Partion anonyymi ilmoituskanava

Suomen Partiolaisilla on käytössä anonyymi ilmoituskanava, jossa on mahdollista tehdä ilmoituksia epäasiallisesta toiminnasta partiossa.

Partiossa noudatetaan Turvallisesti yhdessä -ohjeistusta. Vaikka tavoitteena on turvallisen toimintaympäristön varmistaminen, voivat mukana olevat henkilöt kokea häirintää, kiusaamista, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa. Haluamme puuttua partiossa ikäviin asioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Edellä mainittujen kaltaisissa tilanteissa kannustamme ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä ensisijassa lippukunnan turva-aikuiseen, asiasta vastaavaan partiojohtajaan tai tuntemaasi vastuuhenkilöön partiossa (esim. lippukuntatyöstä vastaava järjestökoordinaattori). Jos tilanne on sellainen, että tietoja ei voi ilmoittaa avoimesti, ilmoituksen voi tehdä partiotoimistolle anonyymisti verkkolomakkeella.

Whistleblower-direktiivi

Vuonna 2023 astuu voimaan Euroopan unionin ns. Whistleblower-direktiivi, jonka tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Yli 50 hengen yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla sekä valtion virastoilla on velvollisuus perustaa sisäinen, luottamuksellinen ilmoituskanava. Partiossa olemme tarttuneet asiaan jo etupainotteisesti aiemmin tänä vuonna ja olemme perustaneet tämän avoimen ilmoituskanavan. Kanavassa voi myös käydä anonyymia jatkokeskustelua.