Tutkimus: Partion harrastamisella positiivisia vaikutuksia nuorten elämänhallintaan

Partiokasvatuksen vaikutusta nuorten kehitykseen on tutkittu Singaporessa, Keniassa ja Iso-Britanniassa. WOSMin (The World Organization of the Scout Movement) tutkimus osoitti, että partiolaiset suoriutuivat paremmin elämän eri osa-alueilla verrattuna ei-vielä-partiolaisiin ikätovereihinsa. Ikäryhmässä 14-17 -vuotiaat todettiin partiolla olevan positiivista vaikutusta melkein kaikkeen mitattavaan henkilökohtaiseen kehitykseen. Samat tulokset saatiin kaikilta kolmelta mantereelta.

Tässä muutama nosto:

  • Partiolaisilla on paremmat elämänhallinnan taidot kuin vertaisryhmällä.
  • Partiolaiset työllistyvät 16,2 % todennäköisemmin.
  • Partiolaiset ovat 20 % fyysisesti aktiivisempia.
  • Partiolaiset ovat 16 % aktiivisempia kansalaisia.
  • Partiolaiset ovat varmempia omien johtamistaitojensa suhteen.

Lue mielenkiintoinen kansainvälinen raportti partiokasvatuksen vaikuttavuudesta nuorten valmiuksiin: https://issuu.com/worldscouting/docs/impact_results_summary_report_2018_/20

Suomalaisten nuorten tilannetta vuosittain kartoittavassa Nuorisobarometrissa 2017 todetaan, että nuoret kokevat tärkeäksi myös koulun ulkopuolella hankitut taidot.

Partion tutkimus- ja kehitysryhmä selvittää suomalaisen partiotoiminnan ja -kasvatuksen vaikuttavuutta sekä toteuttaa erilaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja. Lue myös tutkimustietoa aiheesta.

#tietoanuorista #partioscout