Vaeltajatapahtuma Väreelle etsitään uusia tapahtumanjohtajia 

Vaeltajien oma tapahtuma Väre järjestetään tulevana kesänä 28.-30.8.2020 Evolla. Suomen Partiolaisten hallitus keskusteli 12.12.2019 kokouksessaan Väreen projektisuunnitelmasta, jonka yhtenä asiakohtana oli tapahtumapaikka. Projektisuunnitelmaa pidettiin yleisesti hyvänä ja Väreen brändiä vahvistavana, mutta tapahtumapaikasta oli merkittäviä näkemyseroja, jotka johtivat lopulta tapahtumanjohtajien vetäytymiseen pestistä. 

Vuonna 2018 Väre järjestettiin Evolla ja se keräsi osallistujilta laajasti positiivista palautetta konseptistaan. Vuoden 2020 tapahtumanjohtajat Matsku Salminen ja Niilo “Nipsu” Karjalainen olivat suunnitelleet Väreen viemistä tällä kertaa suurkaupungin läheisyyteen. Hallituksessa esitettiin mielipiteitä sekä Evon että kaupunkimaisemman ympäristön puolesta. Molemmissa vaihtoehdoissa nähtiin hyviä ja haastavia puolia ja asiasta käytiin hallituksen ja tapahtumanjohtajan kanssa pitkällinen keskustelu, jossa punnittiin eri näkökulmia. 

 Hallitus päätti lopulta kokouksessaan, että tapahtuma tulee järjestää Evolla. Ei pelkästään siksi, että Evon käyttö on tärkeää, vaan perusteina ovat muun muassa vaihtoehtoisen tapahtumapaikan järjestymiseen liittyvä epävarmuus ja aikataulupaineet sekä kaupunkiympäristöön liittyvät turvallisuusriskit. Evon alue on puolestaan partiolaisille ennestään tuttu ja alueelle on rakennettu paljon infrastruktuuria ja valmiita puitteita, joka mahdollistavat tapahtuman tekemisen nopeammassa aikataulussa. Myös Evon sijainti Hämeenlinnassa on hyvä eri puolilta Suomea saapuville osallistujille. 

Hallitus toivoi, että Väreen tapahtumanjohtajat Matsku ja Nipsu jatkaisivat Väreen johtajina huolimatta päätöksestä järjestää tapahtuma Evolla. Matsku ja Nipsu kokivat kuitenkin hallituksen päätöksen jälkeen, että Evo vaikuttaa tapahtumapaikkana heidän luomaansa konseptivisioon niin merkittävästi, ettei heillä ollut enää edellytyksiä jatkaa tapahtumanjohtajan pesteissä.   

 “Hallitus haluaa lisätä Evon käyttöä ja päätti siksi siirtää tapahtuman Evolle. Sille löytyy varmasti oikein hyvät perusteet ja loistava tapahtuma syntyy varmasti sinnekin.  Ekologinen ja kaupungin valmiita aktiviteettimahdollisuuksia hyödyntävä konsepti, jonka olimme ennen pestiin ryhtymistämme esitelleet, ei kuitenkaan taivu Evolla järjestettäväksi, jonka takia totesimme, että jonkun muun on parempi kipparoida tämä laiva maaliin”, tapahtuman johtajat Matsku Salminen ja Nipsu Karjalainen kertovat. 

Hallitus päätti avata Väreen tapahtumajohtajarekryn uudelleen. Jo käynnistynyttä staabin rekrytointia jatketaan edelleen samaan aikaan johtajarekryn kanssa. 

Vaeltajaikäkauden huipentava Väre on tärkeä tapahtuma Suomen Partiolaisille, sillä se tarjoaa lippukunnissa uurastaville vaeltajille mahdollisuuden olla kerrankin itse tapahtuman pääkohderyhmänä. Toivon, että Väreelle löydetään pikaisesti uudet johtajat ja tapahtuma pystytään järjestämään”, haaveilee kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Kaisa Johto. 

Lisätiedot tapahtumajohtajan ja staabin pesteistä: Kaisa Johto (kaisa.johto@partio.fi) 

Maria “Hilla” Ruohola, puheenjohtaja
Lasse Roiha, varapuheenjohtaja
Malin Lindholm, varapuheenjohtaja
Kaisa Johto, kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen
Niilo “Nipsu” Karjalainen, tapahtumanjohtaja
Matsku Salminen, tapahtumanjohtaja