Turvallisuus Yleinen Pestien tuki

”Keitetäänpäs ensin kahvit” – Ja muita johtajuudesta kumpuavia oivalluksia

Kun koulutus ja pesti kulkevat käsi kädessä

Blogitekstin kirjoittaja Tarja Kallio on osallistunut vuosien 2021-2022 aikana Suomen Partiolaisten järjestämään Value Based Leadership -koulutukseen sekä johtanut mestarina samanaikaisesti Finnjamboree Kajolla henkisen turvallisuuden kokonaisuutta. Monien muiden partiopestien ja -innostuksien lisäksi Tarja kouluttaa partiokentällä aktiivisesti Mieli ry:n kanssa yhteistyössä toteutettavia Nuoren mielen ensiapu -koulutuksia ja luo aktiivisesti ympärilleen lempeää ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä.

Haku VBL 11 -koulutukseen on auki 27.3.2023 saakka – lue lisää ja hae mukaan osoitteessa parempaajohtajuutta.fi.

Huhtikuun 2021 alussa kuulin päässeeni Value Based Leadership -koulutukseen. Olin jo jokunen vuosi takaperin hakenut VBL:ään, mutta en oikein tiennyt silloin, millaisesta koulutuksesta oikeastaan oli kyse. Ajattelin, että se voisi olla hyvä lisä johonkin osaamiseen, mutta mihin? Nyt olin pohtinut hakemuksessani jo etukäteen sitä, miksi haluan arvopohjaisen johtamisen koulutukseen. Miksi koen arvot tärkeinä vapaaehtoistyön johtamisessa? Millainen olen ja mitä haluaisin oppia itsestäni omissa rooleissani partiojohtajana?

Enpä toki tiennyt vielä, että Suomen Partiolaisten suurleiri Kajo tulisi tarjoamaan mahdollisuuden pistää itsensä likoon ja hyödyntää VBL:n antia. Huhtikuun loppua kohden WhatsApp-viestien singahdellessa eteeni tuli mahdollisuus lähteä Kajon henkisen turvallisuuden mestarin pestiin. Pesti oli uusi Finnjamboreella eli Kajolla eikä tiettyä mielen hyvinvoinnin tuen toimintamallia ollut vielä suunniteltuna.

Kajon projektissa lähdin ensin liikkeelle siitä, että kenelle tehdään ja mitä. Ajatuksena oli, että mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja varhaisessa vaiheessa olisi mahdollista päästä juttelemaan jaksamisen, stressinhallinnan ja mielen hyvinvoinnin aiheista suurleiriolosuhteissa. Ja toki myös, että tukea saisi, jos tilanne olisi vakavampi ja ammattiapu olisi tarpeen. Kajoa tehtiin Teamsissa iltaisin ja viikonloppuisin, ja tunteja meni yhteistyöverkoston kasaamiseen useampia. Turvallisuusorganisaation johtoryhmä oli toistensa tukena alusta saakka. Sain kysellä ja kummastella rauhassa, sillä suurleiriprojekti oli itselleni ensimmäistä laatuaan.

Yksin ei tosiaan mikään olisi onnistunut ja Kajo-projektin edetessä yhteisen tekemisen merkitys vahvistui. Henkisen tuen porukka kasaantui pikkuhiljaa; syksyllä 2021 tiimiesihenkilöt eli kympit oli valittu ja kevään korvalla 2022 ekspertit eli henkisen tuen ammattilaiset olivat menossa mukana. Meitä oli ympäri Suomea, Teams-palavereja kalenteroitiin ja onneksi päästiin myös näkemään kasvotusten pari kertaa ennen heinäkuun suurleiriä. Miten tällaista asiantuntijaporukkaa olisi mahdollista johtaa uuden toimintamallin kehittelyn ollessa käynnissä kiihtyvällä tahdilla?

Projektin alusta asti oli selvää, että suurleirin tunnelmaa rakennetaan yhdessä ja siitä pidetään huolta yhdessä.

Jaetut arvot tiimityön perustana

Ryhmäprosesseja käytiin läpi Value Based Leadership -koulutuksen toisessa moduulissa Integrated Model of Group Development (IMGD) -mallinnuksen avulla. VBL-koulutus koostui kokonaisuudessaan neljästä viikonlopusta, joiden välissä työstimme pienryhmissä erilaisia teemoja ja välitehtäviä sekä tapasimme mentoreitamme. Ryhmäprosessiamme Kajon henkisen turvallisuuden näkökulmasta käsin voin nyt vielä tässä kohtaa reflektoida, kun leiri on takana päin ja loppuraportin kirjoittelu on käynnissä. VBL-koulutuksessa hyödynnetty ”Johtajan tarkistuslista” laittoi itseni pysähtymään sen äärelle, miten käyttäydyin ryhmänjohtajana Kajo-projektissa.

Huomasin pohtivani Kajo-projektin ryhmäprosessia eri vaiheissa saamani palautteen ja omien havaintojeni ja kokemusteni kautta. Lähdin liikkeelle ennakkosuunnittelusta siirtyen heinäkuiseen leiriin sekä siitä loppuraportointiin ja päätöspestikeskusteluihin.

