Turvallisuus Yleinen Pestien tuki Lpk:n johtaminen

Turva-aikuisina konkaripari Mari ja Henna

Turun Maarian Kämmekät -lippukunnassa toimii turva-aikuisina konkaripari Mari Korhonen ja Henna Jagt. Mari ja Henna ovat toimineet turva-aikuisina siitä asti, kun pesti perustettiin partioon kahdeksan vuotta sitten. “Pestiä on jatkettu aina kaksi vuotta kerrallaan ja silti tuntuu ihan kuin eilen olisin aloittanut”, Mari toteaa.

Kaksikko viihtyy turva-aikuisina, mutta tulevaisuudessa tarkoituksena on jo löytää joku perehtymään pestiin heidän kanssaan. Marilla ei ole tällä hetkellä muita pestejä ja hän kokeekin tärkeäksi, että hänellä on näin aikaa pysähtyä ihmisten äärelle.

“Kasvatuspesti myös aikuiselle itselleen!”

Turva-aikuiset Mari ja Henna

Mari vinkkaa, että turva-aikuisen pesti kasvattaa myös turva-aikuista itseään ja pestissä on mahdollista oppia itsestään. Turva-aikuiseksi haluavan oman elämäntilanteen kannattaa olla vakaa, sillä jos omassa elämässä on paljon menossa, ei välttämättä jaksa keskittyä muihin. “Jos ei pelkää muiden kanssa keskustelua tai haastavienkin asioiden puheeksi ottamista, silloin ollaan jo oikealla tiellä”, Mari kuvailee turva-aikuiselle tärkeitä ominaisuuksia.

Paripestin monet hyödyt

Lippukunnassa on hyvä olla vähintään kaksi turva-aikuista. Henna ja Mari näkevät paripestissä ehdottomasti paljon etua ja kahdeksan vuoden aikana he ovat työstäneet paljon työnjakoaan. Toinen heistä toimii erityisesti hallituksen ja johtokolmikon tukena sekä istuu hallituksen kokouksissa. Toisen vastuulla taas on muiden johtajien tuki sekä keskusteluiden käyminen haastavissa tilanteissa. “Tällä mallilla toinen meistä näkyy lippukunnassa enemmän ja toinen toimii enemmän taustatukena, joka on tarvittaessa saatavilla”, Mari kertoo. Toimintamallista on ollut paljon hyötyä ja aika ajoin he ovat vaihtaneet rooleja keskenään.

Paripestissä myös Turvallisesti yhdessä -koulutusten suoritusten seurannan ja koulutuksessa tukemisen sekä tarvittaessa rikostaustaselvitysten pyytämisen ja lastensuojelutapauksissa tukemisen vastuut on voinut kätevästi jakaa.

Turva-aikuisen pesti on rinnalla kulkemista

Kaikkien lasten ja nuorten tulee kokea, että on turvallista olla. Turva-aikuinen ei yksin luo turvallisuutta, vaan ihan kaikkien lippukunnan aikuisten tulee tuntua turvallisilta ja tehdä osansa. Mari korostaa, että tämän vuoksi myös uudet johtajat tulee perehdyttää partio-ohjelmaan ja opettaa toimintamallit heti alussa. Uusia johtajia ei jätetä selviämään yksin, vaan myös turva-aikuinen on uudelle johtajalle läsnä ja apuna. Turva-aikuisen pesti ei ole sormella osoittelua tai pelastajana toimimista, vaan kaikkien lippukuntalaisten rinnalla kulkemista.

“Turva-aikuisen pestillä on oikeasti iso merkitys”

Millaisissa tilanteissa turva-aikuinen on sitten ollut avuksi? Haasteita on voinut olla esimerkiksi ryhmän dynamiikassa tai huoli on voinut nousta yksittäisestä lapsesta tai nuoresta. Turva-aikuinen voi osallistua ryhmän kokoontumisiin kerran tai useammin ja jutella johtajien ja nuorten kanssa. Keskusteleminen ja puheeksi ottaminen auttaa eteenpäin. “Ajatellaan, että me ollaan se matalan kynnyksen tuki, ettei tarvitse yksin miettiä tai pohtia”, Mari summaa turva-aikuisen pestissä toimimista.