Partiokoulutus ja Johtajatulet saivat merkittävän avustuksen

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt Suomen Partiolaisille 30 000 euron avustuksen partion koulutustoiminnan laadun ja saavutettavuuden kehittämiseen sekä Johtajatulien järjestämiseen.

Partion koulutustoimintaa on tavoitteena kehittää erityisesti verkko-oppimisen suuntaan.

– Koronakevään partiokoulutustapahtumat ovat saavuttaneet etäosallistumismahdollisuuden vuoksi merkittävän määrän enemmän osallistujia kuin edellisiä vuosina samaan aikaan, kertoo vapaaehtoistuesta vastaava Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen Antti Reinikainen.

Verkkokoulutuksia tullaan kehittämään vahvasti niin erilaisten itseopiskelumateriaalien kuin kaikille avoimien webinaarien muodossa.

Suomen suurin metsässä järjestettävä johtajuusseminaari Johtajatulet on jälleen 2021 elokuussa. Johtajatulien suunnittelu on jo kovassa vauhdissa. Tapahtuman johtajina toimivat Milka Hänninen ja Mimi Rantanen.

Jenny ja Antti Wihurin säätiö tukee nuorisotyötä

Vaikka Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahansaajista suurin osa tekee tieteellistä tutkimusta, on mukana myös lukuisia kolmannen sektorin toimijoita. Nuorisotyö on vahvasti edustettuna yhteiskunnallisen toiminnan puolella.

– Partion ja Iceheartsin kaltaiset yhteisöt antavat lapsille ja nuorille taitoja, joiden avulla heistä tulee vastuuntuntoisia ja tunneälykkäitä kansalaisia – ystäviä, puolisoita, työntekijöitä ja tulevia päättäjiä, Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa toteaa.