Meripartiotoimijat kokoontuvat Meripartiojohtajapäiville

Meripartiotoimijat kokoontuvat maaliskuussa jakamaan ideoita ja innostusta Meripartiojohtajapäiville. Tapahtumassa keskustellaan muun muassa seuraavan, vuonna 2021 järjestettävän Satahangan suunnitelmista sekä meripartion visiosta. Meripartioryhmällä  on käynnissä myös kysely, johon vastaamalla voit vaikuttaa vesillä tehtävän toiminnan kehittämiseen.

Tänä vuonna Meripartiojohtajapäivät järjestetään 16.-17.3. Espoon Korpilammella, Suomen Partiolaisten kevätpäivien yhteydessä. Tapahtumaan on mahdollisuus osallistua yksi- tai kaksipäiväisesti. Lauantain ohjelma painottuu meripartiokyselyn tulosten julkaisemiseen, meripartion visioon sekä keskusteluun Satahangasta. Sunnuntaina osallistujat pääsevät jakamaan omien lippukuntiensa kuulumisia ja tekemään yhteistä karttakatselmusta partioalusten viimeaikaisista liikkeistä. Meripartiojohtajapäivät ovat erinomainen paikka tutustua uusiin ihmisiin, jakaa ideoita toiminnasta ja myös saada ideaa ja innostusta oman lippukunnan ja piirin vesillä tehtävän partiotoiminnan kehittämiseen. Tapahtumaan voi ilmoittautua Kuksassa 18.2. asti.  Tervetuloa mukaan!

Vastaa meripartiokyselyyn

Meripartioryhmä on julkaissut meripartiokyselyn, jolla kartoitetaan vesillä tehtävän partiotoiminnan nykytilannetta eri puolilla Suomea. Kyselyssä voit tuoda esille ajatuksesi esimerkiksi partio-ohjelman vesiaktiviteeteista, koulutusjärjestelmästä, Satahangasta, tai muista mielestäsi tärkeistä asioista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vesillä tehtävän partiotoiminnan kehittämiseen Suomen Partiolaisissa. Tuloksia esitellään meripartiojohtajapäivillä 16.3. Kyselyyn voit vastata linkin kautta 5.3. asti.

Satahangan suunnittelu käynnistyy

Seuraava Satahanka järjestetään vuonna 2021. Suomen Partiolaisten hallitus on aloittanut leiriprojektin valmistelut yhteistyössä Meripartioryhmän kanssa. Projektin etenemisestä ja siihen liittyvistä suunnitelmista voit kuulla tarkemmin Meripartiojohtajapäivillä.

 

Yläkuva: Jaana Hopeakoski