Yleinen Pestien tuki

Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn tulokset julkaistu!

Haluamme, että partio on kaikille mukava, turvallinen ja innostava paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Jotta voimme tietää miten vapaaehtoisilla ja lippukunnilla menee, Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyssä pyydetään jokaista yli 18-vuotiasta partiolaista vastaamaan omalta osaltaan partion vapaaehtoistyötä koskeviin väittämiin.

Jokainen vapaaehtoinen käyttää omaa aikaansa siihen, että lapsilla ja nuorilla olisi mielekästä tekemistä partiossa. Partiota ja lippukuntia ei olisi ilman omaa aikaansa antavia vapaaehtoisia, joten vapaaehtoisten viihtyminen ei ole mikään vähäpätöinen seikka. Kyselyn tulokset tuovat erityisesti pestijohtajalle arvokasta tietoa siitä, millä tunnelmalla teidän lippukunnassanne toimitaan.

Kyselyn tuloksista saatte siis jutunjuurta – miten juuri teidän lippukunnassanne johtajat viihtyvät? Miettikää porukalla, millaisilla pienillä toimintatavan muutoksilla teidän olisi mukavampi toimia ryhmänä ja ryhmässä. Lisäksi toimintanne kehittämisessä auttavat esimerkiksi valmentajanne.

Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -materiaalit ja tulosten lukuohjeet löydät osoitteesta partio.fi/vapaaehtoistyokysely Jokaista kyselyn väittämää kohden löydät oman sivun täynnä vinkkejä ja pohdittavia kysymyksiä. Tutkikaa tuloksianne yhdessä ja valitkaa niiden perusteella käsiteltäväksi ja keskusteltavaksi muutama väittämä vinkkeineen.

Pidetään yhdessä huoli siitä, että partiossa on hyvä toimia!


Vuoden 2022 Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn raportit on lähetetty lippukuntiin sähköpostilla 7.9.2022. Lippukuntaan on lähetetty omat kyselytulokset, jos vastauksia on lippukunnasta vähintään viisi. Jos vastauksia on alle viisi, lippukuntaan on lähetetty esimerkki samaan kokoluokkaan kuuluvan lippukunnan tuloksista. Kaikki lippukunnat saavat myös piirin keskiarvovastaukset.