Mitä sinulle korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa?

Ilmastonmuutos uhkaa partiolaisten retkeilymaastoja, lumisia talvia ja koko nykyistä yhteiskuntaamme. Suomen Partiolaiset tukee Korvaamaton-ilmastovaalikampanjaa ja haastaa jäsenensä kertomaan, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos vaarantaa.

Suomen Partiolaiset tukee ympäristö- ja kehitysjärjestöjen Korvaamaton-kampanjaa, joka vaatii uudelta eduskunnalta ripeitä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin haaste ja se koskee erityisesti nuoria, jotka joutuvat kokemaan sen seuraukset. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta nyt, kaikki muut hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet vesittyvät.

Suomen Partiolaiset kannustaa jäseniään osallistumaan kampanjaan jakamalla sosiaalisessa mediassa kuvia siitä, mitä korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa, aihetunnisteilla #korvaamaton ja #partioscout. Partiolaiset ovat mukana myös 6.4. järjestettävällä ilmastomarssilla.

“Partiolaisen ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Partiossa lapset ja nuoret oppivat tarkkailemaan omaa kulutustaan ja saavat valmiuksia vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan myös ympäristöasioissa. Haluamme, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia luonnon monimuotoisuudesta, neljästä vuodenajasta ja retkeilystä”, sanoo Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola.

Kysyimme partiolaisilta, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa.

“Neljä ihanaa vuodenaikaa!” Jarna Pahlberg, 22 

“Klimatförändringen är farlig för mänskligheten. Om den fortsätter på samma nivå som den pågår just nu, kan medeltemperaturen stiga med över 2 grader. Isarna börjar smälta och många arter dör ut. Därför måste vi absolut tänka på detta, och försöka åtgärda det. Kan hända att vi är sista generationen som kan bo kvar på vår planet.” - Alexandr Kruglov, 18

“Puhtaat ja levättömät vesistöt!”Anni Taitto, 20 

“Luonnon monimuotoisuus: partiolaisten tehtävä on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä, ja jos aarnimetsät ja muut monipuoliset ekosysteemit kuihtuvat maalla ja vedessä, on meidän tympeämpi harrastaa ja tutustua luontoon.” - Tiina Varhee, 24 

“Matalan kynnyksen retkeilymahdollisuudet, luonnon lataava voima.” - Miksu Saksman, 22  

“Ilmastonmuutoksessa on vain häviäjiä. Kun sään ääri-ilmiöt yleistyvät ympäri maailmaa, se murentaa koko nykyisen tuntemamme yhteiskunnan rakenteita. Mitä sitten, kun entistä useammalla ei ole ruokaa, vettä tai kattoa pään päällä? Me ei välttämättä pystytä auttamaan toisiamme enää siinä vaiheessa, kun on jo liian myöhäistä. Mut nyt vielä voidaan.” - Sonja Fallström, 22  

“Kesäleirien erityisyys ja odotus.” Antti Silanterä, 16 

Lisätietoja:

Mikko Jalo
Metsäryhmän puheenjohtaja
mikko.jalo@partio.fi
0504393992

Lisätietoa kampanjasta: www.korvaamaton.fi