Ohjelmapainotusten valmistelu lopetetaan

Suomen Partiolaiset, piirit ja Finlands Svenska Scouter ovat yksissä tuumin päättäneet lopettaa vuosittaisten ohjelmapainotusten valmistelun. Vuosien 2022–2023 ohjelmapainotus Sanoista tekoihin jää siis tällä erää viimeiseksi ohjelmapainotukseksi.

Ohjelmapainotuksia on järjestetty pitkään ja teemoja on ollut laidasta laitaan. Kiitos kaikille ohjelmapainotuksia ideoineille ja toteuttaneille! Päätös lopettaa uusien ohjelmapainotusten valmistelu oli kuitenkin helppo, sillä materiaalia valmistelemaan on ollut vaikea löytää vapaaehtoisia. Materiaalit ovat valitettavasti valmistuneet niin myöhään, että ne eivät ole parhaalla tavalla palvelleet lippukuntia ja materiaalin käyttöaste on ollut varsin matala.

Jatkossa ohjelmapainotukseen käytetty työpanos käytetään partio-ohjelman käytettävyyden parantamiseen, toimintavinkkien jakamiseen ja ryhmänjohtajien tarpeiden kuulemiseen. Aiempien ohjelmapainostusten materiaalit yritetään saada mahdollisimman mielekkäässä muodossa jakoon lippukunnille.

Syksyllä keskusjärjestö ja A-jäsenet pohtivat yhdessä vielä sitä, sovitaanko ohjelmatapahtumille jokin vuosittainen yhteinen teema, joka osaltaan korvaisi ohjelmapainotuksen ja mahdollistaisi ajankohtaisten teemojen nostamista aiempaa matalammalla kynnyksellä.

Jos muutos herättää ajatuksia tai kysymyksiä, ole ihmeessä yhteydessä kasvatusvaliokunnan puheenjohtajaan Emma Vartialaan (etunimi.sukunimi@partio.fi).