Vuorovaikutustaidot ovat olennainen osa niin koulu-, työ- kuin partioelämää. Hyvä vuorovaikutus helpottaa niin monia asioita, kun taas huono voi pahimmillaan saada sukset aivan ristiin.

Kun puhutaan vuorovaikutuksesta, ei sillä tarkoiteta vain puhumista toisille. Sanattomalla viestinnällä voi olla jopa suurempi painoarvo kuin sanallisella. Pyysimme Tampereen yliopiston puheviestinnän professoria Pekka Isotalusta antamaan vinkkejä parempaan vuorovaikutukseen.

Keskustelu vaatii keskittymistä, mutta yksi henkilö vain näppäilee puhelintaan.

1. Ole aktiivinen, mutta anna muille tilaa

Moni on tottunut ottamaan tilan haltuun varsinkin, jos muut ovat luonteeltaan rauhallisia. On hyvä tuoda omia mielipiteitä esiin, mutta liiallinen dominointi vie muilta mahdollisuuden osallistua. Vuorovaikutusta ei synny, jos ihminen jää syrjään. Hyvä tapa antaa hiljaisemmillekin mahdollisuus osallistua on kysyä suoraan heidän mielipiteitään ja antaa puhua rauhassa.

2. Kuuntele ja osoita se

Katso silmiin, nyökyttele, ynähtele. Kuunteleminen on vuorovaikutuksen edellytys, sillä kyse ei ole vain puhumisesta toisille. Lähtökohtana kannattaa myös pitää sitä, että pyrkii ymmärtämään toista. Usein kunnollista kuuntelemista estää ajatus siitä, että toisella ei kuitenkaan ole tärkeää sanottavaa. Huono kuunteleminen voi johtaa siihen, että kuulet, mitä toinen sanoo, mutta et ymmärrä sanattomia viestejä.

3. Keskity tilanteeseen ja muihin ihmisiin

Ole läsnä ja keskity ihmisiin. Kaikenlainen multitasking ja puhelimen räplääminen kannattaa unohtaa. Jos tuntuu, että kiire ja puhelin häiritsevät keskittymistä vuorovaikutukseen, pyri karsimaan häiriötekijöitä. Kiireeseen voi vaikuttaa ennakkosuunnittelulla ja puhelimen voi laittaa pois silmistä.

4. Kerro asiasi ymmärrettävästi

Esitä viestisi selkeästi ja ymmärrettävästi. Jos viesti ei mene perille, vika on yleensä sekä kertojassa että kuulijassa. Huomioi vastapuoli: esimerkiksi lapselle kannattaa käyttää ilmaisuja, jotka ovat tuttuja, edetä puheessa loogisesti ja toistaa tärkeimpiä asioita.

5. Aina, kun viestit, viestit sisältöä ja suhtautumista

Viestiessäsi välität aina myös sanattomasti suhtautumistasi asiaan tai toiseen ihmiseen, ja sillä voi olla suuri merkitys viestin kannalta. Jos kiität toista sanomalla ”tosi kiva, kun teit tämän asian ennakkoon”, mutta huikkaat sen ohimennen etkä katso silmiin, osoitat välinpitämättömyyttä. Kiitos ei välttämättä välity silloin oikein.

Yläkuva: Atte Kesti