaehtoisten kanssa toimimista innolla. Maailmanlaajuisena nuorisoliikkeenä partio kiinnostaa minua myös moninaisuuden, vapaaehtoisuuden ja pitkien perinteidensä kautta”, Otranen iloitsee.

”Partio toimii lähes kaikissa maailman maissa, ja kansainvälisyys on tärkeä osa partiota. Näen kansainvälisellä, rajat ylittävällä yhteisellä toiminnalla tärkeän roolin globaaliin vastuuseen kasvamisessa. Yhteinen kansainvälinen toiminta on siis tärkeää sekä yksilön että yhteisen maailmamme kannalta. Toivon aikaisempien kokemuksieni kautta pystyväni sekä tukemaan kansainvälisten asioiden parissa jo toimivia vapaaehtoisia että innostamaan kansainvälisyyden pariin uusia ihmisiä.”

Otranen työskentelee Suomen Partiolaisten lippukuntatuen tiimissä, joka vastaa kansainvälisyyden lisäksi partion koulutuksesta, vapaaehtoistuesta, kasvatuksesta, aluetyöstä ja moninaisuudesta. Uuden kansainvälisten asioiden koordinaattorin tavoittaa kesäkuusta alkaen sähköpostitse sylvi.otranen(at)partio.fi.

Artikkelikuva: Didrik Lundsten