Yleinen Partio-ohjelma Ohjelmauudistus

Ohjelmauudistus on käynnissä – miten, missä ja miksi? 

Partiokasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä kohderyhmään kuuluvat partiolaiset harrastuksessaan tekevät. Se pitää sisällään muun muassa kaikki partio-ohjelman aktiviteetit. Tiiviinä osana partiokasvatukseen kuuluu myös partiomenetelmä sekä muun muassa ikäkausien ikärajat ja toimintamallit. Laadukas partio-ohjelma takaa sen, että partiossa viihdytään, siihen liitytään ja siihen halutaan palata takaisin muiden harrastusten väistyttyä.  

Partio on nuorten liike, joka elää ajassa. Samalla tavalla myös partio-ohjelman on syytä elää ajassa. Nykyinen partio-ohjelma on otettu käyttöön noin viisitoista vuotta sitten ja vaikka sitä on muutamaan otteeseen päivitetty, oli välttämätöntä käynnistää ohjelmanuudistusprojekti vuoden 2023 alussa. Partion on pystyttävä tarjoamaan sitä, mitä lapset ja nuoret haluavat juuri nyt ja tulevaisuudessa. Tämä on välttämätöntä myös kasvun kannalta.  

Mitä sitten on tehty? Parhaillaan on käynnissä projektin ensimmäinen vaihe, joka keskittyy luomaan perusteet varsinaisille ohjelman aktiviteeteille. Ensinnäkin kohderyhmän ikää ehdotetaan nostettavaksi 25-vuotiaaksi. Samoin on tarkasteltu eri ikäkausien pituuksia. Partion kasvatustavoitteet ja myös partiomenetelmä ovat ensimmäisen vaiheen uudistuksen kohteena. Tärkeä ohjeemme on, että toimivaa emme riko, mutta uskallamme rohkeasti myös uudistaa. 

Tuosta vain ei päätöksiä tehdä, vaan niiden taustalla on lukuisia vapaaehtoistyötunteja ja erilaisia taustaselvityksiä. Erityisesti kohderyhmän (7-22-vuotiaat) kuuleminen, asiantuntijoiden kanssa keskustelu, tutkimusten lukeminen, kyselyt, piirivierailut ja päättäjien iltakoulut ovat vain osa siitä työstä, jota olemme tehneet. Kiitos jo nyt jokaiselle, joka on aikaansa projektille antanut vastaamalla kyselyihin, kommentoimalla keskusteluihin tai muulla tavoin auttanut meitä onnistumaan.  

Suomen Partiolaisten hallitus sekä Partioneuvosto hyväksyvät omalta osaltaan ehdotuksia, mutta viime kädessä päätökset tekee marraskuussa oleva jäsenkokous. Koska järjestömme kuuluu molempiin partion maailmanjärjestöihin, pitää muutokset hyväksyttää myös niissä.  

Syksyn aikana alkaa jo myös projektin toinen vaihe, jossa uudistusten pohjalta käydään läpi partio-ohjelman kaikki ikäkaudet ja niiden aktiviteetit. Projekti kaipaa tekijöitä. Jos ideointi ja kirjoitustyö houkuttelevat, tarkkaile avoimia pesti-ilmoituksia syksyllä. Kakkosvaihe kestää vuodet 2025 ja 2026. Vuoden 2027 puolella käynnistyvä kolmosvaihe keskittyy projektin tulosten jalkauttamiseen niin, että finnjamboreella vuonna 2028 pääsemme kaikki viimein toteuttamaan uudistettua ohjelmaa.  

Projektin kuulumisia voit seurata nettisivulla partio.fi/ohjelmauudistus. Lisäksi partion uutiskirjeissä julkaistaan säännöllisesti projektiin liittyviä asioita.