Pestien tuki

Ansiomerkkiuutisia: Pohjantähti-solki tulee kaikkien ehdotettavaksi ja Louhisuden sekä Collanin solkien myöntöperusteisiin tulee muutoksia

Seuraava ansiomerkkiehdotusten määräaika on tammikuun 15. päivä, johon mennessä ehdotetut myönnetyt ansiomerkit ehtivät Partioviikolle, paraateihin ja kevään juhliin. Uusi Pohjantähti-solki ja uudistuneet Louhisuden solki ja Collanin solki ovat ensimmäistä kertaa ehdotettavissa tammikuussa.

Uusi Pohjantähti-solki tulee ehdotettavaksi 1.1.2021 alkaen

Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa luovutettiin historian ensimmäiset Pohjantähti-soljet aatteellisille partiojohtajille ympäri Suomen. Ensimmäisellä kierroksella saajaehdokkaita etsittiin partiopiirien ja Finlands Svenska Scouterin ansiomerkkiryhmien johdolla. Nyt Pohjantähti-solkien ehdottaminen on mahdollista kaikille.

Upouusi Pohjantähti-solki

 

Pohjantähti-solki voidaan myöntää yli 26-vuotiaalle partiojohtajalle, jonka toiminnassa partion arvot näkyvät niin partiossa kuin partion ulkopuolellakin, ja joka on saanut aikaan kasvua ja sitoutumista partiotoimintaan toisissa partiolaisissa. Ehdotuksen liitteeksi tarvitaan puolto henkilöltä, joka tuntee saajaehdokkaan partion ulkopuolella ja voi puollossaan kertoa, miten partion arvot näkyvät saajaehdokkaan toiminnassa. Puollon antavan henkilö voi olla yksityishenkilö, mutta hän ei saa olla saajan lähisukulainen.

Pohjantähti-solki ilmestyy Kuksaan ehdotettavien ansiomerkkien joukkoon joulukuun puolessa välissä. Myöntöperusteet löytyvät jo nettisivuilta täältä.

Louhisuden soljen ja Collanin soljen myöntöperusteet muuttuvat 1.1.2021 alkaen

Collanin solki

 

Vuoden 2021 alusta alkaen Louhisuden solki tulee olemaan kaikkien ryhmää johtavien samoajien ansiomerkki riippumatta johdettavan ryhmän ikäkaudesta. Collanin solki taas ulotetaan kattamaan myös luotsit, sisujohtajat ja perhepartio-ohjaajat, ja sen ikävaatimuksena on vähintään 19 vuoden ikä. Muutoksilla halutaan selkeyttää näiden ansiomerkkien kohderyhmiä ja nostaa mukaan lippukunnan toiminnan kannalta tärkeitä ikäkausien ja ryhmien johtajia.

Vuoden alusta Collanin soljessa tarkasteluaika lyhenee yhteen toimintavuoteen, kun taas Louhisuden soljessa tarkasteluaika pysyy toimintakaudessa. Näin kiitosta voidaan antaa jo pestin aikana eikä vasta pestin päättyessä. Molemmista soljista poistuu rajoite myönnettävien ansiomerkkien määrästä.

Molempien solkien ehdotuksessa tulee perusteluissa kertoa, kuinka saajaehdokas on käyttänyt tehtävässään ansiokkaasti partiomenetelmää. Lisäksi Collanin soljen osalta tulee kertoa, kuinka saajaehdokas on kantanut vastuuta ryhmän toiminnasta, ja Louhisuden soljen osalta, kuinka saajaehdokas on osoittanut johtajuutta. Molemmat ansiomerkit myöntää jatkossa partiopiirin tai Finlands Svenska Scouterin ansiomerkkiryhmä lippukunnan ehdotuksesta.

Myöntöperusteiden uudistuminen aiheuttaa muutoksia myös Kuksan ansiomerkkien ehdotuslomakkeen kysymyksiin, jotka päivitetään joulukuun puolessa välissä. Uusilla myöntöperusteilla Louhisuden solki ja Collanin solki on ehdotettavissa tammikuun ehdotusmääräajassa. Marraskuun 15. päivä mennessä tulleet ehdotuksen käsitellään vielä vanhoilla myöntöperusteilla.

Uudet myöntöperusteet löytyvät jo täältä.