Partiolaisaloite tuo kaikille mahdollisuuden vaikuttaa

Digitaalinen partiolaisaloite on nyt avattu kaikille jäsenmaksun maksaneille partiolaisille. Kyseessä on uusi tapa kehittää partiota ja vaikuttaa itselle tärkeisiin teemoihin partiossa. Partiolaisaloite on myös esimerkki, miten järjestö voi vaikuttaa demokratia- ja digitalisaatiokehitykseen.

Partiolaisaloitteen avulla kuka tahansa jäsenmaksun maksanut partiolainen voi tehdä aloitteita partion alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi.  Jäsenmaksun maksaneet partiolaiset voivat myös kannattaa muiden tekemiä aloitteita.

Aloitteet ovat voimassa kuusi kuukautta ja jos aloite saa sinä aikana 100 kannattajaa, se siirtyy Suomen Partiolaisten käsiteltäväksi. Aloitteita käsittelevä ryhmä miettii, miten aloitetta kannattaisi edistää ja ohjaa sen eteenpäin asiasta vastaavalle taholle, kuten aloitetta koskevan partiopiirin hallitukselle tai asiasta vastaavalle Suomen Partiolaisten valiokunnalle.

– Olemme viime vuosina kehittäneet kykyämme ja valmiuttamme hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa partion harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa. Partiolaisaloite on tästä kehityksestä yksi hyvä esimerkki, taloudesta vastaava hallituksen jäsen Jyri-Petteri Paloposki kertoo.

Partiolaisaloitteen pääsee tekemään osoitteessa osallistu.partio.fi ja kirjautumalla sisään PartioID-tunnuksella. Aloitetta tehdessä kannattaa miettiä sen vaikuttavuutta: millä tavoin aloitteesi toteutuessaan tekisi partiosta – ja maailmasta – paremman paikan?

Vaikuttaminen on myös osa partio-ohjelmaa

Omaan ympäristöön vaikuttaminen on tärkeä osa partiomenetelmää ja se näkyy vahvasti myös partio-ohjelmassa. Vaikuttamiseen liittyviä aktiviteetteja löytyy kaikilta ikäkausilta ja partiolaisaloite on yksi hyvä tapa toteuttaa näitä aktiviteetteja käytännössä. Tällaisia aktiviteetteja ovat esimerkiksi tarpojien Kotikunnassa vaikuttamassa, samoajien Vaikuttaminen ja vaeltajien Vaikuttaminen.

– Partiolaisaloite on uusi tapa vaikuttaa partioon. Kiinnostavaa nähdä, millaisia aloitteita sen kautta laitetaan vireille. Esimerkiksi itse tein 17-vuotiaana piirihallitukselle aloitteen kesätyötakuusta piirileirillä, nyt se olisi onnistunut partiolaisaloitteella. Toivottavasti erityisesti nuoret innostuvat tekemään aloitteita, partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom toteaa.

Tarkemmat ohjeet partiolaisaloitteen käyttöön löydät partiolaisaloitteen sivuilta. Alustaa kehitetään jatkossa käyttökokemusten ja palautteen perusteella. Palautetta ja kehitysehdotuksia voi lähettää osoitteeseen partiolaisaloite@partio.fi .

Partiolaisaloite on toteutettu Etelä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämällä valtionavustuksella nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ja digitaalisen nuorisotyön hankkeisiin. Edellytyksenä avustuksen saamiselle oli, että hankkeesta saadut opit ja tuotokset jaetaan myös muun järjestö- ja nuorisoalan käyttöön. Partiolaisaloitteen avoin lähdekoodi on julkaistu osoitteessa github.com/partio-scout/partiolaisaloite.