Moninaisuuspäivät täynnä monipuolista ja kiinnostavaa ohjelmaa

*** PÄIVITYS 26.3. *** Moninaisuuspäivien sisällöt järjestetään osittain etänä, mutta Tampereelle suunniteltu tapahtuma on sellaisenaan peruttu. Syksyllä moninaisuuspäivät (hieman erilaisella sisällöllä) järjestetään 12.-13.9.

Koulutukset on suunnattu kaikille ohjelmasisällöistä kiinnostuneille – aiempaa kokemusta tai tiettyä pestiä ei tarvita. Etäkoulutukset ovat ilmaisia ja kaikille avoimia.

Miten kohdata erilaisuus partiossa? Miten tukea ja toteuttaa erilaisten toimijoiden partioharrastamista? Miten huomioida erilaiset partiossa? Mitä ihmettä on moninaisuus? Tule keskustelemaan, kohtaamaan ja kuulemaan, tuomaan parhaat ja pahimmat vinkkisi ja kokemuksesi mukaan. Tapahtuma on tarkoitettu niin lippukunnassa, piirissä kuin SP:ssa toimiville sisupartio- ja moninaisuustoimijoille kuin lippukunnan vilkkaimman lauman akeloille, kaikille asiasta kiinnostuneille lippukuntatoimijoille ja kaikille sisällöistä kiinnostuneille johtajille.

Helppo tulla, saavutettavuus / Sanna Nygård

Sunnuntaina 19.4. klo 14.30-15.30

Miten partiotapahtumasta saadaan sellainen, että sinne on helppo tulla ja siellä on helppo olla? Tutustutaan Helppo Tulla –merkkiin sekä keskustellaan partion saavutettavuudesta.

Linkki koulutukseen

Kaikki mukaan -koulutus / Jenni Kainlauri

Lauantaina 18.4. klo 14-16

Vinkkejä ja toimintamenetelmiä vilkkaiden lasten ja nuorten kanssa toimimiseen.

Linkki koulutukseen

Sisujohtajakoulutus / Sanna Nygård

Toteutetaan syksyllä!

Sisujohtajakoulutus antaa sinulle hyvät ja kattavat perusteet toimintaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa partiossa. Viikonlopun (la-su) mittaisessa koulutuksessa käsitellään mm sisupartiotoiminnan erityispiirteitä ja sisupartioryhmän perustamista. Lisäksi saat tietoa esimerkiksi partio-ohjelman soveltamisesta sisutoiminnassa ja käytännön vinkkejä toimintaan ylivilkkaiden lasten kanssa.

Tule mukaan hakemaan kattava tietopaketti sisupartiosta ja verkostoitumaan muiden sisupartiojohtajien tai sellaiseksi aikovien kanssa.

Sisujohtajatapaaminen / Maija Vuorinen ja Kalle Majamaa

Sunnuntaina 19.4. klo 10-12

Sisujohtajatapaamisessa päivität tietosi sisupartiotoiminnasta ja moninaisuudesta partiossa sekä kuulet alan muita toimijoita.

Linkki tapaamiseen

Sukupuolten moninaisuuden kysymykset partiotoiminnassa ja sukupuolisensitiivisyys nuorisotoiminnassa / Veera Hatakka, Pinkkipartio

Sunnuntaina 19.4. klo 12.30-14

Mitä tehdä, kun lippukunnassamme on trans- tai muunsukupuolisia henkilöitä? Miten järjestän kokouksia tai leirejä sukupuolisensitiivisesti? Miten otan huomioon omassa johtajan työssäni sukupuolivähemmistöt?

Koulutuksessa käsitellään yleisesti sukupuolivähemmistöjen kohtaamisen teemoja sekä puhutaan tarkemmin toiminnan suunnittelemisesta inklusiivisesti, leirien ja tapahtumien toteuttamisesta yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaan sekä katsotaan kriittisesti sukupuolijaottelun tarvetta.

