Kompassi-sovelluksen testaus käynnistyy

Kompassi on partioryhmille tarkoitettu työkalu partio-ohjelman aktiviteettien seuraamiseen. Kompassi on kuin digitaalinen aktiviteettikortti, jossa partiolainen voi kännykkäsovelluksella seurata omaa etenemistään partio-ohjelmassa. Kompassista julkaistaan pian testiversio partioryhmien käyttöön. 

Kompassin tavoitteena on helpottaa aktiviteettien merkitsemistä ja käyttäjän partiopolun seuraamista. Lisäksi sovellus auttaa kohderyhmäikäistä partiolaista partio-ohjelman tekemisessä ja tehtyjen aktiviteettien seuraamisessa. 

Kompassi-sovelluksessa on tässä vaiheessa mahdollista merkitä partio-ohjelman aktiviteetteja aloitetuiksi ja tehdyiksi. Partiolainen voi itse tehdä nämä merkinnät sovelluksessa, jonka jälkeen merkinnät menevät ryhmänjohtajalle hyväksyttäväksi. Lisäksi partiolainen voi merkitä aktiviteetteja suosikiksi. 

Testiryhmiä etsitään nyt 

Haluatko päästä kokeilemaan Kompassia ensimmäisten joukossa? Nyt etsimme eri ikäkausiin kuuluvia ryhmiä testaamaan sovellusta. Testaajat käyttävät Kompassi-sovellusta normaalin partiotoiminnan ohessa.  

Testausjakson aikana ja sen jälkeen testaajilta pyydetään palautetta sovelluksen käytöstä. Testaus tapahtuu syksyn 2020 aikana ja testaajiksi valituille lähetetään lisäohjeita lokakuun aikana. 

Kehitystyö jatkuu

Sovellusta jatkokehitetään saadun palautteen perusteella. Tulevaisuudessa sovelluksen käyttäjät voivat jakaa omia vinkkejään ja ideoitaan aktiviteettien tekoon. Lisäksi tavoitteena on, että tehtyjen aktiviteettien seuraaminen siirtyisi myöhemmässä vaiheessa kokonaan Kompassiin Kuksan sijaan. 

Sovelluksen kehityksestä on vastannut Suomen Partiolaisten kasvatuksen digiryhmä ja tekninen toteutus on tehty yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin kanssa. 

Jos ryhmänne haluaa mukaan testaamaan, täytä oheinen lomake 15.10. mennessä.

 

Lisätietojatuoteomistaja Lauri Suomalainen (lauri.suomalainen@partio.fi) sekä kompassi@partio.fi