Partiossa on nollatoleranssi kaikenlaiseen häirintään

Partiossa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää ja jos sellaista havaitaan, siihen puututaan välittömästi. Partion keskeisimpiä arvoja on toisten ihmisten kunnioittaminen.

Partiossa jokaisen turvallisuus on ehdottoman tärkeää, ja turvallisen toimintaympäristön eteen tehdään Suomen Partiolaisissa ennaltaehkäisevää työtä.

Partion Turvallisesti yhdessä -ohjeella varmistetaan, että jokaisen partiossa toimivan lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan sekä lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä. Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen kaikille täysi-ikäisille partiolaisille sekä ryhmänjohtajille iästä riippumatta. Osa Turvallisesti yhdessä -kokonaisuutta on myös Mukavasti yhdessä -ohjeistus, joka tähtää kiusaamisen ehkäisyyn partiossa.

Seksuaaliseen tai muuhun häirintään puuttumisen tueksi on tehty materiaali, jonka tarkoitus on madaltaa kynnystä reagoida häirintätilanteisiin.

– Meillä partiossa koulutetaan rohkeita aikuisia, jotka uskaltavat toimia, jos jotain tapahtuu. Haluamme panostaa siihen, että partiosta löytyy aikuisia, joiden kanssa lapset voivat keskustella mieltään painavista asioista, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola kertoo.

Yhteiset toimintatavat varmistavat turvallisen harrastuksen

Partion toimintatavat tähtäävät jokaisen turvalliseen partioharrastukseen. Näitä ovat esimerkiksi parijohtajuus, jolla tarkoitetaan, että jokaisella ryhmällä on lähtökohtaisesti vähintään kaksi johtajaa. Mikäli ryhmällä on vain yksi aikuinen johtaja, on paikallisyhdistyksen eli lippukunnan selvitettävä aikuisen rikostausta tilaamalla rikosrekisteriote.

Jokaiseen lippukuntaan suositellaan nimeämään myös turva-aikuinen, joka tuntee partion Turvallisesti yhdessä -ohjeen ja osaa tukea muita lippukunnan aikuisia lastensuojelua vaativissa tilanteissa. Myös yhä useampiin tapahtumiin nimetään häirintäyhdyshenkilöitä, jotka osaavat auttaa erilaisissa häirintätilanteissa.

Ennaltaehkäisy on häirintään puuttumiseen kannalta olennaisinta. Partioyhteisöissä on tärkeää olla turvallinen ilmapiiri, jolloin mahdollisesta häirinnästä on helpompi kertoa ja näin myös pystytään puuttumaan tapahtuneeseen.

– Teemme jäsenillemme selväksi, että minkäänlaista häirintää tai kiusaamista ei hyväksytä, Ruohola painottaa.

Lisätietoja:

Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola, p. 044 760 5632, maria.ruohola@partio.fi

Turvallisesti yhdessä -ohje ja -verkkokoulutus: www.partio.fi/turvallisestiyhdessa

Häirinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen partiossa: www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/hairinnan-tunnistaminen-ja-siihen-puuttuminen/