Yleinen

Nyt on aika kertoa oma näkemys ohjelmauudistusprojektissa

Ohjelmauudistus2028 -projekti on edennyt ensimmäisen vaiheen kohdalta osallistamiseen. Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena vuosina 2023-2024 on tehdä syksyn jäsenkokoukselle ehdotukset partion kohderyhmästä, partiomenetelmästä ja kasvatustavoitteista. Lisäksi partioneuvosto päättää ikäkausista sekä kasvatustavoitteiden ja partiomenetelmän ikäkausikohtaisista sovelluksista. Työtä tehdään taustatutkimukseen pohjautuen, mutta iso merkitys on myös meidän partiolaisten näkemyksillä.  

Tämän kevään aikana olemme jo lähestyneet perhepartiotoimijoita, ohjelmajohtajia ja vaeltajaikäkauden tovi sitten päättäneitä erilaisin kyselyin. Olemme myös olleet yhteyksissä jokaiseen a-jäseneen toivoen kutsua sellaiseen kevään tilaisuuteen, jossa voisimme projektia lippukuntatoimijoille esitellä puheenvuoroin, messupistein tai työpajoin. Toivottavasti näemmekin mahdollisimman monen kanssa kevään piiritapahtumissa. Asioita työstetään myös yhdessä piirien kasvatusluottisten, piirijohtajien ja partioneuvosten kanssa. Heihin voi myös olla yhteyksissä, jotta saa oman näkemyksen kuuluville. Keväämmällä on myös tulossa kaikille yli 15-vuotiaille jäsenille lähetettävä kysely partiomenetelmään liittyen. Lisäksi ohjelmauudistuksen avoimet Teams-työpajat kutsuvat kaikki kiinnostuneet keskustelemaan kasvatustavoitteiden mielenkiintoisista teemoista maalis-huhtikuussa.  

Koska olemme nuorisojärjestö, haluamme erityisesti nuorten äänen kuuluville. Varmistaaksemme tämän, olemme kutsuneet koolle Ohjelmauudistusvartion. Ohjelmauudistusvartio koostuu kunkin a-jäsenen keskuudestaan nimeämästä kahdesta samoaja- tai vaeltajaikäisestä edustajasta. Vartio kokoontuu noin kerran kuussa kommentoimaan, työstämään ja lausumaan projektiryhmän ehdotuksista.  

Nyt keväällä on siis aika vaikuttaa. Tapahtumista, projektin etenemisestä ja kuulumisista voit lukea projektin nettisivulta https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/partio-ohjelman-uudistus/, partion uutiskirjeistä sekä somesta. Aina voit olla myös suoraan yhteyksissä projektin ensimmäisen vaiheen johtajiin Kaisaan ja Pauliin (kaisa.johto@partio.fi ja pauli.engblom@partio.fi). Tehdään yhdessä entistä parempi partio-ohjelma.