Yleinen Partio-ohjelma

Osaamiskortit auttavat huomaamaan uuden oppimista

Osaamiskortit auttavat huomaamaan uuden oppimista

Oman osaamisen tunnistaminen ja esilletuominen on taito, jonka harjoittelu kannattaa aloittaa jo nuorempien ikäkausien kanssa. Kun omaa osaamista oppii huomaamaan ja sanoittamaan, kehittyy samalla myös taito huomioida muiden osaamista. Osaamissanasto ja osaamispuhe  kehittyvät vuosien varrella. Partio mahdollistaa toimintaympäristönä lapselle, mutta myös aikuiselle turvallisen ja vastaanottavaisen ilmapiirin harjoittelulle. Myös aikuisten on esimerkiksi partiopestiensä ja niissä kehittymisen kannalta opeteltava sanoittamaan omaa nykyistä osaamistaan ja sellaista osaamista, mitä kohti on motivoitunut etenemään tulevaisuudessa. Partiossa kiittäminen, palautteenanto ja palautteen vastaanottaminen ovat tärkeässä asemassa. Siksi erilaisia dialogitaitoja onkin tärkeää harjoitella ja osata mielekkään vapaaehtoistyön kannalta.

Osaamissanaston käyttö konkretisoituu etenkin nuorena ensimmäistä kesätyöpaikkaa tai TET-paikkaa etsiessä. Kun osaamispuhetta on harjoiteltu tuttujen ja kavereiden kanssa, on helpompaa kertoa myös partion ulkopuolisille, mitä kaikkea osaamista omassa harrastuksessa on kertynyt. Osaamiskortit auttavat sanoittamaan omaa osaamista, jolloin myös osaamisen tunnistamisesta tulee luontevaa. On helpompaa kertoa mitä kaikkea partiossa on tullut tehtyä, kun avata kerrytettyä osaamista askareiden, aktiviteettien ja pestien takana.

Mitä osaamiskortit ja -pakat pitävät sisällään?

Osaamiskortit ovat tekstein varustettuja kuvia, jotka toimivat hyvänä alustajana keskustelulle siitä, mitä koloillassa, retkellä tai leirillä on kulloinkin opittu. Niiden avulla jokainen ikäkausi pystyy paremmin huomaamaan ja myös sanoittamaan, mitä hän osaa ja mitä hän on oppinut. Kortteja voi käyttää myös ryhmän osaamista ja oppimista havainnoimaan. Kortit ovat helppo ottaa mukaan kaikkeen tekemiseen ja kehittää niille luovia käyttötapoja sekä rutiineja.

Osaamiskorttipakoista löytyy kaksi toisistaan kuvitukselta poikkeavaa versiota. Toinen versio on tarkoitettu vanhemmille ikäkausille (tarpoja, samoaja ja vaeltaja), toinen pakka on suunnattu sudenpennuille ja seikkailijoille. Kummatkin pakat sopivat kaikille ikäkausille, mutta kuvituksissa on pyritty huomioimaan käyttäjän ikäkausi sekä teemoja, jotka sopivat herättelemään osaamissanastoa eri näkökulmista. Alta löydät kummatkin versiot ladattavaksi omaan käyttöösi.

Konkreettisessa korttipakassa on mukana myös infolehtinen siitä, mihin pakkaa voi käyttää ja mihin tarkoitukseen osaamiskortit erityisesti sopivat.

Osaamissanasto ja osaamispuhe kehittyvät helpoilla aktiviteeteilla

Osaamiskorteissa on nostettu esille reilu parikymmentä erilaista taitoa. Ryhmän johtaja voi esimerkiksi koloillan päätteeksi pyytää osallistujia valitsemaan, minkä korteista he kokevat kohdallaan toteutuneen illan aikana. Samaa kysymystä voidaan pohtia myös pienemmissä ryhmissä tai koko porukan kesken. Yhteisten onnistumisten pohtiminen parantaa ryhmähenkeä ja luo tunteen porukkaan kuulumisesta. Aktiviteetti myös antaa jokaiselle tasavertaisen puheenvuoron, hetken rauhoittumiselle ja toiminnan reflektoimiselle.

