Yleinen

Torniossa partiotoimintaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Terveisiä Torniosta, Pohjan Tytöt ja Sissit -lippukunnasta! Olemme käynnistelleet uudenlaista partiotoimintaa, jonka kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.

Tästä kaikki alkoi

Riitta Saatio sai hienon idean, mitäpä jos alettaisiin järjestää partiotoimintaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Riitta lähestyi minua sähköpostilla ja innostuin ideasta itsekin. Siitä alkoi yhteistyö lippukuntamme Pohjan Tyttöjen ja Sissien kanssa.

Teemme siis yhteistyötä Lapin Ammattikorkeakoulun sairaanhoidon opiskelijoiden kanssa. Sairaanhoidon opiskelijat ovat mukana niin partiotoiminnan suunnittelussa kuin partioryhmän ohjaajina.

Toimintaa tehdessä saimme idean, että mitäpä jos tekisimme myös muille lippukunnille valmiin toimintaoppaan. Opas tukee mielenterveys- ja päihdekuntoutujien partiotavoitteita. Keväällä julkaistavasta oppaasta löytyy valmiita teemoja sekä aktiviteetteja toimintaan.

Hannu-Pekka Autti

Mitä on partiotoiminta mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa?

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien partiotoiminnassa ja ohjauksessa painottuvat voimavara- ja ratkaisukeskeinen ohjaaminen, jonka periaatteena on jokaisen ryhmän jäsenen arvostaminen ja vahvuuksien etsiminen. Toiminnassa tuetaan hyvinvointia ja opetellaan tunnistamaan omia voimavaroja sekä löytämään keinoja oman hyvinvoinnin parantamiseen.

Tällä hetkellä partiolaiset tulevat Humana arkipäivän asumisyksiköstä. Ryhmässä on noin 13 jäsentä. Yhdessä on mukava touhuta ja partio tuo kuntoutujille mielekästä tekemistä sekä luo yhteenkuuluvuutta. Ennen koronarajoituksia ehdimme kokoontua muutamia kertoja. Partio jatkuu heti kun rajoitukset sen sallivat.

Ensimmäisillä kerroilla suunnistimme yhdessä kololle, jotta reitti tuli kaikille tutuksi. Ehdimme saada partion hyvin käyntiin ennen tiukempia rajoituksia ja olemmekin ehtineet tehdä jo paljon. Olemme tutustuneet siihen mitä partio on, tutustuneet toisiimme erilaisten leikkien kautta, viettäneet yhdessä kiireetöntä aikaa, keksineet yhdessä ryhmälle nimen (Putaan Otsot) sekä nikkaroineet läsnäolotaulun. Partiolaisten toiveesta harjoittelimme erilaisia solmuja sekä mietimme yhdessä, miten niitä voisi hyödyntää niin partiossa kuin muuallakin.

Partiolaisten palaute on ollut todella ihanaa ja yhteinen harrastus on ollut jokaiselle tärkeä kokemus. Partiolaiset ovat kertoneet, että on mukava olla partiolainen, ihanaa tehdä yhdessä ja oppia uutta.

Toteutamme partio-ohjelmaa sovellettuna ryhmän toimintakyvyn mukaan. Toiminnassamme haluamme keskittyä jokaisen vahvuuksiin sekä yhdessä tekemiseen. Huomioimme

toiminnassamme eri elämänvaiheessa olevat ihmiset sekä fyysiset, psyykkiset ja henkiset voimavarat. Kannustamme jokaista löytämään mielekkään tavan toimia ja olla partiossa.
Tavoitteenamme on laajentaa toimintaa yhdessä Hannu-Pekan kanssa siten, että mahdollisimman monella olisi tasavertainen mahdollisuus osallistua partiotoimintaan. Toiminnan kulmakivenä on syrjäytymisen ehkäiseminen.

Anastasia Ryabova ja Riitta Saatio


Artikkelikuva: Juha Nurmi