Vapaaehtoiset mahdollistavat partion harrastamisen

Valtakunnallisen vapaaehtoisten päivän tarkoituksena on huomioida ja kiittää vapaaehtoisia heidän tekemästään työstä. Partiossa vapaaehtoiset mahdollistavat omalla panoksellaan harrastuksen lähes 50 000 lapselle ja nuorelle. Kiitos kuuluu jokaiselle.

Valtakunnallista vapaaehtoisten päivää vietetään 3.12. Partion vaikuttavuustutkimuksen 2020 mukaan partiolainen kokee 2,2 kertaa ei-partiota harrastavaa nuorta useammin vapaaehtoistyön tekemisen omassa yhteisössä tärkeäksi. Valtakunnallisesti partion vapaaehtoiset antavat aikaansa vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia partioharrastuksen mahdollistamiseen lapsille ja nuorille. Määrä vastaa 1800 nuorisotyöntekijän työpanosta.

Partio kasvattaa ja lisää yhteisöllisyyttä

Yksi partion tavoitteista on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja aktiivisia yhteisön jäseniä. Kun tekee itselleen merkityksellistä vapaaehtoistyötä, sen parissa jaksaa olla kiireestäkin huolimatta.

Järvi-Suomen partiopiirin johtaja Siiri Niinivirta, 25, toimii partiossa vapaaehtoisena. Hän kokee roolinsa lähinnä toiminnan mahdollistajana. Niinivirta kertoo kuitenkin saavansa partiolta paljon myös itselleen, sillä taidot muun muassa itsensä johtamisessa ja isompien kokonaisuuksien hallinnassa ovat karttuneet huimasti partion parissa.

Kun ajattelee partion vaikuttavuutta, ei voi muuta kuin olla kiitollinen ja ylpeä jokaisesta vapaaehtoisesta, joka antaa aikaansa partiolle.
– Siiri Niinivirta

– On hieno nähdä, miten esimerkiksi leirien suunnittelu lopulta konkretisoituu lasten kasvoilla näkyväksi iloksi ja oppimiskokemuksiksi. Hyvän eteen jaksaa tehdä töitä etenkin, kun saa tehdä hyvällä porukalla. Kuten monessa muussakin asiassa, partiossakin pienistä puroista syntyy iso joki. On hienoa ajatella, että tätä tehdään yhdessä.

877 kiitosta partion vapaaehtoisille

Vapaaehtoisten päivänä on hyvä pysähtyä antamaan ja kuulemaan kiitoksia. Partiossa kerättiin keväällä 2021 huoltajien kiitoksia partion paikallisyhdistysten, eli lippukuntien vapaaehtoisille. Nämä kiitokset ovat ajankohtaisia myös juuri nyt.

Partiolaisten huoltajat kiittivät vapaaehtoisia esimerkiksi kokousten suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hyvin järjestetyistä retkistä. Huoltajat olleet erittäin tyytyväisiä järjestettyyn viikkotoimintaan. Toiminta on monen mielestä ollut monipuolista ja tekeminen lapsille mieluisaa ja mukavaa.

On mahtavaa, että te ympäri vuoden jaksatte viedä lapsia luontoon ja opettaa monia tärkeitä taitoja. Olette aina niin iloisia ja reippaita. Tarjoatte lapsille unohtumattomia kokemuksia.

Toimintaa pyörittävien vapaaehtoisten aktiivisesta ja reippaasta asenteesta kiitettiin monessa palautteessa. Lasten ja nuorten huoltajat arvostavat sitä, että partion vapaaehtoiset jaksavat oman koulu- tai työpäivänsä jälkeen vielä järjestää viikkotoimintaa, tapahtumia ja retkiä.

Partio on meidän ekaluokkalaiselle ihan ykkösjuttu. Näytätte ihan mahtavaa esimerkkiä näille pikkuihmisille ja opetatte tosi tärkeitä taitoja ja sitä, kuinka ryhmän kanssa toimitaan. Hienoa työtä nuoret!

Tärkein sana vapaaehtoisten päivänä (ja ympäri vuoden) onkin kiitos. Laadukas ja kehittyvä partio-ohjelma, partiolaiset yhteen kokoavat tapahtumat, yhteisen suunnan viitoittaminen ja vaikuttaminen eivät olisi mahdollisia ilman vapaaehtoisia.

Kaikki 877 kiitosta löydät napsauttamalla tästä.