Dialogitaidot tukevat johtajuutta Suomessa ja Nepalissa

Erätauko-säätiö ja Suomen partiolaiset – Finlands Scouter ry uusivat yhteistyösopimuksensa vuosille 2023-2024.

Erätauko-säätiö ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ovat uusineet yhteistyösopimuksensa.

Vuonna 2023 yhteistyötä tehdään Suomessa ja Nepalissa. Erätauko-säätiö jatkaa partiojohtajien kouluttamista esimerkiksi ilmaisissa Erätauko-koulutuksissa sekä Kohtaus -tapahtumassa. Yhteistyötä tehdään myös Johtajatulet -tapahtuman kanssa, joka kokoaa elokuun lopussa tuhansia partiojohtajia kehittämään taitojaan erilaisissa työpajoissa.

Ulkoministeriö rahoittaa Suomen Partiolaisten “Scouts, Peace and Security” -hanketta, jolla pyritään vahvistamaan YK:n päätöslauselman 2250 “Nuoret, rauha ja turvallisuus” tavoitteita Nepalissa yhdessä Nepalin partiolaisten kanssa. Osana hanketta Erätauko-säätiö kouluttaa Nepalin partiolaisia Erätauko-toimintamallin hyödyntämiseen ja käyttöön ottamiseen. Nepalin partiolaiset on Suomen partiolaisten pitkäaikainen kumppani.

“Suomen Partiolaiset on ollut meille tärkeä ja hyvä kumppani. On ilo jatkaa yhteistyötä! Dialogisuus on tärkeä osa johtajuustaitoja. Dialogin avulla voidaan tukea myös nuorten osallisuutta niin Suomessa kuin Nepalissa”, kertoo Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka

Vuosina 2020-2022 Erätauko-säätiö koulutti lukuisia partiojohtajia hyödyntämään Erätauko-toimintamallia omassa pestissään. Lisäksi Erätauko-säätiö tuki järjestöä ohjaamalla Erätauko-keskusteluja erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

”Erätauko sopii menetelmänä partioon erinomaisesti. Partion toiminnan ytimessä on aina yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen, ja näitä toteuttaakseen jokainen tarvitsee dialogitaitoja. Erätauko tuo konkretiaa ja ymmärrystä siitä, miten iso vaikutus keskustelukulttuurilla on asioiden monipuoliseen käsittelyyn ja eri näkökulmien huomioimiseen. Jatkamme ilolla hyvää yhteistyötä Erätaukosäätiön kanssa.” toteaa järjestöpäällikkö Anna Bryk.  

Lisätietoja:

Laura Arikka, 0445792686, laura.arikka@eratauko.fi

Anna Bryk, anna.bryk@partio.fi