Lasten ja nuorten harrastustoiminta mahdollistettava poikkeusoloista huolimatta

Suomen suurimpana nuorisojärjestönä Suomen Partiolaiset yhtyy vahvasti urheilujärjestöjen huoleen lasten ja nuorten harrastustoiminnan turvaamisesta. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei tule rajoittaa kohtuuttomasti ennen kuin kaikki muut keinot yhteiskunnassa on käytetty.

Partio, kuten niin moni muukin harrastusten järjestäjä, on toiminut vastuullisesti koronavirusepidemian vastaisessa taistelussa samalla mahdollistaen turvallisesti harrastustoiminnan jatkumisen lapsille ja nuorille. Harrastustoimintaa on nopeasti sopeutettu vastaamaan viranomaisten paikallisia määräyksiä, suosituksia ja ohjeistuksia terveysturvallisuus aina etusijalle nostaen.

Kannamme huolta siitä, mihin lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoitukset voivat johtaa. Harrastustoiminnan puute voi näkyä tulevaisuudessa sosiaalisten taitojen heikentymisenä, osaamisen kaventumisena, perheiden hyvinvoinnin heikentymisenä ja eriarvoistumisen kasvamisena.

Siksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei tule rajoittaa ennen kuin kaikki muut keinot yhteiskunnassa on käytetty. Vastuu tautiketjujen katkeamisesta tulisi olla ensisijaisesti aikuisten, ei lasten. Lapsille ja nuorille pitää taata mahdollisimman normaalit kasvun ja kehityksen edellytykset myös – ja varsinkin – poikkeuksellisena aikana.

Tasapainoilu hyvinvoinnin ja terveysturvallisuuden välillä on ymmärrettävästi vaikeaa. Ymmärrettävää on myös se, että koronamuunnos aiheuttaa huolta ja vaatii ehkä rankkojakin sulkutoimia. Jos lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittaminen on tarkoituksenmukaisin keino estää taudin leviäminen, toivomme sille hyviä perusteluita.

Lasten ja nuorten harrastusten jatkuminen on ensiarvoisen tärkeää etenkin poikkeusaikana. Sitä ei saa rajoittaa yhtään enempää kuin on aivan välttämätöntä. Me harrastuksen järjestäjinä teemme puolestamme kaikkemme, että harrastustoiminta pysyy niin turvallisena kuin se näissä oloissa on mahdollista. Odotamme, että lasten ja nuorten hyvinvointi huomioidaan vahvasti myös koronakriisin jälkihoidossa.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Siiri Somerkero, puheenjohtaja
Kaisa Leikola, toiminnanjohtaja