Partio-ohjelma Yleinen

Partio-ohjelma elää ja joustaa ikäkauden toiminnan mukana

Nykyinen partio-ohjelma on rakennettu vastaamaan tehtäväämme kasvattaa – eli kaikkeen siihen, mitä, miten ja miksi 7-22-vuotiaat partiossa tekevät. Partio-ohjelma vastaa partion kasvatustavoitteisiin ja antaa esimerkkejä partiomenetelmän mukaisista toteutustavoista. Ohjelma on rakennettu joustavaksi, ja ryhmän johtajalle sekä ryhmälle itselleen on jätetty tilaa suunnitella ikäkauden toiminta sellaiseksi kuin toiminnan järjestäminen vaatii.

Partio-ohjelmaa ei ole tarkoitus toteuttaa pilkulleen niin kuin se on kirjoitettu, mutta myös niin voi tehdä. Jokaisen ikäkauden ohjelma rakentuu suositelluista tehtävistä aktiviteeteista, valinnaisista aktiviteeteista, joita voi tehdä suositeltujen lisäksi tai ohella sekä erilaisista mahdollisista toteuttamistavoista. Mahdollisia tapoja päästä partion päämäärään on kuitenkin yhtä monta kuin on johtajaa, lippukuntaa ja ryhmääkin. Tärkein tehtävämme on kasvattaa – ja kasvatusta voimme tehdä erilaisin, monipuolisin ja innovatiivisin tavoin.

Uusi partio-ohjelma.fi-sivusto on pyrkinyt vastaamaan soveltamistarpeeseen nostamalla erilaisten aktiviteettien toteutusvinkkejä paremmin esiin. Toteutusvinkkejä saa antaa, toteutusvinkkejä kannattaa jakaa, niitä saa lainata ja parastaa – eli hyödyntää omaan tarpeeseen sellaisena kuin se siihen soveltuu.

Herätelkäämme luovuutta ohjelman soveltamiseen. Oheiseen materiaaliin on listattu erilaisia haasteita, eri-ikäisten partiolaisten ja erilaisten ryhmien sekä lippukuntien toimintamahdollisuuksien näkökulmista.  Haasteisiin meidän tehtävämme on vastata kasvatuksellisesti sekä menetelmällisesti. Ratkaisuvaihtoehtoja on niin monta kuin vain rohkenemme keksiä. Onneksi meille partiolaisille soveltaminen, ongelmanratkaisu ja luovuus on ominaista! Haastekortteja voi käyttää omassa lippukunnassa ryhmänjohtajien kanssa, ohjelman suunnittelussa, aluetapaamisissa tai koulutuksissa. Haasteita voi keksiä myös lisää!

Voit ladata materiaalin pdf-tiedostona tästä.