Yhdenvertaisuus paranee partiotapahtumissa

Suomen Partiolaiset on sitoutunut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassaan tekemään töitä entistä moninaisemman, saavutettavamman ja yhdenvertaisemman partion eteen. Järjestön hallitus hyväksyi syyskuun kokouksessaan (SPH X/23) vastauksen partioaloitteeseen, jonka aiheena oli henkilökohtaisten avustajien pääsy ilmaiseksi Suomen Partiolaisten tapahtumiin.

Jatkossa henkilökohtaiset avustajat pääsevät lähtökohtaisesti osallistumaan maksuttomasti Suomen Partiolaisten tapahtumiin. Kuitenkin jos avustajan osallistumisesta aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia tapahtumaorganisaatiolle, voidaan linjauksesta poiketa tapauskohtaisesti. Näitä kustannuksia voivat olla esimerkiksi tarjottava ruoka, majoitus tai osallistumismaksuun sisältyvät kuljetukset, kuten kansainvälisen partiomatkan lentomatkat. Tapahtuman johtajilla ja sen tilaajille on siis jatkossakin vastuu pohtia, miten tapahtuman saavutettavuus ja yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet otetaan huomioon yhdessä taloudellisten näkökulmien kanssa.

Henkilökohtaisen avustajan osallistumismaksu nähdään osallistumisen taloudellisena esteenä, jos henkilö joutuu maksamaan avustajansa osallistumismaksun täysimääräisenä oman maksunsa lisäksi. Saavutettavuus partiotapahtumissa -ohjeessa todetaan, että ”avustaja ei ole itse osallistuja tapahtumassa, vaan mahdollistaa avustetaan osallistumisen.” Lisäksi partion Helppo tulla -tunnuksessa suositellaan henkilökohtaisen avustajan osallistumisen olevan maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Aloitteen johdosta Suomen Partiolaiset päivittää Tapahtuman järjestämisen ohjettaan kirjaamalla henkilökohtaisen avustajan maksuttomuuden dokumenttiin. Lisäksi partiotapahtumien saavutettavuusohjeeseen taloudellisen saavutettavuuden tarkastuslistaan lisätään kohta henkilökohtaisen avustajan maksuttomuudesta. Myös muut tarvittavat ohjeet päivitetään.

Suomen Partiolaiset kannustaa myös A-jäseniään eli partiopiirejä ja Finlands Svenska Scouteria sekä lippukuntia mahdollistamaan avustajien osallistumisen partiotapahtumiiin maksutta tai pienemmällä osallistumismaksulla.

Lisätietoja:

Kirsi Miettinen, kirsi.m.miettinen@partio.fi

Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi, p. 040 718 5721