Myös palautteen antamista ja vastaanottamista voi aloittaa harjoittelemaan osaamiskorttien avulla. Kannustamme testaamaan tätä myös nuoremmilla ikäkausilla. Yllättävän nopeasti sudenpentuikäisetkin oppivat antamaan toisilleen palautetta. Korttien avulla opitaan huomaamaan toisten osaamista suhteessa omaan osaamiseen. Korttien avulla onkin luontevaa kehua toista esimerkiksi yhteisessä kehupiirissä. Osaamiskortit ovat mainio keino, jolla myös johtaja voi antaa partiolaiselle positiivista palautetta: ”Hyvä Lumi, osasit hienosti ottaa toiset tänään huomioon”, tai ”Huippua Pyry, keksit tänään mainioita ideoita.

Osaamiskortit toimivat myös aikuisten kesken herättämään keskustelua ja ajatuksia partiossa kerrytetystä osaamisesta tai tavoitteista. Voitte esimerkiksi pohtia korttien kanssa seuraavia: Millaista osaamista haluamme kannustaa saavuttamaan tulevalla kesäleirillä tai mitkä osaamisalueet ovat pääosassa illan ohjelmassa. Onko tavoitteena, että samoaja kokee tehneensä asiat loppuun asti tai haluatteko, että sudenpentu kokee uskaltaneensa kokeilla uutta asiaa? Osaamiskorteilla voidaan kannustaa tuleviin askareisiin uudesta näkökulmasta.

Mistä omat osaamiskortit tai -korttipakan voi saada?

Kortit voi ladata omaan käyttöön pdf-tiedostona alta löytyvien latauslinkkien takaa. Kummatkin pakat ovat saatavilla kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Korttipakat ovat ladattavissa alta kokonaisena pakkana. Digitaalisia kortteja voi hyödyntää etäpartiossa – johtaja voi lähettää niitä ryhmälle tai yksittäiselle partiolaiselle myös etäkokouksissa. Kasvotusten tapahtuvia kokoontumisia varten kortit voi etukäteen tulostaa ja laminoida, jotta ne kestävät myös ulkokäytössä.

Fyysisiä osaamiskorttipakkoja ei saa vielä tällä hetkellä suoraan tilattua omaan käyttöön, mutta kiinnostuneet voivat laittaa sähköpostia Suomen partiolaisten koulutussähköpostiin koulutus(at)partio.fi. Kerrothan viestissäsi, mihin lippukuntaan/piiriin kortit olisivat tulossa. Fyysisiä pakkoja jaamme kurssimateriaalina osana tiettyjä koulutuksia ja valikoituja tapahtumia. Viimeksi osaamiskorttipakkoja jaettiin kolmella kielellä Finnjamboree Kajolla. Pakkoja jaettiin lippukuntien käyttöön lähes 800 kpl.

Pakka sopii yhteiskäyttöön kololle, lahjaksi aloittavalle akelalle tai sammolle tai vaikka pestijohtajalle pestikeskustelujen virittäjäksi. Kortit toimivat todistetusti myös kokousten jälkeen loppureflektiossa.

 

Osaamiskortit ladattavaksi ja tulostettavaksi:

Nuoremmat ikäkaudet / Skill Cards For Cub Scouts and Adventurers

Voit ladata osaamiskortit suomeksi tästä.

You can download the skill cards in English here.

Du kan ladda ner kunskapskort på svenska här.
Vanhemmat ikäkaudet / Skill Cards for Trackers, Explorers and Rovers

Voit ladata osaamiskortit suomeksi tästä.

You can download the skill cards in English here.

Du kan ladda ner kunskapskort på svenska här.