Partio-ohjelma

Osaamiskortit auttavat huomaamaan uuden oppimista

Oman osaamisen tunnistaminen ja esilletuominen on taito, jonka harjoittelu kannattaa aloittaa jo nuorimmissa ikäkausissa. Taito karttuu vuosien varrella ja nuorena ensimmäistä kesätyöpaikkaa tai TET-paikkaa etsiessä osaa jo hyvin rohkeasti kertoa mitä kaikkea osaamista on kertynyt.

Osaamiskortit ovat tekstein varustettuja kuvia, jotka toimivat hyvänä alustajana keskustelulle siitä, mitä koloillassa, retkellä tai leirillä on kulloinkin opittu. Niiden avulla sudenpentu, seikkailija ja samoajakin pystyy paremmin huomaamaan ja myös sanoittamaan, mitä hän osaa ja mitä hän on oppinut. Kortteja voi käyttää myös ryhmän osaamista ja oppimista havainnoimaan.

Osaamiskorteissa on nostettu esille reilu parikymmentä erilaista taitoa. Ryhmän johtaja voi esimerkiksi koloillan päätteeksi pyytää osallistujia valitsemaan, minkä korteista he kokevat kohdallaan toteutuneen illan aikana. Samaa kysymystä voidaan pohtia myös pienemmissä ryhmissä tai koko porukan kesken. Yhteisten onnistumisten pohtiminen parantaa ryhmähenkeä ja luo tunteen porukkaan kuulumisesta.

Myös palautteen antamista ja vastaanottamista voi aloittaa harjoittelemaan jo nuoremmissa ikäkausissa. Osaamiskortit ovat mainio keino, jolla johtaja voi antaa partiolaiselle positiivista palautetta: ”Hyvä Lumi, osasit hienosti ottaa toiset tänään huomioon tai Huippua Pyry, keksit tänään mainioita ideoita.” Yllättävän nopeasti sudenpentuikäisetkin oppivat antamaan toisilleen palautetta.

Kortit toimivat myös etäpartiossa. Ne ovat ladattavissa partio-ohjelma.fi-sivustolta myös yksittäin ja näin ollen johtaja voi lähettää niitä ryhmälle tai yksittäiselle partiolaiselle myös etäkokouksissa. Kasvotusten tapahtuvia kokoontumisia varten kortit voi etukäteen tulostaa ja laminoida, jotta ne kestävät myös ulkokäytössä.

https://partio-ohjelma.fi/toiminta/osaamiskortit

Lataa osaamiskortit tästä.

Skill cards in English here.