Partio valmistelee henkilöstöuudistusta

Suomen Partiolaiset ja partiopiirit valmistelevat yhteistä henkilöstöuudistusta, jotta partio toteuttaisi uutta strategiaansa mahdollisimman hyvin yhteiskunnan muuttuessa. Henkilöstöuudistuksen tärkein tavoite on tukea paikallisia partiolippukuntia aiempaa paremmin ja mahdollistaa siten partion elinvoimaisuus ja kasvu.

Henkilöstöuudistus tehdään kehitysprojektina vuosina 2019-2022. Tarkoituksena on luoda Suomen Partiolaisista valtakunnallinen työnantaja, jonka henkilöstöllä on yhteiset työehdot ja työnteon edellytykset ympäri Suomen. Kehitysprojekti on suunnitteluvaiheessa. Uuden henkilöstöorganisaation on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 aikana.

”Henkilöstöuudistukselle on hyvät edellytykset”, projektia johtava Kaisa Leikola arvioi. ”Suomen Partiolaiset tuottaa jo nyt henkilöstöpalvelut viidelle partiopiirille. Keskusjärjestön ja partiopiirien päällekkäistä työtä on myös vähennetty viime vuosina luomalla valtakunnallisia palveluja”, Leikola taustoittaa.

Henkilöstöuudistuksen tavoitteena on

  • Partion kasvu ja partiolippukuntien elinvoimaisuus
  • Partiolippukuntien monipuolinen ja tasalaatuinen tuki niiden sijainnista riippumatta
  • Laadukkaan partiotoiminnan edistäminen
  • Suomen Partiolaisten ja partiopiirien päällekkäisen työn poistaminen
  • Henkilöstöjohtamisen ja -hallinnon kehittäminen
  • Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen valtakunnallisesti
  • Riskienhallinnan parantaminen ja jatkuvuuden varmistaminen henkilöstön vaihtuessa
  • Henkilöstövoimavarojen varmistaminen myös tulevaisuudessa

Henkilöstöuudistuksen tavoitteena eivät ole henkilöstövähennykset. Suomen Partiolaiset tuottaisi jatkossa henkilöstöpalvelut kaikille suomenkielisille partiopiireille. Henkilöstön työpisteet säilyvät edelleen lähellä partiolippukuntia, eikä valtakunnallisuus tarkoita samaa asiaa kuin työskentely Helsingissä. Partiopiirit ja niiden luottamushenkilöorganisaatiot jatkavat toimintaansa nykyisellä tavalla.

”Vaikka kehitysprojektille on asetettu selkeät tavoitteet, uuden henkilöstöorganisaation malli ja muoto on vielä avoin. Partiopiirien hallinnon ja talouden suhde uuteen henkilöstöorganisaatioon on keskeisimpiä ratkaistavia asioista”, Leikola kuvaa valmistelua.

”Uudistusta tehdään yhdessä henkilöstön kanssa työryhmissä ja esitys uudeksi henkilöstöorganisaatioksi valmistuu keväällä 2021, jonka jälkeen järjestöjen hallitukset päättävät henkilöstöuudistuksesta”, Leikola tiivistää työskentelyä ja päätöksentekoaikataulua.

Henkilöstöuudistusta varten on avattu nettisivut, joilla uudistuksesta kerrotaan avoimesti, kiinnostavasti ja ymmärrettävästi. Seuraa kehitysprojektin etenemistä tai anna palautetta.

Lisätiedot

Kaisa Leikola
Toiminnanjohtaja
puh. (09) 8865 1140
kaisa.leikola@partio.fi