Partio vei 40 000 koululaista seikkailemaan

Eka- ja tokaluokkalaisten koululaisten partioseikkailu oli syksyllä 2018 suositumpi kuin koskaan. Mukana partioseikkailussa on ollut 40 000 lasta ympäri Suomen. Maksuton materiaali antaa opettajille tukea lukuvuoden ensimmäisten viikkojen alkuun esimerkiksi ryhmäyttämiseen ja toisiin tutustumiseen partiomaisin keinoin. Myös paikalliset lippukunnat ovat vierailleet kouluilla.

Koululaisten partioseikkailun aikana kokeillaan ja opitaan uusia asioita sekä liikutaan luonnossa. Viikko huipentuu yhdessä tehtävään retkeen lähiluontoon. Sen lisäksi, että oppilaat oppivat paljon hyödyllisiä tietoja ja taitoja, materiaali toimii myös mainiona ryhmäyttämisen välineenä. Materiaalista löytyy myös ohjeita partiotapoihin sekä lukuisiin leikkeihin.

“Me Harjun koulussa Lahdessa käytämme materiaalia pidemmän kaavan mukaan. Materiaali on ollut huippukiva. Lapset ovat tykänneet ja siitä on ollut suuri apu myös meille opettajille”, kertoo opettaja Sari Vesanoro.

Materiaali on sidottu valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan laaja-alaisten osaamisalueiden kautta. Kunkin aktiviteettikokonaisuuden yhteydessä on mainittu, mitä laaja-alaista osaamisaluetta se toteuttaa. Lisäksi materiaali mukailee partion kasvatustavoitteita, jotka tukevat lapsen kasvua ottaen huomioon ikäryhmän kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. 

Luokat ja ryhmät voivat käyttää materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla ja itselleen sopivana ajankohtana. Koululaisten Partioseikkailun materiaalit löytyvät  sähköisestihttps://www.partio.fi/ajankohtaista/koululaisten-partioseikkailu

Kuvan lapset eivät ole Harjun koulun oppilaita.

Innostuiko lapsesi partiosta koululaisten seikkailuviikon myötä? Partio on avointa kaikille ja parhaiten oman lapsensa saa mukaan toimintaan lähtemällä itse vaikka ryhmänvetäjäksi. Lisätietoa aikuisena partion aloittamisesta