Yhteenkuuluvuus ja turvallisuus osoittautuivat heti ensimmäisestä henkisen turvallisuuden tiimin Teams-tapaamisesta merkityksellisinä ja saavutettuina arvoina ja tarpeina. Mielestäni jokainen sai olla, kuka on, myös minä itse. Omat ajatuksensa sai jakaa sekä kertoa, millaisilla vahvuuksilla ja odotuksilla kukakin on lähdössä Kajoa tekemään.

Uutta toimintamallia luodessa olimme Kajon tiimillä väistämättä tilanteissa, joissa jouduimme miettimään kriittisestikin, mikä on todellinen tavoitteemme, miten johtaminen hoituu ja mihin olemme matkalla. Vastarintaa ja konflikteja oli pyrittävä käsittelemään kypsästi eikä haavoittavasti. Koin ja koen kehittävän palautteen antamisen haasteellisena, mutta VBL:n treenit antoivat itselleni luottoa palautekeskusteluihin ja haastaviinkin kohtaamisiin.

Henkisen tuen tiimin porukkaa Kajolla omalla Keidas-toimipisteellään.

Henkisen turvallisuuden koko tiimi, 24 huipputyyppiä, oli vastaanottamassa Kajon ensimmäisenä päivänä leirille saapuvia heinäkuussa 2022. Leirillä oli yhteensä noin 13 500 osallistujaa. Edellispäivänä ennen leirin alkua järjestelimme yhdessä toimipisteitämme, kävimme läpi työvuoroja sekä pohdimme työparityöhön lähtemisen edellytyksiä. Mikä on kenenkin oma rooli, kuka tekee ja mitä tehdään? Luottamusta ja järjestystä oli ryhmän keskuudessa mielestäni huomattava määrä, koska koin itse saavani tiimiltä osoituksia siitä, että sovelletaan matkan varrella, lähdetään tekemään porukalla ja vastuita on mahdollisuus jakaa tilanteiden vaatimalla tavalla.

Työn ja tuottavuuden tasolla ryhmämme kehittyi Kajo-leirin päivien aikana. Toivottavasti ymmärsin itse antaa riittävän tilan johtamiselle kympeilleni eli tiimien esihenkilöille. Luotin heihin täysillä jo projektin alusta saakka, koska osaamista ja kokemusta löytyi niin monipuolisesti ja yhteinen tekeminen oli ollut luovaa ja mutkatonta. Sain itseni kuitenkin kiinni miettimästä, että pitäisikö minunkin olla tuolla nyt, kommentoida tuota asiaa tai järjestellä jotakin seuraaville päiville. Hankalien tilanteiden ilmaantuessa pikaisetkin puhelut, yhteiset keskustelut riippumatoissa ja järven rannalla sekä ajatus “keitetäänpäs ensin kahvit” auttoivat itseäni johtamistehtävässäni. Nämä keinot mahdollistivat henkisen turvallisuuden porukan yhteen hiileen puhaltamisen. Kiitos ei ole todellakaan kirosana; joskus on parempi lähteä rauhassa saunan parveen löylyttelemään tai napata kahvilasta pullakahvit suurleiripäivien soljuessa.

Kirjoitellessani tätä blogitekstiä aloin tässä kohtaa hymyilemään läppärilleni. Onneksi hyppäsin mukaan miettimättä liikaa etukäteen, mitä kaikkea onkaan luvassa. Kohtaamiset ja kokemukset jäävät kyllä mieleeni. Mietin kaikkia VBL:n ja Kajon kautta kohtaamiani ihmisiä ja porukoita, joissa olen saanut olla mukana. Olen kiitollinen kannustuksesta, pohdiskeluista, kaiken maailman tunteista ja siitä, että olette olleet juuri siinä.

Reflektointia riippumatossa - Tiimi piti huolta mestarin jaksamisesta ja hyvinvoinnista muun muassa mahdollistamalla pötköttelyhetkiä riippumatossa.
Tiimi piti huolta mestarin jaksamisesta ja hyvinvoinnista muun muassa mahdollistamalla pötköttelyhetkiä riippumatossa.

Blogiteksti on kirjoitettu osana VBL-koulutusta ja oman johtajuuden reflektointia syksyllä 2022. Kuvat ovat Tarja Kallion omista Kajo-albumeista.

Value Based Leadership (VBL) on kaikille avoin kokemusperäinen johtajuuskoulutus 20–27-vuotiaille nuorille. Koulutukseen voivat hakea kaikki ikäryhmään kuuluvat nuoret, jotka toimivat vapaaehtoisuuteen perustuvassa johtamistehtävässä omassa elämänpiirissään jossain järjestössä, seurassa tai esimerkiksi verkostossa. Partiotaustaa ei tarvita. VBL-koulutuksen arvopohjaisessa johtajuudessa lähtökohtana on itsensä tunteminen.