O365-tunnukset myös lippukuntien käyttöön

Suomen Partiolaiset tarjoaa lippukunnille mahdollisuuden siirtää lippukunnan hallituksen työskentely ja vuosittaiset dokumentit Suomen Partiolaisten yhteiseen O365-ympäristöön. Ympäristöä voi käyttää myös esimerkiksi etäkokousten järjestämiseen.

Lippukunnille tarjotaan Teams-kanava ja siihen liittyvä dokumenttikirjasto sekä @partio.fi-sähköpostiosoitteet tietyille lippukunnan pesteissä toimiville lippukuntien luottamushenkilöille. O365-tunnuksilla on mahdollisuus myös tutustua vapaaehtoisille tarkoitettuihin dokumentteihin Jemma-intrassa sekä osallistua yleisiin partiokeskusteluihin Teamsissa.

Tunnukseen oikeutettavat henkilöt saavat henkilökohtaisen sähköpostin, kun heillä on mahdollisuus luoda tunnus. Jotta O365-tunnukset voidaan luoda, tulee henkilöllä olla voimassa oleva pesti lippukunnassa ja viimeisin jäsenmaksu pitää olla maksettuna.

Lippukuntien tunnukset luodaan vaiheittain

Eri pestit tuodaan O365-käyttäjiksi vaiheittain, jotta tunnusten luominen sujuu jouhevasti. Ensimmäisenä O365-ympäristöön tunnuksia luomaan pääsevät johtokolmikot, joiden vastuulla on lippukunnan oman tiimin luominen, ja tiimin alle tulevien kanavien ja sovellusten organisoiminen.

Lippukunnan hallituksen on hyvä sopia lippukunnan yhteisistä toimintatavoista ja siirtymisaikataulusta palvelun käyttöön.  Lippukunnan pitää myös sopia arkistointikäytännöistä ja esimerkiksi kuva-/tallennetiedostojen säilytyksestä.

Lisätietoja:
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/digitaaliset-palvelut/

Ohjeita O365-ympäristön käyttöön:
https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/jemma-ja-sahkoposti/