Yleinen Jäsenhankinta

Aikuisvartiosta monipuolisuutta lippukunnan toimintaan

Vaikka partio on nuorisojärjestö, tehdään siellä paljon sellaisia asioita, joita aikuisetkin haluavat tehdä – myös ilman lapsia. Nummen Eränkävijöissä tarve tehdä asioita aikuisten kesken heräsi jo vuosia sitten. Säännöllisen epäsäännöllisesti aikuisvartiomme onkin kokoontunut ainakin vuodesta 2013 asti.

Ryhmä perustettiin, kun lippukunnassa oli joukko aikuisia, joille viikkotoiminta lasten kanssa ei ollut mahdollista. Pelkkä leirillä apuna olo tai kalustovastaavan homma ei riittänyt vaan haluttiin tehdä samoja asioita kuin lasten ja nuortenkin kanssa – retkeillä ja puuhastella samantyyppisiä asioita kuin koloilloissakin. Kun ryhmä oli perustettu, huomattiin, että se pystyi tarjoamaan samalla johtajahuoltoa myös viikkotoiminnassa mukana oleville aikuisille.

Aikuisvartiolle tunnusomaista on se, ettei kokoontumisia ole välttämättä joka viikko samaan aikaan. Ryhmä voi tavata toisiaan hyvinkin epäsäännöllisesti ja eri paikoissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö toiminta olisi suunniteltua ja järjestelmällistä. Aikuisvartion johtaja vastaa siitä, että suunnitellut tapaamiset hoidetaan (joko itse tai delegoiden jollekin muulle hoidettavaksi). Toimintakausi kannattaa suunnitella hyvin ja etukäteen niin, että kokoontumiset sopivat mahdollisimman monelle vartion jäsenelle.

Ja mitä aikuispartiossa sitten voi tehdä? No melkein mitä vain! Meillä on esimerkiksi oltu ajomiehinä hirvimetsällä, ammuttu pienoiskivääreillä, taottu sepän pajalla, opeteltu peruuttamaan peräkärryn kanssa, tehty retkigourmettia ja tietysti retkeilty…

Aikuisvartio on ryhmä, joka toimii myös hyvänä “sisäänheittäjänä” partioon. Sellaisen aikuisen, jolla ei vielä ole partiotaustaa tai ei tunne oikein muita henkilöitä lippukunnasta, voi olla vaikea tulla mukaan normaaliin viikkotoimintaan. Omassa lippukunnassamme onkin vuosien varrella saatu kullan arvoisia aikuisia ryhmänjohtajiksi viikkotoimintaan juuri aikuispartion innoittamana.

Jos lippukunnassanne mietitään aikuisvartion perustamista, suosittelen sitä lämpimästi! Kuten kaikessa muussakin onnistuneessa toiminnassa, aikuispartioinnissakin tarvitaan vähintään se yksi tyyppi, joka lyö kädet saveen ja tekee vähän enemmän asian eteen kuin muut. Aikuispartio antaa parhaimmillaan todella paljon lippukunnalle: se lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, aikuiset pääsevät tekemään asioita itse ilman huollettavia, aikuispartio houkuttelee uusia aikuisia ja kirsikkana kakun päällä, ovelasti suunniteltuna ohjelma voi olla vaikka talkoilua tai muuta aidosti muutakin kuin henkistä hyvinvointia lisäävää toimintaa.