Linkki koulutukseen

Aatos ja Amine – dokumenttielokuva tukena katsomusten ja ennakkoluulojen käsittelyssä / Rauhankasvatusinstituutti

Lauantaina 18.4. klo 16.30-17.30

Miten käsitellä vaikeita asioita kun itsekään ei oikein tiedä kuinka olla? Mitä pitäisi huomioida tilan turvallistamisessa jotta jokainen uskaltaa kertoa ajatuksiaan?

Osallistujat katsovat etukäteen useissa kansainvälisissä elokuva-alan tapahtumissa palkitun Aatos ja Amine -dokumenttielokuvan, joka sopii vaikeiden teemojen käsittelyyn sekä aikuisille että nuorille. Kun dialogin tukena käytetään aihetta käsittelevää elokuvaa, on osallistujien mahdollista etäännyttää vaikeat kysymykset ja kokemukset (esim. rasismista, islamofobiasta, kiusaamisesta, ulossulkemisesta) omasta todellisuudesta yleisemmälle tasolle. Tällöin keskusteluun syntyy tilaa dialogille ja omakohtaisten kokemusten jakamiselle ja niiden tarkastelulle osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. Millaisia oppeja partioon olisi poimittavissa tällaisesta toimintamallista?

HUOM! Tähän osuuteen etukäteisilmoittautuminen osoitteeseen: kuksaan.fi/34542
Kaikille osallistujille toimitetaan linkki elokuvaan ennen viikonloppua.

Elokuvan traileri

Linkki koulutukseen

Kotoutumisentukena.fi / Milla Mäkilä

Toteutetaan syksyllä!

Partio mukaan kotoutumisentukena.fi-sivulle.

Saavutettava partiotoiminta / Niilo Syväoja, Nuorten Akatemia

Lauantaina 18.4. klo 9-11

Millaisia esteitä siirtolaistaustaiset nuoret kokevat vapaa-ajantoiminnassa? Miten heidän osaamisensa tulisi käyttöön? Miten tehdä toiminnasta kaikille saavutettavaa ja yhdenvertaista? Esimerkkejä, ratkaisuehdotuksia ja ajatustenvaihtoa. Teams-ympäristössä toteutettava vuorovaikutteinen etäkoulutus sisältää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä.

Linkki koulutukseen

Miten jokaisen on hyvä olla ryhmässä? / Niilo Syväoja, Nuorten Akatemia

Lauantaina 18.4. klo 11.30-13.30

Kuinka varmistamme, että kaikki pääsevät partioon mukaan? Lyhyessä Teams-ympäristössä toteutettavassa etäkoulutuksessa pohdimme yhdessä keskustellen ja harjoitteita tehden turvallisen sekä hyväksyvän ilmapiirin rakentamisen tapoja. Miten partio kohtaa ja tavoittaa aidosti kaikentaustaiset nuoret.

Koulutuksen tavoitteena on jakaa välineitä saavutettavaan ja inklusiivisen toimintaan. Kasvatamme ymmärrystä siitä, kuinka vähemmistötaustaisten nuorten oma osaaminen saadaan osaksi Partion toimintaa ja sen kehittämistä - tehdään partiosta aidosti kaikkien harrastus. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta aiheesta.

Linkki koulutukseen

Arvo- ja asennekeskustelua moninaisuudesta ja sen monista ulottuvuuksista / Sanna Nygård

Toteutetaan syksyllä!

Arvo- ja asennekeskustelua moninaisuudesta ja sen ulottuvuuksista. Moninaisuus partio-ohjelmassa sisäänkirjoitettuna.

Dialogipuhetta; miten voimme puhua vaikeista asioista? / Laura Arikka, Erätaukosäätiö

Toteutetaan syksyllä!

https://www.eratauko.fi/

Kaikissa kysymyksissä voit olla yhteydessä: petra.valkonen@partio.fi

Etäkoulutuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Moninaisuuspäivät Facebookissa.